Vesti Sigurnost PLUS – novi program životnog osiguranja

Sigurnost PLUS – novi program životnog osiguranja

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd
SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je kreiralo novi program osiguranja pod nazivom Sigurnost PLUS, koji uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost i potporu u sve češćim nepredviđenim životnim situacijama.

Program Sigurnost PLUS uz pokriće rizika nastupanja smrtnog slučaja, obezbeđuje i osiguranje u slučaju nastupanja jedne od 6 težih bolesti: kancerogena oboljenja, infarkt srca, koronarna by-pass operacija (bolesti srca koje iziskuju hirurško lečenje koronarnih krvnih sudova srca), šlog (moždani udar), otkazivanje rada bubrega i transplatacija organa.

Prema uslovima osiguranja, osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina, na period trajanja osiguranja od 5 do 30 godina. U momentu prestanka ugovora o osiguranju osiguranik može imati najviše 75 godina života. Cenu – premiju osiguranja određuje osiguranik.

Uz osnovno osiguranje mogu se ugovoriiti dopunska osiguranja za slučaj nezgode, i to: *smrt usled nesrećnog slučaja, *invaliditet, *troškovi lečenja u vezi sa nesrećnim slučajem i *dnevna nadoknada.

Prema osnovnom osiguravajućem pokriću, u slučaju nastanka jedne od 6 težih bolesti, isplaćuje se polovina osigurane sume, a osiguravajuće pokriće se nastavlja za slučaj smrti sa preostalom polovinom osigurane sume, pri čemu je osiguranik/ugovarač osiguranja oslobođen daljeg plaćanja premije.

Primer: Ukoliko osoba ženskog pola zaključi osiguranje Sigurnost PLUS u trajanju od 10 godina, uz uplatu godišnje premije u iznosu od 150 EUR, obezbeđuje sumu osiguranja u iznosu od 34.629,59 EUR.

Detaljnije o novom programu osiguranja možete pročitati na sajtu www.sava-zivot.rs

Sava životno osiguranje