Tatajuba – nova podna obloga

Tatajuba je jedno od prvih vrsta drveta Južne Amerike. Nekada se upotrebljavalo kao zamena za tvrdu podlogu za podove. Ono nije izdržljivo kao carsko crveno drvo, ali je dugotrajnije i mnogo tvrđe.

Karakteristike tatajuba podne obloge

Danas, Tatajuba je popularna vrsta tvrdog drveta koje se koristi za pokrivanja i popločavanja vertikalnih i horizontalnih površina. Trajnost, vizuelne karakteristike i visoka otpornost, glavne su odlike ove podne obloge. Koristi se kako u privatnim kućama, tako i u kancelarijskim i drugim poslovnim prostorima. Što je drvo izdržljivije, to je dugotrajnije. Tatajuba podna obloga  otporna je na promenu klime, izdržljiva pri dugom trajanju transporta,  i lako se ugrađuje.

Tatajuba je dobra opcija za javne i komercijalne objekte, i odlična je alternativa  kompozitnim i pokrivnim materijalima za površine koje trpe veliki pritisak.

Tvrdo drvo je kao materijal više ekološki od sintetičkog. Postoji znatna ušteda novca prilikom tehničkog održavanja i održavanja čistoće zgrade.

Posebnost drveta

Tatajuba koja se kao vrsta drveta upotrebljava za drvenu pokrivku, ima karakteristiku koja je izdvaja od svih ostalih drvenih podloga. Jednostavno postavljena, nakon kratkog perioda se  transformiše iz žućkaste u zlatno braon nijansu podloge. Iako je opštepoznato da sunčeva svetlost menja boju drveta, to nije i ovde sučaj. Tatajuba menja boju usled prisustva vazduha, tako da je površina samog stabla zlatno braon boje, jer nije izložena uticaju vazduha, dok nakon sečenja i postavljanja unutrašnje površine, dobija se ta boju.

Drvo Tatajube

Od važnosti je da u toku planiranja enterijera uzmete u obzir da ovu promen boje koja će se desiti nezavisno od klimatskih uslova ili načina primene.

Benefiti Tatajube podne obloge

Tatajuba je takođe otporna i na termite, vlagu i gljivice, propadanje, promene oblika i dr. Ova vrsta drveta je povoljna za životnu sredinu. Ne samo da je održivo sečena, već i raste veoma brzo. Dok drugim vrstama drveta treba skoro vek da bi stupile u zreo period pogodan za seču, Tatajubi treba samo par godina.

Izgled Tatajuba podne obloge

Kao uslov za ekološku, udobnu i lepu opciju podloge, svakako bi ste trebali uzeti u obzir i ovo drvo.