MAPEI: Cementni pod u enterijeru pivnice Pivo i kobaja – Garage

U poslednjih nekoliko godina popularan trend u dizajnu enterijera je industrijski stil koji se odlikuje sirovim, ogoljenim materijalima u kombinaciji sa prefinjenim, unikatnim ili čak rogobatnim, komadima nameštaja i opreme. Goli beton, drvo i metal, grubi zidovi od cigala, instalacio­ ni kanali i kablovi izloženi pogledu, jasne linije i visoke tavanice preovlađuju kao univerzalni elementi za koje je inspira­ cija pronađena u starim industrijskim zgradama i napuštenim magacinima. Industrijski stil je naročito vezan za pre-­ namenu postojećih starih zdanja i tzv. „urbanu reciklažu”. Kod modernih dizajnera ovaj stil preovlađuje u uređenju restorana, kafića i drugih javnih prosto­ ra, mada odlično „leži” kancelarijama, a vrlo je popularan i u dizajnu domova. U pogledu izbora boje, prirodne, neutralne nijanse najbolje se slažu sa ovim stilom, naročito siva. Upravo zbog boje i tek­ sture, cementni pod, koji vizuelno imitira beton do savršenstva, takođe je postao nezaobilazan element kada se teži industrijskom izgledu.

Foto: Relja Ivanić

Industrijski stil sa ličnim pečatom Iako industrijski stil ima univerzalne karakteristike, svaki prostor ima svoju ličnu priču. Ono što će, bez sumnje, uticati na karakter svakog enterijera jesu zahtevi investitora, lični stil arhitekte ali i namena prostora. Jedan od beograd­ skih enterijera koji se odlikuje modernim i bogatim industrijskim dizajnom je tre­ ći po redu lokal ugostiteljskog brenda Pivo i kobaja, pod nazivom Garage. Enterijer je domišljato povezao projektni zadatak sa pozicijom lokala – u garaži tržnog centra Merkator i hobijima investitora – ljubav prema motorima i zanatskom pivu. Autori enterijera su iskoristili prepoznatljivu atmosferu brenda i dali joj novi vizuelni identitet. U dizajn su suptilno i vešto uklopljeni brojni detalji na temu istorije piva i motora iz privatne kolekcije investitora, čime je prostor dobio onaj preko potreban „lični” pečat koji će privući posetioce sa sličnim afinitetima – u jelu, piću, hobijima i estetici. Među materijalima preovlađuju drvo, metal u različitim oblicima – kao masivni elementi, perforirani čelični lim, ekspandirana metalna mreža, te nitne i koža – kao jasna asocijacija na moto kulturu. Pod je izveden upotre­ bom ULTRATOP­a, pripremljene smeše za izradu cementnih podova, u svetloj nijansi sive i sa matiranom završnom obradom, koji su odabrani u skladu sa celokupnom atmosferom. Na kraju, na površinu poda dodat je još jedan detalj u skladu sa temom enterijera – tragovi guma naneti auto lakom u crnoj boji, pre nanošenja zaštitnog sloja.

Foto: Relja Ivanić

Priprema podloge za ugradnju cementnog poda

Cementni podovi osmišljeni su da vizuel­ no imitiraju beton, mada imaju niz kom­ parativnih prednosti u odnosu na njega. Jedna od glavnih karakteristika, koja je i na ovom projektu došla do izražaja, jeste mala visina ugradnje. Cementni pod može se ugraditi u sloju od svega 5 mm pa do 40 mm debljine, što je dale­ ko ispod minimalnih zahteva za ugradnju betona. Naime, lokal je useljen u prostor koji je prethodno korišćen za drugu namenu i imao je postojeću oblogu od keramičkih pločica. Zahvaljujući navedenom svojstvu ULTRATOP­a, a u velikoj meri i veštini izvođača, cementni pod je ugrađen preko postojeće podloge u debljini od samo 1 cm. Keramičke pločice zato nisu morale da se uklanjaju, a nivo gotovog poda je minimalno podignut. Rekonstrukcija poda izvedena je brzo i efikasno čime je dobijeno na vremenu za dalje opremanje prostora.

Foto: Relja Ivanić

Pre ugradnje podloga je morala da bude adekvatno pripremljena. Radovi su počeli mašinskim brušenjem i „otvaranjem” glatke površine keramičkih pločica. Nakon brušenja i usisavanja nanet je osnovni premaz PRIMER SN sa dodatkom kvarcnog peska u granulaciji 0,25. Neposredno po nanošenju, ugrađeni prajmer posut je kvarcnim peskom QUARTZ 1,2 do potpune pokrivenosti (sl. 1). Nakon 24 sata, višak kvarcnog peska je usisan, čime su završene sve pripremne radnje.

Specifičnosti ugradnje Ultratop-a ULTRATOP se isporučuje kao pripremlje­ na praškasta smeša koja se meša sa vodom u propisanoj razmeri. Pošto odleži svega 2–3 minuta i ponovo se promeša,ugradnji se mora pristupiti bez daljeg odlaganja jer, u zavisnosti od temperature i ostalih uslova na gradilištu, za izlivanje pripremljene smese izvođač ima najviše 15 minuta. Stoga je, kada se ugrađu­ je ovakva vrsta podova, naša najtoplija preporuka da se angažuju specijalizova­ ne iskusne izvođačke firme, koje imaju iskustva o pravcu i rasporedu izlivanja ULTRATOP­a, broju potrebnih obučenih radnika, specifičnoj površinskoj obradi sveže izlivenog materijala, kao i mnogim drugim elementima koji ULTRATOP čine jednim od najekskluzivnijih podnih si­stema. Ugradnja ULTRATOP­a na ovom projektu izvedena je u slojevima debljine 10 mm, koji su izliveni u kontinuitetu, sa neposrednom površinskom obradom i kreiranjem blagih površinskih disko­ loriteta, koji su osnovna specifičnost i prepoznatljivost ovog sistema. Nakon 24 sata prosečene su radne fuge u poljima dimenzija 7×7 m, a zatim je kompletna površina tretirana mašinski, suvim filcom za pranje podova, čime su uklonjeni eventualni ostaci cementnog mleka i detaljno odstranjena prašina.

Zaštita od hemijskih i mehaničkih uticaja, UV zraka i upijanja vode obavljena je poliuretanskim, alifatičnim, matiranim premazom MAPEFLOOR FINISH 58 W, koji je ugrađen u dva sloja posle ugradnje prajmera MAPEFLOOR FINISH 52 W. Nakon očvršćavanja MAPEFLOOR FINISH­a 58 W i nanošenja poslednjeg dizajnerskog detalja u vidu otisaka guma (sl. 2), obavljeno je i voskiranje poda u cilju lakšeg održavanja, zaštitnim voskom u mat varijanti MAPELUX OPACA.

TEHNIČKI PODACI
Pivnica „Pivo i kobaja” – Garage, Beograd
Vreme izvođenja radova: 2017. Investitor: UR Pivo i kobaja

Projektant: A4 studio, Beograd Specijalizovani izvođač podopolagačkih radova: Aditiv Balkan d.o.o.

Rukovodilac podopolagačkih radova: Nemanja Mladenović, Aditiv Balkan d.o.o. Mapei distributer: UC Partizan d.o.o.
Mapei koordinator: Uroš Jovanović, d.i.g.

MAPEI PROIZVODI
Priprema podloge: Eporip, Primer SN, Quartz 0,25

Postavljanje podne obloge: Ultratop, Quartz 0,5
Završna obrada i zaštita podne obloge: Mapefloor Finish 52 W, Mapefloor Finish 58 W, Mapelux Opaca

Za više informacija posetite www.mapei.rs i www.mapei.com