Na šta treba obratiti pažnju prilikom odabira dekinga?

Drvo je prirodni materijal koji se s vremenom menja, zavisno o mestu upotrebe i uticaju vremenskih prilika. To naravno, vredi i za deking. Naše masivno drvo poseduje različita fizička svojstva koja se moraju uzeti u obzir prilikom odabira. Važno je obratiti pažnju na sedeće:

PROMENE OBLIKA DRVENOG DEKINGA: BUBRENJE, UTEZANJE, UVRTANJE

Drvo je higroskopno, što znači da poseduje mogućnost prilagođavanja sadržaja vode i vazduha. Usled upijanja ili otpuštanja vlage, kod drveta može doći do vidljivih promena oblika (bubrenja, utezanja, uvijanja). Prirodna sklonost drveta je da se prilagodi vlažnosti okoline, što je kod dekinga svakako manje izraženo. Međutim, ovo svojstvo drveta može imati za posledicu promenu prvobitnog izgleda razmaka između dekinga – fuga. Higroskopska svojstva drveta trebala bi se svakako uzeti u obzir prilikom postavljanja Vašeg dekinga.

TRAJNOST DEKINGA

Važan parametar prilikom izgradnje dekinga od masivnog drveta na otvorenom jeste njegova izdržljivost. Drvo koje se koristi na otvorenim prostorima odlikuje se izdržljivošću i otpornošću na razarajuće organizme, trajnošću, dobrim izgledom i postojanošću. Trajnost drveta i drvenih proizvoda regulisano je prema standardu DIN EN 350-2, pri čemu se vrednuje trajnost drveta u direktnom dodiru s tlom.

PATINIRANJE DRVETA

Imajte na umu: svako drvo koje se koristi bez zaštitnog uljnog premaza na otvorenom, s vremenom poprima sivu boju. Preporučuje se da se deking svakako zaštiti premazom kako bi se sprečio nastanak sivila. Nadalje je potrebno redovno vršiti zaštitu kako kiša ne bi isprala nanesena zaštitna ulja. Naši stručnjaci rado će Vas savetovati pri odabiru sredstava za održavanje površine.

POVRŠINSKE PUKOTINE DRVETA

Svakako je potrebno uzeti u obzir sklonost određene vrste drveta za nastanak površinskih pukotina.

NAPOMENA:

Drvo je prirodni proizvod. Stoga one karakteristike koje odgovaraju sirovini koja je prirodno rasla ili koje predstavljaju tipična obeležja vrste drveta nisu greške. Na primer:

  • pojava sivila po površini koja nije obrađena
  • razlike u boji
  • pukotine po površini i krajevima dekinga nastaju usled upotrebe drveta
  • iskrivljenje usled usušenja drveta
  • smolne vrećice kod pojedinih vrsta četinara kao npr. bora i ariša,
  • hrapavi delovi uzrokovani nepravilnim rastom drveta
  • sitne rupice u tvrdom drvetu koje su uzrokovali insekti u odrezanom drvetu, npr. bankirai
  • zavisno od sastava drveta (bangkirai, ariš, hrast, akacija) zbog neodržavanja (cementna prašina, veštačko đubrivo, strugotine olova) može doći do reakcije na površini drveta.

JAF logo za poslovni adresar

JAF d.o.o. Nova Pazova
Prodajni centar: Industrijska zona, Vojački put bb, 22330 Nova Pazova
Showroom: Poslovni centar GTC Green Heart, Bul. Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd
T: +381 22 328 125
info@jaf.rs
www.jaf.rs