Podni sistemi za najviše zahteve

Da li u halama za proizvodnju kod kojih se zahteva velika otpornost na pritisak ili u hemijskim pogonima kod kojih je potreban pod otporan na kiseline ili u operacionim salama koje bi morale da se lako održavaju, Murexin nudi proizvode visokog kvaliteta za ekstremna opterećenja.

Za hemijske laboratorije, industrijske podove, prostorije za proizvodnju i skladištenje, operacione prostorije u klinikama i bolnicama, kompjuterske prostorije itd.

 

U kreativnom pogledu takođe možemo da odgovorimo na najviše zahteve.

Posipanjem čipsa u raznim bojama dobijaju se najrazličitiji izgledi, u zavisnosti od Vaše kreativnosti. Epoksidne podove možete naći čak i u izložbenim halama. Sa ton kartom za podne sisteme dobijamo praktičan i  lak pregled kompletne palete.

Da bi se garantovala apsolutna sigurnost pri eksploataciji (habanju) epoksidni pod se izgrađuje sa grubom površinom.

U zavisnosti od zahteva mogu biti ponuđeni različiti sistemi.

1.    Sistem sa dvoslojnim premazivanjem

Područja primene

Za lakša do srednjih mehaničkih opterećenja, za povećanu postojanost na hemikalije, pod bez fuga, optički se može oblikovati posipanjem čipsa.

Primena

Za perionice, za kuhinje u restoranima, prodajne prostorije, skladišta, radionice, izložbene prostorije, poslovne lokale, hodnike u bolnicama i školama, hemijske laboratorije, industrijske podove, podove u pogonima za preradu prehrambenim namirnicama, mokre čvorove u sportskim dvoranama, svlačionice itd.

2.    Sistem sa višeslojnim premazivanjem

Područja primene

Za veća mehanička opterećenja, kod povećanih težinskih opterećenja na pojedinačnim tačkama, za opterećenja usled udarca, usled korišćenja viljškara ili vožnje ručnih kolica, za pojačanu opterećenost usled delovanja hemikalija, pod bez fuga u glatkoj ili hrapavoj izvedbi.

Primena

Za velike hemijske čistionice, velike kuhinje, u skladišnim prostorima sa velikim regalima za čije se popunjavanje koriste viljuškari, radionicama, hemijskim laboratorijama, industrijskim podovima, za visokoopterećene podove u industriji za preradu prehrambenih proizvoda kao i kod saniranja blagih neravnina u podlozi.

3.    Debeloslojni sistemi sa pokrivnim slojem

Područja primene

Za najveća mehanička opterećenja, kod povećanih težinskih opterećenja na pojedinačnim tačkama, za opterećenja usled udarca, usled korišćenja viljškara ili vožnje ručnih kolica ili kontejnera, za pojačanu opterećenost usled delovanja hemikalija, pod bez fuga u glatkoj ili hrapavoj izvedbi.

Primena

Podovi u skladištima sa velikim regalima za čije se popunjavanje koriste viljškari, radionicama, industrijskim podovima, u postrojenjima za reciklažu, za visokoopterećene podove u industriji za preradu prehrambenim proizvodima npr. u mesarama, mlekarama itd kao i kod saniranja blagih neravnina u podlozi.

Podloga mora da bude čvrsta, ravnomerno upojna, bez prašine, masti i ulja. Na ovako pripremljenu podlogu, nanosi se Epoksidna temeljna dvokomponentna smola EP 70 (u zavisnosti od potreba za protivkliznošću može se popuniti kvarcnim peskom ili koristiti u dobijenom obliku). Završni sloj (u zavisnosti od krajnje namene podne površine) može biti Epoksidni samoliv EP 3 ili Epoksidni samoliv EP 35 dostupni u velikoj paleti boja prema Murexin ton karti.

–    Epoksidni samoliv EP 3 namenjen je za objekte u kojima je zahtevana neškodljivost završnog sloja po zivotne namirnice (mlekare, proizvodnje hrane i sl.) koji je atestiran u skladu sa evropskim standardima.

–    Epoksidni samoliv EP 35 namenjen za sve ostale vrste podova, moguće je posipanje kvarcnim peskom kako bi se dobila protivklizna površina, ukoliko je to potrebno.

Murexin – Austrotherm d.o.o.