KEMA sistem za obnovu i sanaciju cementnih industrijskih podova

Cementni industrijski podovi svakodnevno su izloženi brojnim opterećenjima, i tako su jedan od najviše opterećenih elementa svake gradnje. Frekvencija korišćenja takvih površina je visoka sa malim ili nikakvim održavanjem.

Standardna oštećenja nastaju kod transportnih puteva, diletacijskih/fleksibilnih spojeva, kod kojih se zbog rada betona fuge vremenom”otvore” ili umotaju. Zbog manjka održavanja, kao i zbog prometa dolazi do oštećenja fuga, delovi zbog umotavanja puknu.

Druga vrsta oštećenja, odstupanja gornjeg dela sloja zbog lokalnih, mehaničkih oštećenja u kombinacijisa horizontalnim struganjem iopterećenjem zbog prometa. Treća oštećenja su divlje pukotine, koje se pojavljuju kao posledica loše nege i ostalih nepredvidljivih uticaja. Oštećeni industrijski podovi postaju problematični elementi kod svakodnevnog korišćenja ili prepreka kod procesa skladištenja i proizvodnje. Sanacija poda mora biti brza i racionalna.

Predstavljamo dva tipična primera sanacija sa obzirom na opisane probleme.

SANACIJA TIP 1 – MANJA OPTEREĆENJA

Priprema podloge

Oštećeni deo poda izrežemo ili izbrusimo do dubine minimalno10 mm. Podlogu očistimo od prašine, usisamo inavlažimo, do mat vlažne podloge. Pre nastavka sanacije uklonimo ostatke vode sa površine.

Sanacija oštećenih delova

Lokalne sanacije oštećenih delova izvodimo sa malteromza sanaciju LINEA 821 M. Malter ugradimo najoš sveži vezivni sloj KEMALATEX: cement 1:2. Vezivni sloj nanosimo pomoću četke ili valjka, da postignemopotpunu pokrivenost površine. Površinu sa ugrađenim malterom zaglađujemo gletericom do tražene strukture. U fazi glađenja moguće je posipavanje površina TAL M proizvodom, u slučaju potrebe za većom homogenostiboja i abrazivnosti.

Preslojavanje poda

Preslojavanje celog poda izvodimo pomoću polimer cementne samonivelirajuće mase LINEA 830 SL u debljini min 10mm. Masu ugradimo na prethodno impregniranu i osušenu stabilnu podlogu (prethodno brušenje i peskarenje kuglicama bez prašine). Impregnaciju podloge izvodimo polimernom disperzijom KEMAGRUND A: voda 1:1. Malter ugradimo udebljini ca. 10 mm.

Finalni sloj

Nakon stvrdnjavanja/sušenja (predlažemo minimalno jedan dan), izvodimo lagano brušenje površine, da maknemo finenestabilne delove sa vrha čvrste mase. Nakon brušenja izvodimo završnu obradu površina pomoću epoksidnih premazana vodenoj osnovi KEMAPOX FINAL 6500 AQUA. Premaz nanosimo u dva sloja pomoću penastog valjka. Prvi sloj razredimo vodom ca. 10%, drugi ugradimo na osušeni prvi sloj.

Sanacija tip 1 - manja opterećenja
Sanacija tip 1 – manja opterećenja
OZNAKA PRIKAZANI PROIZVODI POTROŠNJA PAKOVANJE
1 LINEA 821 M ca. 20 kg/m2 za svaki cm deb. sloja 30/1
2 LINEA 830 SL ca. 1,5 kg/m2 za svaki mm deb. sloja 25/1
3 KEMAPOX FINAL 6500 AQUA 0,2-0,4 kg /m2 u jednom sloju 20/1

SANACIJA TIP 2 – VEĆA OPTEREĆENJA

Priprema podloge

Oštećeni deo poda izrežemo ili izbrusimo do dubine minimalno 10 mm. Podlogu očistimo od prašine, usisamo i navlažimo, do mat vlažne podloge. Pre nastavka sanacije uklonimo ostatke vode sa površine.

Sanacija oštećenja

Sanaciju lokalnih oštećenja izvodimo modifikovanomtvrdim agregatnim malterom TAL M KORUND10. Istom kod pripreme dodamo vodu i aditiv KEMA NONSHRINK u količini 2dcl/vreća. Malter ugradimo na sveži sloj KEMALATEX: cement 1:2; vezivni sloj nanosimo četkom ili valjkom, dok ne postignemo potpunu pokrivenost površine.

Sanacija divljih pukotina

Sanaciju divljih pukotina na podlozi izvodimo punjenjem pomoću smole niskog viskoziteta. Da povećamo efekat lepljenja, pukotine delimično produbimo brusilicom i uklonimo prašinu; moguće izvođenje poprečnih rezova na liniji pukotine u razmacima od 10-15 cm; pukotine napunimo smolom KEMAPOX FILL 1000. U poprečne rezove u gornjoj trećini debljine ploče stavljamo dodatno vez – armaturu 06 mm; višak smole uklonimo sa površine pa izvodimo posipavanje površine kvarcnim peskom EPOXY SAND ES0,1-0,3 da osiguramo bolje prijanjanje dodatnih slojeva.

Sanacija fuga na fleksibilnim spojevima

Krhke fuge na fleksibilnim spojevima očistimo od prašine i ostalih nečistoća te napunimo epoksidnom malterom, koji u ovom slučaju pripremimo pomoću epoksi smole KEMAPOXFILL 100 i kvarcnog peska EPOXY SAND ES 0,1-0,3 do primerene konzistencije za ugradnju (odnos 1:3-1:6). Potrebno je proveriti ako su montirani klinovi (ako nisu, potrebna je ugradnja istih) i ako rubovi ploče nisu dignuti (kod dignutih izvodimo podlivanje cementnom masom za podlivanje ISOTAL i brušenje dignutih delova)

Preslojavanje poda

Preslojavanje celog poda izvodimo pomoću modifkovane čvrste agregatne maltere u boji TAL M KORUND 10. Malter pripremimo dodavanjem vode i aditiva KEMA NONSHRINKu količini 2dcl/vreća. Malter ugradimo u debljini ca 10 mm na stabilnu i čistu površinu, koju prethodnu peskarimo. Glađenje maltera izvodimo mehanički. Zavezivni sloj koristimo sveži epoksidni premaz KEMAPOXLINK, kojeg smo razredili vodom 20%, pre nanošenja.

Dubinska impregnacija

Površinu negujemo pokrivanjem pomoću folije minimalno 7 dana, nakon toga površinu po potrebi dodatno očistimo i osušimo. Na površini izvodimo završnu dubinsku impregnaciju bez boje i zaštitu sa učinkom povećanja otpornosti na ulja. To postižemo hemijskim učvršćivačem u prahu KEMA IMPREGNATOR POWDER, kojeg pripremimo kao rastvor u vodi u odnosu 1:2 – 1:3. Rastvorstavljamo na površinu minimalno 30 minuta. Nakon 30 minuta uklonimo sve ostatke sa površine, da izbegnemo nastanak belih mrlja ili lepljenje prašine na površinu. Predlažemo mokro čišćenje površine vodom.

Sanacija tip 2 - veća opterećenja
Sanacija tip 2 – veća opterećenja
OZNAKA PRIKAZANI PROIZVODI POTROŠNJA PAKOVANJE
1,3 TAL M KORUND 10KEMA NONSHRINK
  • 20 kg/m2 za sloj debljine ca. 10 mm (pokrivno)
  • 2 % na težu betona, 6-8 kg/m3 betona
  • 30/1
  • 10/1, 50/1, 1000/1
2 KEMAPOX FILL 1000 0,3-0,5 kg/m 28/1, 3,5/1
4 KEMA IMPREGNATOR POWDER ca. 0,02-0,05 kg/m2, obično 1 kg for ca. 50 m2 10/1, 500/1

kema_logoBAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k, 11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79 // F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs // www.kema-on.net