Saga drvo d.o.o. proizvodnja i prodaja sa dodatnim uslugama za vrhunski kvalitet

Saga drvo je, već više od dve decenije, jedan od najrenomiranijih proizvođača visoko kvalitetnih parketa i brodskih podova u Srbiji. Našu reputaciju smo izgradili zahvaljujući kontstantnoj i strogoj kontroli kvaliteta, pažljivom izboru sirovine, striktnom vođenju proizvodnog procesa i ispunjavanju rokova isporuke sa ciljem da zadovoljimo visoka očekivanja naših klijenata.

Osim proizvodnje i prodaje kvalitetnih podova od drveta, Saga drvo d.o.o. nudi i sledeće usluge:

Toplotni tretman drveta (sterilizacija paleta)

Toplotni tretman drveta namenjenog izradi različitih vrsta ambalaže (palete, gajbe, sanduci, utovarne table i td.) je obaveza svih kompanija koje izvoze robu na teritoriju EU još od marta 2005. godine. Kako bismo odgovorili zahtevima tržišta kompanija Saga drvo već dugi niz godina pruža usluge termičkog tretmana (sterilizacije) drvene ambalaže za šta posedujemo odgovarajuće rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Po završenom tretmanu drvena ambalaža se obeležava posebnim pečatom kojim se potvrđuje da je proces sterilizacije izvršen što dokazuje i izdata potvrda. Za sva dodatna pitanja Vam stojimo na raspolaganju.

Sušenje rezane građe

Kompanija Saga drvo d.o.o. vrši uslužno sušenje rezane građe hrasta, jasena i ostalih lišćarskih vrsta drveta prema zahtevima kupaca. Posedujemo osam novih komora za sušenje drveta ukupnog nominalnog kapaciteta 650 m³. Vođenje procesa sušenja je automatizovano uz stalni nadzor i kontorolu dipl. inž. drvoprerade sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Za informaciju o trenutnoj raspoloživosti slobodnih sušarskih kapaciteta molimo Vas da nam se obratite.

SAGA DRVO d.o.o. - pod od masivnog drveta, Termotretirani grab
SAGA DRVO d.o.o. – pod od masivnog drveta, Termotretirani grab

Rezanje trupaca

Kompanija Saga drvo d.o.o. vrši uslužno rezanje trupaca hrasta, jasena i ostalih lišćarskih vrsta drveta prema zahtevima kupaca. Posedujemo „Primultini“ tračnu pilu kapaciteta cca 20 m³/smeni. Konstantan nadzor, kontrola i praćenje procesa rezanja od strane naših stručnjaka obezbeđuju tačnost dimenzija i kvalitet rezanja. Za informaciju o trenutnoj raspoloživosti slobodnih kapaciteta za rezanje trupaca molimo Vas da nam se obratite.

Prevoz trupaca

Kompanija Saga drvo d.o.o. vrši uslužni transport trupaca u skladu sa zahtevima i potrebama kupaca. Posedujemo nov „Volvo FM12“ kamion šticar sa dizalicom i robusnom prikolicom. Višegodišnje iskustvo i stručnost naših zaposlenih zaduženih za transport su garancija kvaliteta i tačnosti isporuke. Za informaciju o trenutnoj raspoloživosti vozila za transport trupaca molimo Vas da nam se obratite.

www.sagadrvo.rs

SAGA DRVO d.o.o.
Prodajni salon:
Milentija Popovića 9, 11070 Novi Beograd [Sava Centar]
T. +381 11 3111 700
Prodajni salon i proizvodnja:
Kamenjareva 29, 22300 Stara Pazova
T. +381 22 310 674
www.sagadrvo.rs
office@sagadrvo.rs