Klase kao vizuelne karakteristike drveta

Lamar parketi nemaju podelu po klasama u smislu kvaliteta parketa kao što imaju neki parketi.Takozvane klase kod troslojnih parketa LAMAR odnose se isključivo na vizuelne karakteristike gornjeg sloja drveta od kojeg je sačinjena lamela parketa. Tehničko izvođenje parketnih lamela, a i parketne daske u celini, jednako je kvalitetno bez obzira na to u koju klasu su sortirane prema svojim vizuelnim karakteristikama. Odabirom klase parketa u pojedinoj vrsti drveta, kupac odlučuje da li će parketna površina izgledati ujednačeno po boji i strukturi drveta, ili će do izražaja doći prirodne karakteristike drveta poput godova, čvorova i varijacija u boji, čime parketna površina postaje „življa” i „ prirodnija”.

Svaka daska troslojnog Lamar parketa različita je po strukturi drveta što LAMAR parket čini jedinstvenim proizvodom prirode.

Zato je Lamar parket u svakoj vrsti drveta moguće odabrati u nekoliko klasa, koje se razlikuju po prirodnim karakteristikama drveta.

parket

NATUR
Slobodan, prirodan raspored godova,bez pukotina ili oštećenja. Dozvoljeni su samo zdravi, negrupisani čvorovi do 5 mm („ ptičije oko”). Maksimalno tri čvora po parketnoj dasci. Dozvoljene su male razlike u boji i strukturi. Beljike i promene boje nisu dozvoljene.

parketRUSTIC
Slobodan prirodni raspored godova, bez pukotina ili oštećenja. Mogući samo zdravi i obrađeni čvorovi. Broj i veličina čvorova nisu ograničeni, kao ni njihov raspored. Raspukli čvorovi se mogu popunjavati. Dopuštene su izrazite promene u boji i strukturi i dužne beljike.

parketHARD RUSTIC
Uočljive su razlike u boji i strukturi. Prečnik čvorova nije ograničen ako ne utiču na stabilnost lamele. Raspukli čvorovi i pukotine se mogu obraditi i ispuniti. Zdrave beljike su dozvoljene. Ova struktura je karakteristična za hrast i daje veoma živahan i rustičan vizuelni izgled.

lamar

LAMAR flooring d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 18c
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0) 11 36 90 247
Mob: +381 (0) 63 303 506
Mail: office@lamarflooring.com
www.lamar-parket.com