“The Shape of Data”- stručni seminar studenata iz cele Evrope

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope iz Novog Sada (EESTEC LC Novi Sad) ove godine organizuje međunarodni stručni seminar “The Shape of Data”, koji će se održati u periodu od 14. do 21. maja 2017. godine, a na njemu će učestvovati 12 studenata sa uglednijih Univerziteta Evrope kao i 20 studenata sa Univerziteta u Novom Sadu.

održati u periodu od 14. do 21. maja 2017. godine
Foto: „The Shape of data“

Seminar je besplatan i tokom prva četiri dana, koja će biti posvećena akademskom delu, učesnici će imati priliku da sa profesorima novosadskog Univerziteta i mentorima iz vodećih IT kompanija iz Novog Sada i Beograda rade na sticanju novih i usavršavanju već postojećih znanja.

Tema predavanja je Data Science, odnosno nauka o podacima, koja u poslednjih nekoliko godina važi za jednu od najperspektivnijih i najvažnijih IT oblasti.S obzirom na to da je seminar organizovan u vidu internacionalne razmene, pored akademskog dela učesnici će imati priliku da upoznaju Novi Sad kroz razne izlete i druženja, a tako i da steknu kontakte i nova prijateljstva sa budućim inženjerima iz raznih krajeva Evrope. Udruženje studenata elektrotehnike EESTEC ima za cilj da kroz organizovanje stručnih seminara, razmena i praksi poveže studente elektrotehnike širom Evrope kao i da ih upozna sa modernim razvojem industrije i najnovijim trendovima u struci. Organizujući 13 razmena i 10 stručnih seminara na internacionalnom nivou, EESTEC LC Novi Sad ugostio je preko 300 studenata sa evropskih tehničkih univerziteta, dok je, takođe, preko 300 studenata poslato na slične događaje širom Evrope, što ogranak udruženja EESTEC u Novom Sadu, sa oko 340 članova, svrstava među 10 najuspešnijih i najaktivnijih lokalnih komiteta.

www.workshop.eestecns.org .