Održavanje industrijskih podova

Čak i u slučajevima kada se industriskih podovi ugrađeni kvalitetno dešava se da dođe do oštećenja usled propisnog i nepropisnog korišćenja poda. Da bi se sprečilo dalje oštećenje neophodno je uraditi reparaciju u što kraćem roku, kako bi površine koje se koriste bile što manje van funkcije.

Simptomi su često veoma slični kod veoma različitih razloga oštećenja, stoga je neophodno detaljno sagledati eventualne uzroke koji su izazvali kavarove ili oštećenja na podu. U protivnom, ukoliko se samo otkloni kvar a ne i uzrok dolazi do ponovnog oštećenja i to na istim mestima. Učestalost je ista kako kod kvaliteta poda, tako i kod ljudskog faktora. Kada je ljudski faktor u pitanju, veoma je važno odabrati stručni kadar koji je u svakodnevnom kontaktu sa mašinama koje saobraćaju po podu (viljuškaristi, mašinisti i osobe koje održavaju pod).

Kada je u pitanju kvalitet poda neophodno je što je moguće više odkloniti nedostatke, uzroke i kvarove da bi se maksimalno umanjila mogućnost da dođe do ponovnih oštećenja. Pošto u našem spektru proizvoda postoji više vrsta indutrijskih podova isto tako postoji i više vrsta oštećenja, a samim tim i izroka i načina kako ih sanirati.

Naša firma nudi stručnu ekspertizu kojom ustanovimo uzrok i projektovanje sistema za trajno otklanjanje kvara. Veoma je bitno ustanoviti uzrok koji je doveo do oštećenja poda koji veoma često može biti ne logičan iz standardnog iskustva. Ukoliko imate problema sa ferobetonom, epoksidom, poliurtanom ili nekom drugom vrstom industrijskog poda obratite  nam se da pokušamo naći rešenje i nakon toga otkloniti nedostatke na vašem podu.

Instruktor 021 doo Novi Sad