projekat: Studio FLUID – Restoran i Wineshop GIG

Jednobrazna površina poda od microtpping-a bez vidljivih podela naglašava brisan prostor, koji je oplemenjen lukovima na plafonu karakterističnim za podrume vina, kao i kamenom oblogom na zidovima u kojoj su umetnute drvene police za vina.

Naziv projekta: Restoran i Wineshop GIG
Arhitektonska firma: Studio Fluid
Godina projektovanja:2021.
Površina: 224 m2
Lokacija: Beograd, Srbija
Fotografija: Relja Ivanić

GIG je zamišljen kao luksuzni restoran i wineshop gde je akcenat na organskim vinima Imperator, ali sa mogućnošću degustacije i odabranih vina drugih brendova, sto je sve upotpunjeno i adekvatnim gastronomskim užitkom.

Prostorni kontekst restorana GIG

GIG je smešten u prizemlju poslovno stambenog objekta u ulici Trešnjinog cveta. Zgradu odlikuje beogradska savremena blokovska gradnja, u materijalizaciji izostaju prirodni materijali, dominiraju staklo i aluminijum, što je u suprotnosti sa konceptom promocije organskih biodinamičkih vina koja će se naći u wineshopu. Lokal ima dva ulaza sa dve naspramne strane zgrade. Jednom stranom se granici sa pasažem koji je deo objekta, dok sa četvrte strane granici sa drugim lokalom i ulazom u zgradu. Sa tri strane ima velike staklene otvore.

Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG
Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG / foto: Relja Ivanić

Funkcionalni raspored

Budući da je u prostor moguće ući sa dve suprotne strane zgrade, tako su i sadržajno grupisani funkcionalni delovi, sa jedne strane je ulaz, preko wineshopa, sa mogućnošću degustacije i prodaje vina, dok je sa druge strane ulaz u restoranski deo. Tampon zona između dve funkcije je ispunjena dugačkim multifunkcionalnim šankom koji se iz prodajnog pulta nastavlja u restoransko-barski pult, zatim na ulasku u kuhinju postaje pristavni sto, posle kog je napravljena funkcionalna pauza za komunikaciju sa kuhinjom, a onda se pult nastavlja u pult za barsko sedenje.

Kuhinja i magacin se nalaze iza ‘leđa’ sanka čime je omogućena najjednostavnija komunikacija servisa šank/kuhinja. Preko puta dugačkog sanka, naslonjen na fasadu je kubus sa toaletima za goste. Na taj način je servisni deo lokala smešten u dubini prostora gde nema otvora na fasadi i samim tim je prostor mračniji, kompaktniji i orjentisan ka enterijeru prostora, dok su funkcije koje su namenjene gostima orijentisane ka staklenim fasadama koje imaju mogućnost otvaranja prema spoljašnjem prostoru po sistemu ‘foldinga’ sto u vreme lepih dana omogućava da se lokal tretira kao natkrivena terasa.

Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG / foto: Relja Ivanić
Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG / foto: Relja Ivanić

Forma i materijalizacija

U arhitektonskom oblikovanju najveći uticaj je imao koncept vinarije Imperator kao i prostorni kontekst u kom je trebalo da se nađe novi wineshop/restoran. Imperator je vinarija biodinamičkih i organskih vina, koja se u svojoj koncepciji zalaze za tradicionalni pristup i povratak prirodi dok je objekat u kom se našao GIG restoran i wineshop savremen u formi i materijalizaciji, korišćene su ravne linije sa materijalima poput aluminijuma i stakla. Te dve suprotnosti su u oblikovanju proizvele geometrijske lučne i zalučene forme u prostoru, koje nagoveštavaju organski sadržaj, ali svojom pravilnošću ne odudaraju od savremene arhitekture.

Lukovi se nalaze ovešani na plafon iznad sanka koji je smešten u centru prostora, smanjujući cistu visinu pod/plafon, prave dodatnu teskobu u već tamnom prostoru i tako referišu na podrume vina iz vremena imperatora koji su bili na ovim prostorima. Ceo utisak je, ipak, drugačiji jer su lukovi u materijalizaciji bojeni u svetle tonove za razliku od starinskih lukova od opeke.

Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG / foto: Relja Ivanić
Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG / foto: Relja Ivanić

U materijalizaciji se težilo prirodnim materijalima.

Opekarski proizvodi su se pojavili diskretno u obliku fizičke providne pregrade između dve zone sedenja u delu restorana, odvajaju deo sa kružnim stolovima od dela sa velikim communiti stolom. Šank je na krajevima završen polukružno, a pri podu su ivice zalučene i povučene na unutra. Mobilijar u prostoru je mahom kružnih i mekih formi osim communiti stola koji na kraju lokala koji izlazi iz ravni dva naspramna ulaza i predstavlja zasebnu, za jedan nivo intimniju celinu od ostatka restorana. Plafon, zidovi i pod su u kolor šemi približnih svetlih zemljanih tonova, tako da ceo prostor objedinjuju u jednu opnu koja je u vertikalnim (zidnim) ravnima ispresecana staklenim površinama na fasadi ili drvenim policama i vratima na zidovima.

Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG / foto: Relja Ivanić
Fluid Studio Restoran i Winneshop GIG / foto: Relja Ivanić

Podovi su monolitni i liveni od microtoppinga u svetlom tonu, isti ton prate i plafonske ravni, kao i zidovi koji nemaju oblogu od kamena. Zidovi obloženi od kamena su po tonu slični kao pod i plafon ali sa moderno interpretiranom završnom obradom, vertikalnih sitnih kanelura.

Preko zidova, podužno, kamen presecaju tanke inoks lajsne koje doprinose luksuznom izgledu i valorizaciji ukupnog ambijenta i proizvoda. Kontrast svetloj opni su drvene police, vrata i nameštaj od oraha. Prostor je prijatan, nenametljiv ali skreće pažnju jednostavnošću i detaljima.