Lignoluks sistemi za lakiranje parketa

Sportski podovi treba da zadovolje brojne standrade, od kojih je najbitniji evropski standard EN 14904, za sportske podne obloge koji od 29.12.2009. važi i kao srpski standard, SRPS EN 14904. Ovim standardom utvrđuju se zahtevi za podne površine u sportskim objektima koji se koriste za više vrsta sportova.

Njime su obuhvaćeni sistemi površina koji se sastoje od potpornog sloja i od gornjeg sloja koji je već pripremljen ili se priprema na licu mesta. Ovaj standard omogućava i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima ovog standarda.

 

Jedan deo zahteva ovog standarda se odnosi na karakteristike sportskog poda kao konstrukcionog elementa: ublažavanje udarca, vertikalna deformacija pri delovanju sile, visina odbijanja lopte i sl. Drugi deo zahteva se odnosi na svojstva površine sportskog poda: klizavost, elastičnost i stepen sjaja.

Lignoluks extra lak za parket polumat je ispitan u Zavodu za gradbeništvo Slovenije, ZAG Ljubljana prema metodi EN 13036-4:2001, kojom se meri otpor klizavosti površine. Navedena metoda u potpunosti odgovara uslovima standarda EN 14904:2006.

Lakiranje parketa u sportskim dvoranama podrazumeva sledeće faze:

I Priprema površine za lakiranje

parket se mora prebrusiti. Ukoliko se obnavlja stari parket lak se mora skinuti u potpunosti do drveta. Za fugovanje parketa preporučujemo Lignoluks masu za fugovanje parketa. Fugovanje parketa se inače ne preporučuje, zato što je sportski pod izložen jakom opterećenju. Masa u fugama nije dovoljno elastična da isprati ,,pomeranje’’ parketa. Parket treba biti završno prebrušen brusnim papirom N°150.

II Lignoluks sistem

Lignoluks sistem za lakiranje parketa čine sledeći proizvodi:

• Lignoluks dvokomponentni osnovni lak za parket – 1 sloj valjkom
• Lignoluks extra lak za parket polumat – 2 sloja valjkom

III Priprema laka

Pre sastavljanja Lignoluks extra laka za parket polumat potrebno je izračunati potrebnu količinu laka. Potrošnja je 10m²/L u jednom sloju. Za manje površine celokupnu količinu treba sastaviti odjednom. Za veće površine lak treba sastavljati postepeno, i pri tome voditi računa da ne dođe do prekida u lakiranju. Pre sastavljanja komponentu A treba dobro promućkati, kako bi se sadržaj homogenizovao. Na taj način obezbeđujemo ujednačen sjaj. Nakon sastavljanja smeša treba da odstoji 15 min. Za poslednji sloj laka, u sastavljenu smešu treba dodati 5% ( na ukupnu količinu smeše) Lignoluks razređivača za lak za parket.

 

IV Uslovi primene

Kao i kod primene bilo kojih lakova za parket potrebno je obezbediti optimalne uslove rada:
• Temperatura radnog prostora 18-22°C
• Relativna vlažnost vazduha 40-70%

Pored radne temperature vrlo je bitna temperatura laka i temperatura podloge. Temperatura laka mora biti ista kao radna temperature, što se postiže skladištenjem laka nekoliko dana u prostoru gde će se lakirati parket. Temperatura podloge mora biti u ravnoteži sa radnim temperaturom. Na ovaj uslov posebno treba obratiti pažnju u periodima kada se prostorije greju. Neposrednim uključivanjem grejanja, povisiće se samo radna temperature, a ne i temperature podloge. Vrlo je bitno obezbediti da u prostoriji u kojoj se lakira nema strujanja vazduha – svi prozori i vrata moraju biti zatvoreni.

V Lakiranje

Na adekvatno pripremljenu podlogu pristupa se nanošenju Lignoluks dvokomponentnog osnovnog laka. Nakon sušenja laka, lak se ispolira mrežicom 150 i površina se očisti usisivačem.

Nakon toga sledi obeležavanje terena, tj. iscrtavanje linija. Linije se prvo obeleže lepljivom trakom. Za linije treba isključivo koristiti dvokomponentnu poliuretansku boju. Iscrtane linije se nakon sušenja poliraju mrežicom 150, kako bi se obezbedilo prianjanje Lignoluks extra laka za parket polumat. Nakon nanošenja prvog sloja laka potrebno je da se lak suši 24h i da se zatim polira mrežicom 150. U smešu laka pripremljenu za drugi sloj obavezno se dodaje 5% Lignoluks razređivača za lak za parket. Završni sloj laka potpuno očvršćava nakon 72 sata.

I na kraju…

Za održavanje – ,,brisanje“ parketa, u periodu od tri nedelje nakon lakiranja parketa, ne koristiti hemijska sredstva i vodu!