Sistemi zvučno izolacionih plivajućih podova – upotreba EPS T – STIROAKUSTIKA

BUKA OPTEREĆUJE OKOLINU I NEGATIVNO UTIČE NA ZDRAVLJE I OSEĆAJ UDOBNOSTI U PROSTORU U KOJEM BORAVIMO. AKO SE VREMENOM PRIVIKNEMO NA NJU ILI ČAK AKO I ZASPIMO U TAKO BUČNOJ SREDINI, NAŠE TELO SE NE ISKLJUČUJE, ODNOSNO NE OPUŠTA. TAKOĐE, BUKA MOŽE DA PROUZROKUJE I OZBILJNIJE ZDRAVSTVENE POTEŠKOĆE. DA BI OSIGURALI BOLJE USLOVE ZA BORAVAK, IZUZETNO JE ZNAČAJNA ZVUČNA ZAŠTITA U PRIVATNOM I RADNOM OKRUŽENJU.

Vrste buke

Načelno razlikujemo dve vrste buke: buku u prostoru koja se širi kroz vazduh i buku koja nastaje šireći se preko konstruktivnih elemenata. Buku koja se širi po konstruktivnim elementima nazivamo udarni zvuk.

Bolju zvučnu izolaciju po pravilu postižemo većom masom po jedinici površine pregradnih zidova ili plafona. To važi za izolaciju zvuka u vazduhu, međutim, za izolaciju protiv udarnog zvuka se moramo poslužiti drugim metodama. Osnovno pravilo zvučne izolacije protiv udarnog zvuka je sprečavanje prelaza, odnosno ulaska udarnog zvuka u masivnu konstrukciju objekta.

Zvučna zaštita međuspratne konstrukcije

Najjednostavnija i po ceni optimalna zvučna zaštita masivne međuspratne konstrukcije je izvođenje plivajućeg poda ili plivajućeg estriha. Već samo ime govori da konstrukcija estriha u celini (debljine od 4 do 6cm a u ekstremnim slučajevima i više) pliva u izolaciji (Slika 1).

Tim Izolirka d.o.o.
Slika 1
 1. STIROTRAK, elastificirana EPS ivična traka za sprečavanje prelaza udarnog zvuka na bočne zidove
 2. Završna podna obloga
 3. Lepak za keramiku
 4. Cementni estrih
 5. Zaštitna PE, HDPE ili PVC folija
 6. EPS T – STIROAKUSTIK, elastificirana EPS ploča − zvučna izolacija protiv udarnog zvuka
 7. Nosiva armirano betonska konstrukcija
 8. Nosivi zid

Izolacija je smeštena ispod cementnog estriha po celoj površini, takođe i u bočnim smerovima, tako da se cementni estrih nigde ne dodiruje sa masivnom konstrukcijom. EPS T – STIROAKUSTIK sprečava direktni kontakt. Za zvučnu izolaciju u bočnom smeru plivajućeg poda, do zida, koristimo ivičnu traku Stirotrak. Suvišnu širinu ivične trake odsečemo po ugradnji poslednjeg, završnog prohodnog sloja poda. Da cementni estrih ne bi zašao u prostor spojeva između ploča, na izolacione ploče polažemo zaštitnu PE foliju. Konstrukcioni sklop u tom slučaju predstavljamo analogno fizičkom modelu kao što su masa (cementni estrih zajedno sa oblogom) i opruga (elastičnost zvučnog izolatora: EPS T – STIROAKUSTIK).

Još jednom naglašavamo: u sistemu plivajućeg poda, ploče po kojima se hoda moraju biti u potpunosti odvojene od masivne konstrukcije sa slojem elastičnog izolacionog materijala.

Kod izvođenja treba obratiti pažnju da sve potrebne instalacije (cevi grejanja, tople i hladne vode…) polažemo u sloju termoizolacije. Ako je ikako moguće, treba izbegavati vođenje instalacija u sloju zvučne izolacije, da ne bi time uspostavili zvučne mostove i tako poništili dejstvo zvučne izolacije. Sve instalacione cevi moramo kvalitetno izolovati od zvuka i vibracija (slika 2).

Tim Izolirka d.o.o.
Slika 2
 1. STIROTRAK, elastificirana EPS ivična traka za sprečavanje prelaza udarnog zvuka na bočne zidove
 2. Završna podna obloga
 3. Spoljni noseći ili pregradni zid
 4. Cemetni estrih
 5. Zaštitna PE, HDPE ili PVC folija
 6. EPS 150, dodatna termoizolacija
 7. Cevi podnog grejanja u sloju dodatne termoizolacije
 8. EPS T – STIROAKUSTIK, elastificirana EPS ploča − zvučna izolacija protiv udarnog zvuka
 9. Nosiva armirano betonska konstrukcija

Zvučna zaštita podova na tlu

Postupak zaštite prostora od udarnog zvuka podova na tlu je identičan kao i kod podova međuspratne konstrukcije. Razlika je što u ovom slučaju ona dolazi u kombinaciji sa termoizolacijom.

Izolacija od udarnog zvuka se temelji na zvučno izolacionoj i fleksibilnoj ploči (EPS T – STIROAKUSTIK) u kombinaciji sa dodatnom termoizolacijom, pločama visoke čvrstoće (npr. EPS 150) i slojevima.

U pogledu efikasnosti zvučne izolacije gotovo isti efekat se postiže ako je zvučno izolacioni sloj (EPS T – STIROAKUSTIK) položen iznad ili ispod dodatnog termoizolacionog sloja (npr. EPS 150).

Takođe, meka završna podna obloga može povećati izolaciju od udarnog zvuka (za približno 3 dB). Spušteni plafon sa donje strane međuspratne konstrukcije isto tako smanjuje nivo buke u prostoru ispod. Takvo rešavanje udarnog zvuka je na žalost manje efikasno, pa ne sprečava ulazak udarnog zvuka u konstrukciju. Sa navedenim rešenjima se ne mogu u celini rešiti problemi zvučne izolacije međuspratne konstrukcije protiv udarnog zvuka.

Tim Izolirka d.o.o. termoizolacija
Tim Izolirka d.o.o. termoizolacija

Znamo takođe da masivne konstrukcije ili elementi nosive konstrukcije imaju zanemarivu sposobnost zvučne izolacije prigušenja udarnog zvuka – reda veličine od nekoliko dB na 10 m masivne konstrukcije. Izvori udarnog zvuka mogu biti topot hoda, hodanje sa tvrdim potpeticama, pomicanje stolova, nameštaja, vibracije kućnih aparata ili udaranje drugih tvrdih predmeta na pod ili zidove, a takođe i građevinsko instalacijski radovi ( bušenje, štemovanje …).

Površinska masa estriha u sistemu plivajućeg poda mora biti bar 70 kg/m² ili veća (kod većih masa postižemo nešto veću izolaciju protiv udarnog zvuka – ako povećamo masu cementnog estriha za dva puta, doprinosimo za 4-5 dB većoj izolaciji protiv udarnog zvuka).

Tim Izolirka d.o.o. EPS T - STIROAKUSTIK
Tim Izolirka d.o.o. EPS T – STIROAKUSTIK

Zvučna izolacija zavisi od dinamičke krutosti (s’ – jedinica MN/m³) izolacionih ploča. Što je vrednost dinamičke krutosti niža, to je veća zvučno izolaciona moć.

Dobri zvučno izolacioni materijali imaju vrednost dinamičke krutosti ispod 50 MN/m³, posebno efikasni zvučno izolacioni materijali i ispod 20 MN/m³. Dinamička krutost ploča EPS T – STIROAKUSTIK 33/30 je ispod 25 MN/m³, što osigurava smanjenje nivoa udarnog zvuka za minimum 22 dB. Istovremeno ploče odlikuje odlična čvrstoća – promena debljine pod opterećenjem je najviše 3 mm.

Prilikom projektovanja i izvođenja radova sa našim materijalima molimo Vas da se za besplatan stručni savet i detalnje informacije obratite nama.

Tim Izolirka

TIM IZOLIRKA d.o.o.
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
M. +381 62 8026 889
e-mail: tim@izolirka.net
web site: www.timizolirka.rs