Simprolit sistem® je inovativan, jedinstven i sveobuhvatan sistem

Simprolit sistem® je inovativan, jedinstven i sveobuhvatan sistem ekološke, energoefektivne i pri tom ekonomski veoma isplatljive gradnje objekata, zaštićen sa 54 patenata u Srbiji, Ruskoj Federaciji i internacionalnim patentima. Dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada i priznanja, između ostalih i: Zlatna medalja WIPO (svetske organizacije za intelektualnu svojinu), IFIA Cup i diploma za najbolji izum (evropska organizacija za intelektualnu svojinu), Zlatni Arhimed – Laureat izložbe svetskih inovacija u Moskvi, Nagrada grada Beograda za oblast nauka i pronalazaštvo, Zlatne medalje i plakete „Nikola Tesla“ i „Mihajlo Pupin“, Grand Prix i brojne zlatne medalje sa izložbi u Kini, Rusiji, Bugarskoj, Češkoj, Sloveniji i dr. Autor Simprolit sistema® je Milan Dević, Akademik Međunarodne akademije tehnologičnih nauka, Akademik Ruske inženjerske akademije, Doktor tehnologije građenja i inženjeringa u građevinarstvu.

SIMPROLIT SISTEM® SADRŽI BROJNE PATENTIRANE, SERTIFIKOVANE I PRIMENOM PROVERENE ELEMENTE SISTEMA, I TO:

SIMPROLIT BLOKOVI

 • Blokovi kao trajno ugrađena termoizolaciona oplata: nosivi, samonosivi, pregradni, ventilacioni, kružni, blokovi posebnih namena i konfiguracije… Zidaju se „u suvo“, bez maltera ili lepka na spojevima, ispunjavaju se betonom ili malterom – što im sve daje izuzetne karakteristike ekološke, energoefektivne, dugovečne, seizmički otporne, hidrofobne (otporne na vlagu i mraz preko 100 ciklusa) i pri svemu tome još i ekonomski veoma isplatljive gradnje;
 • Blokovi kao pregradni protivpožarni zidovi, otporni na požar preko 180 minuta na temperaturi preko 1100 stepeni (EI180) debljina 20cm i 25cm;
 • Blokovi u svojstvu termičke i zvučne izolacije između stanova i apartmana, prema grejanom i negrejanom prostoru (Rw=53 dB za debljinu blokova 20 cm i 55 dB za debljinu blokova 25cm);
 • Puni blokovi za zidanje na lepak, sa manjim toplotnim kapacitetom i nosivošću u odnosu na standardne Simprolit blokove, ali superiorne u odnosu na analoge od gas-betona i penobetona po termičkim karakteristikama, odsustvu kondenza u zidovima, otpornosti na mraz i dr.
Simprolit blokovi
Simprolit blokovi

SIMPROLIT TERMOIZOLACIONE PLOČE

 • Jednoslojne SOP ploče za utopljavanje fasada i izradu protivpožarnih pregrada otpornih na požar preko 2h (EI120), za oblaganje cokli i prizemnih etaža kao istovremene termoizolacione i anti- vandalske obloge, za ravne krovove…
 • Jednoslojne SOPV ploče sa ugrađenim kanalima za ventilaciju i odvođenje pare kod utopljavanja objekata sa fasadnom oblogom od paronepropusnih materijala i za odvođenje vlage iz ravnih krovova nastale tokom izvođenja radova;
 • Troslojne SUP, SNP, SPP ploče sa spoljnim slojevima od Simprolita i srednjim slojem od stiropora, grafitnog stiropora i PIR poliuretanske izolacije, kao i SNPV ploča sa kanalima i srednjim slojem od grafitnog stiropora
Simprolit termoizolacione ploče
Simprolit termoizolacione ploče

SIMPROLIT MEĐUSPRATNE PLOČE

 • Sitnorebraste ploče sa specijalnim SBPP blokovima
 • Sitnorebraste SMP i SMPG ploče sa donjom pločom i ispunom rebrima od Simprolita, izuzetno energetski efikasna i bez analoga u svetu, jer ima vatrootpornu termoizolaciju plafona, gde su realno najveći gubici toplote, kako zbog zagrevanja AB ploče, tako i zbog daljih gubitaka prenošenjem na AB zidove, stubove i grede. Optimalni rasponi su 8m-10m, maksimalni 12m;
 • Simprolit kasetirane SKP međuspratne i krovne ploče, sa nošenjem u oba pravca, raspona do 15m, takođe sa donjom termoizolacionom pločom kao kod SMP ploča, sa svim njenim prednostima. Lakša je od klasične 2,4 puta!
 • Simprolit SMK međuspratna ploča kombinovana sa Simprolit monolitom i profilisanim čeličnim limom, kao visoko tehnološko i ekonomično rešenje kod izvođenja čeličnih konstrukcija
Simprolit međuspratne ploče
Simprolit međuspratne ploče

SIMPROLIT MONOLIT

je naš naziv za simprolit masu proizvedenu na samom gradilištu, zapreminskih težina od D250 (kg/m3) do D400 (kg/m3), čvrstoća na pritisak 40-110 tona/m2, λ termička provodljivost 0,055-0,074 W/mK

 • Za slojeve za pad kod ravnih krovova
 • Kao sloj za izravnanje umesto klasičnih cementnih košuljica (kod njih je 6cm teško 132kg/m2, a kod D250 svega 15kg/m2)
 • Za termoizolaciju iznad podzemnih objekata sa velikim nadzemnim saobraćajnim i drugim opterećenjem
Simprolit monolit
Simprolit monolit

SIMPROLIT SPECIJALNI ELEMENTI

 • Dvoslojni paneli za brzu gradnju ekoloških kuća
 • Montažni elementi za oblaganje visokih dimnjaka i za termoizolaciju cevnog razvoda nafte, gasa i tople vode
 • Nosivi termoizolacioni paneli za panelnu gradnju visokih objekata
 • Simprolit elementi za gradnju puteva i pruga na večno zamrzlom tlu
 • Konektori na oplati za termoizolaciju AB zidova, stubova i greda bez tiplova i još mnogo drugog
Simprolit specijalni elementi
Simprolit specijalni elementi

U SIMPROLIT SISTEMU® SMO IZUMELI, PATENTIRALI, SERTIFIKOVALI I PROBNO PROIZVELI NAJŠIRU PALETU PROIZVODA U ODNOSU NA MA KOJI POZNATI SISTEM GRADNJE U SVETU!
SADA TRAŽIMO STRATEŠKE PARTNERE ZA PROIZVODNJU I PLASMAN NA SVETSKA TRŽIŠTA!

www.simprolit.rs

SIMPROLIT d.o.o. Beograd
Kostolačka 67, 11000 Beograd
+381 11 397 67 70
+381 60 543 21 91
simprolit@gmail.com
simprolit.bgd@gmail.com
www.simprolit.rs
www.simprolit.ru