Kako zaštititi oluke od zamrzavanja?

Niske temperature i sneg koji „kucaju na vratima“ mogu biti štetni po vaš dom. Stoga, neophodno je zaštititi oluke od pojave leda i omogućiti nesmetano oticanje vode koja se stvara usled topljenja snega sa krova. 

Osim štete koju prouzrokuje voda koja umesto da otiče kroz oluke, prodire u objekat, pojava ledenica je takođe veoma opasna. Led koji se stvara može oštetiti same oluke, a padanje ledenica ili celih oluka može prouzrokovati štetu na imovini koja se nalazi u blizini, ili još gore, može uzrokovati povrede kod ljudi koji se mogu naći u blizini.

Da bi se osigurali od neželjenih situacija tokom hladnih zimskih dana, preporučuje se ugradnja grejnih kablova na jednostavan i efikasan način.

oluci
Zaštita oluka od zamrzavanja

Grejni kablovi su vrlo pogodni za osiguravanje oluka i odvodnih cevi bez snega i leda. Zaštita oluka se može izvesti upotrebom grejnih kablova konstantne snage, ili samoregulišućih grejnih kablova. Oni sprečavaju stvaranje snežnih i ledenih pokrivača koji mogu biti vrlo opasni prilikom pada sa krovova ili krovnih oluka. Zaštita krovnih oluka i odvodnih cevi od smrzavanja je stoga pitanje sigurnosti ljudi na terenu ispod. Pored toga, izbegavaju se oštećeni krovovi, oluci i odvodne cevi nakon mraza. 

grejni kablovi
Foto: Enerset doo / Sistem grejnih kablova se ugrađuje u horizontalne oluke i vertikalne spustove

Nexans Norveška proizvodi grejne kablove za delove objekta gde zadržavanje snega i pojava leda može uzrokovati štetu na imovini ili povrede ljudi. 

Sistem grejnih kablova za otapanje snega i leda u olucima se ugrađuje u horizontalne oluke i vertikalne spustove. Grejni kablovi koji se ugrađuju u oluke moraju da zadovolje snage od oko 35W/m do oko 60W/m oluka.

Snaga koja će se instalirati zavisi od:

  • Širine odnosno promera horizontalnog oluka i olučne vertikale
  • Načina izvedbe oluka (lomovi krova, krovne uvale ili prelazi između krovnih ravni)
  • Nagiba krova sa koje se otapa sneg
  • Površine krova sa koje sneg dolazi u olučni sistem
  • Grejni kablovi se ugrađuju u slivnike da bi se omogućio nesmetan protok vode u zimskim uslovima.
oluk
Foto: Enerset doo / Zaštita oluka se može izvesti upotrebom grejnih kablova konstantne snage, ili samoregulišućih grejnih kablova

Grejni kablovi sa rednim otporom (konstantne snage) obično se instaliraju u dve linije (napred-nazad), tako da linearna snaga grejnog kabla mora biti polovina izračunate linearne snage za ugradnju u krovni oluk. Potrebno je voditi računa o tome da kabl ne dodiruje sam sebe i da se obezbedi jednako rastojanje između linija kabla. Najviša dozvoljena instalirana snaga u krovnom žlebu zavisi, između ostalog, i od materijala od kojeg je oluk napravljen.

Samoregulišući grejni kabl prilagođava emisiju toplote u odnosu na temperaturu okoline, što znači da će kabl emitovati veliku snagu kada je pokriven snegom ili ledom.

Pored izbora grejnih kablova, pravilan odabir termoregulacione opreme ima veoma važnu ulogu kada je reč o efikasnosti i pouzdanosti sistema za zaštitu oluka od snega leda. Senzori vlage i temperature detektuju vrednosti i povezuju se na kontroler koji uključuje sistem samo onda kada su oba parametra ispunjena i kada postoji opasnost da sneg i led oštete oluke. Iako samoregulišući kablovi smanjuju svoju snagu sa porastom temperature imajte na umu da se grejni kabl nikada ne „isključuje“ i da je kontroler temperature neophodan jer osigurava ekonomičnu kontrolu potrošnje energije čuvajući spoljašnje površine i krovove bez snega i leda. 

Samoregulišući grejni kablovi sprečavaju nagomilavanje snega i leda na rizičnim delovima krovova i oluka. Njihova osobina da prilagođavaju snagu u zavisnosti od spoljašnje temperature i da to čine u svakoj tački kabla, posebno je korisna za ovu namenu. U praksi, deo kabla koji se nalazi u horizontali koja je osunčana, emitovaće daleko manju snagu od dela kabla koji se nalazi u vertikalama. Dužina provodnika ne utiče na snagu po metru dužnom, tako da se dužina grejnog kabla može prilagođavati prema potrebama, na licu mesta.

Stoga, posavetujte se sa stručnjacima iz kompanije Enerset iz Beograda o upotrebi grejnih kablova za otapanje snega i lega i spremni dočekajte zimu. 

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs

Prethodni tekstPodovi za prodavnice i restorane
Sledeći tekstPrednosti čišćenja parom u odnosu na tradicionalne sisteme čišćenja