Uputstvo korak po korak – Postavite sami pločice u kupatilu (FOTO)

Ako su zidovi i podovi neprestano izloženi dejstvu vlage, obloga mora biti spremna  da zadovolji takve, povećane zahteve. U tim slučajevima, sistem Baumacol uređuje pravilnu kompoziciju površina koje se oblažu.

Baumit
Baumacol u kupatilu

1. Priprema podloge: vezivni premaz Baumit Grund
2. Nivelisanje podloge: Baumit Nivello Quattro
3. Hidroizolacioni premaz: Baumacol Proof ili polimercementna masa Baumacol Protect
4. Hidroizolacione trake: Baumacol Strap 
5. Lepak: u zavisnosti od vrste pločica, npr. Baumacol FlexTop, FlexTop White, FlexUni, ProPlus
6. Fug masa: Baumacol PremiumFuge
7. Silikonska masa: Baumacol Silikon

Postupak – korak po korak

Čišćenje podloge
Pre lepljenja, podlogu je potrebno pažljivo očistiti. Podloga mora biti suva, čista, čvrsta i ne sme biti smrznuta. Tretirajte podlogu vezivnim premazom Baumit Grund ili Baumit SuperGrund da biste obezbedili bolje prijanjanje i ujednačili moć upijanja. Ukoliko je potrebno, koristite podne izravnavajuće mase Baumit Nivello za nivelisanje neravnina ili Baumit Precissio za izvođenje pravilnog pada.
Izolacioni sloj
Mesta koja su direktno izložena mlazu vode, poput tuševa, kupatila, itd, tretiraju se izolacionim slojem Baumit Baumacol Proof ili se na njih nanosi polimercementna masa Baumacol Protect.
zaptivna traka
Pre nanošenja izolacionog sloja, u uglove ubacite zaptivnu traku Baumit Baumacol Strap.
lepak za pločice
Razmažite lepak za keramiku odgovarajućim alatom pod uglom od 45 – 60°. Zarad boljeg prijanjanja, preporučujemo nanošenje lepka na podlogu i na donji deo pločice.
pločice
Blago pritisnite pločice na unapred pripremljeni sloj lepka. Položaj pločice moguće je popraviti u roku od oko 5 min. Uklonite eventualne ostatke lepka mokrim sunđerom.
fug masa
Nakon sušenja lepka, pritisnite gumenom gletaricom fug masu koja se nanosi dijagonalno na fuge. Posle 5 do 15 minuta, operite pločice čistom vodom i mekim sunđerom.
silikonska masa
Ubrizgajte silikonsku masu u spojnice pomoću pištolja za injektiranje. Pogodna je i za ispunu dilatacionih spojnica.

www.baumit.com
BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
T: +381 11 347 50 82
office@baumit.rs
www.baumit.rs