Grejni kablovi za grejanje rasadnika

Zahvaljujući jednostavnoj instalaciji i niskim pogonskim troškovima, upotreba grejnih kablova može značajno da pomogne rast biljaka. Biljke koje se uzgajaju u toplom zemljištu su zdravije i daju bolji prinos. Osim što pozitivno deluje na rast biljaka, grejanje zemljišta vam omogućava da pre drugih iznesete plodove vašeg rada pred kupce, kao i da ih berete do kasne jeseni. Na ovaj način se produžava vreme vegetacije i povećava prinos. Rasadnici koji se zagrevaju na ovaj način mogu se koristiti od kraja zime do kasne jeseni.

GREJNI KABLOVI ZA GREJANJE RASADNIKA

Grejni kablovi se primenjuju za zagrevanje plastenika, staklenika, botaničkih bašti, odnosno svuda gde je potrebno održavanje temperature za rast i razvoj biljaka. Međutim, česta primena je i za povećanje procenta izniklih sadnica kao i za zaštitu korenog dela biljke u hladnim danima tokom perioda vegetacije.

Osnovna primena grejnih kablova za grejanje zemljišta:

  • Zagrevanje klupa (tezgi) za rasad biljaka,
  • Povećanje procenta izniklih sadnica,
  • U voćarstvu i povrtarstvu,
  • Za proizvodnju cveća.
rasadnik
Foto: Enerset doo / Grejni kablovi za grejanje rasadnika

KAKO FUNKCIONIŠE ELEKTRIČNO GREJANJE RASADNIKA

Za grejanje rasadnika snaga po jedinici površine zavisi od vrste biljke i veličine korenog dela sadnice. Grejnim kablovima se obezbeđuje održavanje temperature u korenom delu biljke koji je najviše ugrožen kod mladih sadnica.

Najčešće se koriste grejni kablovi sa snagom od 10 – 15 W/m, a efektivno bi trebalo da obezbede snagu od 80 W/m2 – 100 W/m2. Izbor odgovarajućeg grejnog kabla za grejanje sadnica, odgovarajuće snage zagrevanja i održavanje zadate temperature ima veliki uticaj na zdravlje biljaka.

Kod proizvodnje rasada potrebno je održavati temperaturu od 22°C do 27°C tokom klijanja biljke (najčešće 5 do 7 dana). Nakon toga sistem radi na nižoj temperaturi i obično služi da spreči nagli pad temperature u toku noći ili hladnih dana.

INSTALACIJA SISTEMA ZA GREJANJE RASADA I SADNICA

Kada ste odredili površinu koju želite da grejete, potrebno je odraditi proračun da bi se došlo do potrebne snage po jedinici površine. Na osnovu proračuna usvaja se potrebna dužina grejača i gustina njegovog postavljanja. Prethodno treba pripremiti površinu na kojoj se montiraju grejni kablovi i oprema.

Grejni kablovi se postavljaju na montažni pribor. Grejači se mogu montirati ispod površine gde se nalaze biljke koje se greju, u sloju treseta ili peska na kome se nalaze saksije/gajbice sa sadnicama ili u sloju zemlje na dnu sanduka koji je napravljen za gajenje biljaka.

Kod grejanja rasadnika regulacija temperature se vrši termoregulatorom koji meri temperaturu preko senzora. Senzor se postavlja u isti nivo sa električnim grejnim kablovima. Savremenih sistemi nude mogućnost daljinskog upravljanja i očitavanja temperature rasada i sadnica koji se greju.

Foto: Enerset doo / Instalacija grejnih kablova za grejanje rasadnika
Enerset doo je kompanija čija je delatnost projektovanje, izrada i ugradnja energetski efikasnih i štedljivih grejnih sistema. Konstantan rad na usavršavanju i odabir vrhunskih proizvoda omogućili su da kompaniji Enerset doo iz Beograda da postane prepoznata u ovoj oblasti. Svojim klijentima nudi kvalitetne grejne sisteme koji će kroz uštedu u toku upotrebe vratiti uložena sredstva. Enerset doo nudi rešenja za budućnost prilagođena sadašnjem vremenu i potrebama!

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs