Solarne staze za popločavanje dvorišta

Obično su fotonaponski paneli prisutni na krovovima, pošto su oni široke i otvorene površine koje primaju dosta sunčeve svetlosti. Takođe, trotoari provode dosta vremena na vrelom suncu. Imajući to u vidu, tim sa univerziteta u Vašingtonu stvorio je prvu solarnu prohodnu stazu na svetu.

Konstrukcija solarne staze

Staza je dizajnirana da prikaže mogućnosti današnje tehnologije. Obuhvata 27 providnih panela koji proizvode kapacitet od 400 vati maksimalno da bi se osvetlio niz od 450 LED dioda koje sijajući kroz panele odozgo osvetljavaju stazu noću. Podne solarne ploče sadrže fotogalvanske ćelije koje sakupljaju i akumuliraju sunčevu energiju, a tokom noći je isijavaju putem LED lampica u obliku nežne svetlosti.

Površina pravougaone solarne staze je 9.3 m2 i napravljena je od fotonaponskih podnih panela proizvedenih u španskoj tehnološkoj kompaniji. Svaki solarni panel je dizajniran da bude prohodan, i ima anti-slip tehnologiju – tehnologiju neklizajućih površina. Mogu da izdrže opterećenje do 400 kilograma.

Kućište solarnih panela izrađeno je od vodonepropusne polikarbonatne mase, koja ih čini prikladnim za svako vreme. Za rad im je dovoljna i najmanja količina sunčeve svetlosti koju će prikupiti tokom dana. Zahvaljujući fotoosetljivim senzorima, solarni paneli se automatski pale u večernjim satima a prebacuju na opciju za punjenje tokom dana.

Holandskim projektom  naučnici su osmislili ploče dimenzija 2.5×3.5 m koje se prave od betona i kristalnih solarnih ćelija koje se polažu ispod sloja stakla debljine jednog centimetra. Preko stakla se nanosi završni sloj koji zajedno sa nagibom ploče pomaže da kišnica i prljavština lakše skliznu sa površine obezbeđujući maksimalnu efikasnost solarnih ćelija.

Podne solarne ploče se mogu koristiti kao detalji popločavanja ili kao dekorativna opeka u fasadi. Posebno su zanimljive zbog toga što za osvjetljenje dvorišta nije potrebno razvlačiti električne instalacije i brinuti da li će usled dejstva vlage ili mehaničkog oštećenja doći do kvara.  Koriste se i za unutrašnje popločavanje unutar poslovnih zgrada, trgovačkih centara ili hotela.