Pod u fokusu – ugradna podna rasveta

U modernom dizajnu enterijera rasveta je veoma važan element. Sama rasvetna tela – lampe i lusteri – su veoma dekorativan element koji doprinosi opštem utisku i estetici prostora. Ovaj element je često u fokusu dizajnera i privlači veoma veliku pažnju kako stručne, dizajnerske javnosti tako i korisnika.

Mnogo poznate lampe, svetiljke i lusteri neretko su potpisane od strane poznatih dizajnera i dizajnerskih kuća i neretko svojom skulpturalnošću predstavljaju prava mala umetnička dela.

Međutim, još jedan faktor je veoma važan kada se govori o rasveti i dizajnu enterijera, a to je upravo atmosfera koja se postiže upotrebom različitih oblika, vrsta i intenziteta osvetljenja. Svi ovi faktori doprinose atmosferi prostorije, ali i menjaju našu percepciju veličine i oblika prostora.

Način na koji je osvetljenje postavljeno i tip izabranog osvetljenja su veoma bitni činioci koji zajedno sa izborom boja u prostoru, veličinom samog prostora kao i raspoloživošću prirodne svetlosti bitno utiču na atmosferu i percepciju prostorije.

Jedan od omiljenih načina osvetljavanja prostora poslednjih godina je upravo ugradna rasveta, upravo zbog efekta na prostor i velikih mogućnosti kombinovanja boja i oblika i samim tim prilagodljivosti prostoru. Ugradna rasveta se uglavnom sreće na zidovima ili plafonima, ali posebno upečatljiv efekat ostavlja kada se pojavi u podu. Na ovaj način ugrađena rasveta postaje sastavni element poda i osim osvetljavanja prostora može imati i navigatorsku ili dekorativnu ulogu.

Dodatnu pogodnost pri postavljanju ugradne podne rasvete u prostor predstavlja i činjenica da ovakva podna rasveta može biti u beloj ali i u nekoj napadnijoj boji, u zavisnosti za kakav prostor se koristi i kakav efekat želi da se postigne njome. Bez obira na izbor boje ili oblika, ukoliko smo ovaj način osvetljavanja prilagodili svrsi, rezultati će biti nagrađujući.

Podna ugradna rasveta može se montirati u enterijerima kao i u eksterijerima što ovaj element čini multifunkcionalnim. Takođa, ovakav oblik rasvete je izložen dodatnim pritiscima, baš kao i pod, tako da se svetiljke a podnu rasvetu irađuju sa posebnim staklom, otpornim na pritiske i opterećenja.

Činjenica da je podna svetiljka otporna na pritiske a često i atmosferske uticaje čini ovaj vid osvetljenja kvalitetnijim ali i skupljim u odnosu na konvencionalna rasvetna tela. Ipak, pod koji ima integrisane svetleće delove pruža utisak glamura i luksuza, bez obzira da li se radi o samo jednoj ili dve svetiljke ili većim podnim površinama koje su iskorišćenje za osvetljavanje.

Bez obzira da li se koristi u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru, ugradna podna rasveta može biti različitih oblika i namena. Iako je primarna namena rasvete da osvetljava prostor i omogućava da se postignu određeni efekti i atmosfera u prostoru, ugradna podna rasveta se češće koristi za osvetljavanje određenih elementa u prostoru kao što je na primer slika na zidu ili drugi element prostora nego za jarko osvetljavanje celog prostora. Osim toga, ugradna podna rasveta često pruža meko, difuzno osvetljenje, za razliku od rasvete koja dolazi sa plafona.

Kada se radi o obliku ugradne podne rasvete, mogu se razlikovati tri elementa osvetljenja – tačkasti, linijski ili površinski. Svi ovi elementi u zavisnosti od mašte dizajnera ili projektanta prostora mogu da se ukombinuju u određene oblike da bi se postigao određeni efekat u prostoru.

Tačkasti elementi imaju široku upotrebu. Mogu se upotrebljavati samo sa namerom da se prostor osvetli u određenim delovima. Takođe, osvetljenje može biti pozicionirano tako da osvetljava neke elemente u prostoru ili delove enterijera ili eksterijera kao što su skulpture, slike, delovi nameštaja ili spoljašnjeg prostora. Primenom tačkastog podnog osvetljenja dobija se vertikalan zrak svetlosti što daje potpuno drugačiji efekat od disperzovanog svetla koje osvetljava celu prostoriju kakvo pruža osvetljenje okačeno o tavanicu.

Veoma interesantan efekat može se postići upotrebom linijskih elemenata osvetljenja. Ovako upotrebljena podna rasveta može naglasiti pravac, kao na primer u hodnicima, granice u određenoj prostoriji, može se koristiti da naglasi stepenike ili granice elementa u eksterijeru. Linijski elementi mogu biti veoma praktični ukoliko se koriste za navigaciju u nekom prostoru posebno olakšavajući kretanje posebnim grupama ljudi kao što su slabovidi ili deca, bez obzira da li se radi o unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru. U isto vreme, maštovita igra dizajnera može pretvoriti ovakav element u duhovit ili ekscentričan motiv u prostoru.

Površinski elementi podnog osvetljenja mogu dati veoma moderne i otkačene rezultate. Ovi elementi se koriste kako na podijumima diskoteka tako i u objektima kao što su muzeji i ustanove kulture. S obzirom da boja rasvete može da varira, varira i dijapazon upotrebe ovakvog podnog osvetljenja. Površinska podna rasveta retko prekriva ceo pod a češće se javlja na delovima poda. Veličina površine zavisi od velilčine prostorije i efekta koji želimo da postignemo. Veće površine su rezultat spajanja nekoliko ploča površinske podne rasvete.

Interesantan primer ugradne podne rasvete je pod sportske sale jedne škole u Nemačkoj. Za potrebe sale specijalno je razvijen stakleni pod sa ugrađim LED svetiljkama. Svetiljke su postavljene i programirane na takav način da formiraju linije različitih sportskih terena ali i tekstualne poruke na podu sale.

Linijska rasveta je postavljena tako da označava granice za terene različitih sportova kao što su košarka, fudbal, odbojka, rukomet, tenis, badminton i ostale sportske aktivnosti koje se odvijaju u sali. Ovaj specijalno razvijen pod takođe poseduje i mogućnost objavljivanja tekstualnih poruka kao što je rezulatat utakmice ali i poruke sponzora tokom poluvremena. Iako još uvek u fazi ravoja i usavršavanja, ovakav način tretmana podnih površina može dovesti do revolucije u sportu ili do stvaranja novih primena podova i osvetljenja u budućnosti.

Nezavisno od oblika, boja podne rasvete može varirati, od nenapadnih tonova bele do jarkih boja. Takođe, postoje i svetiljke koje menjaju boju što prostoru može dati poseban karakter. Jedno je sigurno, na kakav god način postavljena, podna rasveta nosi dozu luksuza i glamura u sebi ali i pruža neograničene mogućnosti za igre u prostoru koje mogu dati zapanjujuće rezultate. Elementi podne rasvete postavljeni zajedno na odgovarajuć način, mogu da običan enterijer ili eksterijer transformišu u besprekornu kombinaciju funkcionalnosti i stila.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.