REČ STRUČNJAKA: Behaton – Vibbet dizajn tim

Intervju:
P. Redakcija časopisa “PODOVI”
O. Vibbet dizajn tim

Večito popularan i adekvatan

Behaton je jedan od proizvoda betonske galanterije večito popularan i večito adekvatan, kako za prilaze oko tržnih centara, tako i kao ukras svačijeg dvorišta. Sada je ovaj proizvod unapređen, čime smo se bavili u prošlom broju, pa tako svi proizvodi spadaju u ekološki prihvatljive, neškodljive po okolinu, snažni su i otporni na sve vremenske uticaje sa veoma dugim vekom trajanja.

Široka paleta boja i različiti oblici čine ih idealnim za parterno uređenje otvorenih površina kao što su parkovi, šetališta, trotoari, platoi, pešačke staze, ulice, parkirališta, benziske stanice, dečija igrališta, individualna dvorišta. Behaton ima višestruke prednosti.

Otporan je i trajan, podnosi velika opterećenja, čak i intenzivan saobraćaj, ali i veoma niske temperature i ne kliže se. Ploče ili kocke se prave u najrazličitijim oblicima i mogu proizvesti šare i obrasce kakve god zamislimo na određenoj površini. Takođe, elementi se proizvode i u različitim bojama. Iako popularnost ovog materijala ne jenjava, čitaoci nam se i dalje javljaju u redakciju sa nedoumicama i pitanjima u vezi sa istim. Na neka od njih u ovom broju časopisa “Podovi” odgovaraju stručnjaci iz ove oblasti VIBBET dizajn tim iz Čačka.

Za koje namene površina preporučujete behaton ploče i koje su prednosti behatona kada je u pitanju dvorište porodične kuće?

Zahvaljujući prednostima fleksibilne podne konstrukcije upotreba betonskih ploča pronašla je široku primenu u popločanju pešačkih i kolskih površina u privatnim dvorištima i na javnim gradskim površinama. Pogodne su za popločanje pešačkih prilaznih ili vrtnih staza, za izradu trotoara oko kuće ili površina za dnevni boravak na otvorenom poput terasa ili baštenskih platoa. Od betonskih ploča se izrađuju kolski ulazi i staze, garažni podovi i površine za parkiranje vozila.

Zahvaljujući širokoj lepezi oblika i završnih obrada betonske ploče se prilagođavaju kako rustikalnim tako i izrazito savremenim prostornim kontekstima.

Prednosti betonskih ploča su višestruke, i karakteriše ih:

  • Jednostavnost građenja bez skupe mehanizacije
  • Mali troškovi održavanja tokom eksploatacije
  • Laka demontaža i ponovna montaža
  • Otpornost na visoka opterećenja
  • Prirodna drenaža atmosferske vode
  • Niži stepen zagrevanja površina
  • Protivkliznost površine poda
  • Veliki izbor stilova oblika i završnih boja

Da li postavka behaton ploča treba da bude pre postavke trave ili redosled neće ništa promeniti?

Iz operativnih i praktičnih razloga preporučujemo da postavljanje ili sejanje trave, i sadnju biljaka planirate nakon izrade dvorišnih staza i platoa. Najbolji put ka kvalitetnom rešavanju dvorišta je blagovremeno planiranje budućih pešačkih i kolskih površina paralelno sa izradom plana hortikulture. Podršku možete pronaći u okviru kompanije VIBBET specijalizovane za izradu viskokvalitenih betonskih ploča za eksterijer. Visoko kvalifikovan kadar će vas na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu podržati u izradi planskog nacrta koji predhodi odgovarajućoj organizaciji radova i dinamici izvođenja.

Bez obzira na jednostavnost građenja izrada popločanja od betonskih ploča podrazumeva niz operacija koje počinju sa fazom grubih pripremnih radova terena, zatim etapom postavke betonskih elemenata, i završnih stadijuma tretiranja i negovanja popločane površine. U toku izvođenja radova neophodno je obezbediti dovoljan prostor za lagerovanje behatona, potrebnog građevinskog materijala i mehanizacije. Samo u slučajevima da pored sadnje trave planirate izradu sistema za navodnjavanje travnjaka ispod površine, pojedine pozicije radova treba blagovremeno planirati paralelno sa radovima ugradnje behatona.

Da li je veličina behaton kocki stvar ukusa, gde postaviti behaton većih, a gde manjih dimenzija?

Pored estetskih karakteristika pojedine odlike betonskih ploča usko su povezane sa namenom i tipom opterećenja koje se predviđa na budućoj popločanoj površini.

Behaton kocke
Parterno uređenje dvorišta/ Foto:Vibbet

Od vertikalnog i horizontalnog opterećenja vozila zavisi geometrijska karakteristika ploča, odnosno odnos između debljine elementa i veličine njenih stranica. Teški saobraćaj je kategorija koja izaziva najveća opterećenja na kolovoznu konstrukciju. Pored debljine ploče od 8 cm potrebno je odabrati odgovarajuću veličinu, oblik ploče i šemu slaganja budućeg partera. Pešački saobraćaj vrši najmanja opterećenja i uticaje na podnu konstrukciju, stoga je za uređenje pešačkih površina najraznovrsnija primena elemenata i slogova. Za popločanje pešačkih površina koriste se ploče manjih debljina.

pločasti materijali
Popločavanje dvorišta/ Foto: Vibbet

Nakon što ustanovite merodavnu debljinu elemenata, veliki izbor stilova modela i veličina betonskih ploča pružiće vam široku lepezu mogućnosti za kreiranje vlastitih ambijenata.

Koliko je postojana boja na behatonu i da li je potrebno neko dodatno održavanje?

Za izradu kvalitetnih vibropresovanih betonskih ploča upotrebljavaju se isključivo renomirani proizvođači pigmenata koji u deklaraciji sadrže postojanost svojih proizvoda na UV zrake. U nekim slučajevima usled korišćenja i pri određenim vremenskim uslovima površina može dobiti laganu presvučenu patinu koja nastaje usled oslobađanja kalcijum karbonata iz kiše. Prirodni je hemijski proces koji se odvija u svim opekarskim i betonskim proizvodima.

Eflorescencija nestaje sa površine tokom vremena i eksploatacije i ono što je važno, ne utiče na sveukupan vizuelni kvalitet popločane površine i na ispravnost betonskih proizvoda. Pravilnim i redovnim održavanjem vaša popločana površina će ostati dugotrajana i lepa.

Uređenje podova na terasi /
Foto: Vibbet

Prljavštine je važno odmah odstraniti kako bi se sprečila šteta na mikrostrukturi površine koja može nastati usled hemijskih reakcija kiselina ili mrlja. Ne savetujemo upotrebu agresivnih sredstava za odstranjivanje nečistoća kojima trajno možete narušiti površinski izled vašeg popločanja.

Koliko debljina ploče odredjuje njen kvalitet i koliko utiče na porast cene?

Betonski proizvodi koji kvalitetom nosećeg i završnog sloja ispunjavaju mehaničke i estetske vrednosti, zahteve otpornosti na habanje, smrzavanje i soli, protivkliznost i otpornost na UV zračenje smatraju se kvalitetnim pločama. Aspekat debljine merodavan je prilikom planiranja popločanih površina i njihovih namena. Shodno zahtevima nosivosti proizvodnja ploča se realizuje u debljinama od 4 – 16 cm.

U odnosu na utrošak sirovina koje ulaze u sastav nosećeg i završnog sloja formira se cena betonskih elemenata po metru kvadratnom. Utrošak materijala za spravljenje ploča se razlikuje u odnosu na debljinu elemenata, stoga i cena srazmerno raste sa utroškom sirovina za ploče većih debljina.

Ispred kuće imam prostor koji bih prilagodio za parking mesta. Koje behaton ploče mi preporučujete za ovakav prostor?

Za platoe poput parking mesta potrebno je planirati minimalnu debljinu ploče od 6 cm kako bi se osigurala odgovarajuća nosivost popločane površine. Pored debljine ploča za izradu kolskih ulaza, staza ili platoa važno je posvetiti pažnju i drugim činiocima. Jedan od njih je postojanje distancera na bočnim stranicama ploča, čija je uloga da zaštite i spreče degradaciju ivica prilikom uticaja vertikalnog i horizontalnog opterećenja od vozila. Za obezbeđivanje postojanosti podne konstrukcije pri specifičnim uslovima kao što su tereni u nagibu, pored debljine elemenata i bočnih distancera, značajnu ulogu igra geometrijski oblik ploče i primenjena šema slaganja za sta je potrebno konsultovati se sa stručnim licima.

Naš kvalifikovan kadar vam stoji na raspolaganju za uređenje vašeg prostora, gde ćete u međusobnoj korespodenciji doći do kvalitetnih rešenja,a kao rezultat dobićemo skladno uređene funkcionalne i estetski atraktivne površine.

Naša kuća ima rustičan izgled. Da li postoje behaton ploče koje bi odgovarale ovom stilu? Koliko su ruštične ploče skuplje od klasičnih?

Tehnološki napredak, mogućnosti proizvodnje betonskih ploča za popločanje i zahtevi tržišta uticali su na razvoj i usavršavanje oblika i završnih obrada behatona namenjenih različitom stilskom oblikovanju ambijenata. Rustik linija podnih ploča namenjena je za materijalizaciju partera izgrađenih prostora oplemenjenih detaljima drveta i kamena. Rustične ploče se proizvode u obliku kaldrme ili kamena, sa valovitim gazišnim površinama, nepravilnim ili oborenim ivicama. Formiranje cene za modele različitih oblika i struktura završne površine zavisi od tipa primenjenog tehnološkog postupka u toku procesa proizvodnje u fabrici. U zavisnosti od složenosti primenjenog postupka postoje razlike u ceni između standardnih i rustikalnih ploča. Rustik linija VIBBET betonskih ploča je skuplja od klasičnih ploča u proseku za 10 %.

Imam veliki travnjak u kojem bih volela da imam stazu od ploča u travi? Da li postoje behaton ploče za ovaj tip staza i koliko su one praktične?

Ugradnja betonskih ploča u travi je pouzdan put ka očuvanju zelenog volumena vrtne oaze vašeg dvorišta. Istovremeno pružaju mogućnost kretanja, praktičnog i funkcionalnog korišćenja vašeg prostora i lake su za održavanje. Za formiranje staza u travi primenjuju se ploče većih debljina i dimenzija stranica radi osiguranja stabilnosti i trajnosti ugrađenih ploča kroz vreme tokom korišćenja. U okviru VIBBET palete proizvoda preporučujemo Scala liniju betonskih ploča. Format Mix modeli Scala linije pogodni su za formiranje jedinstvenog dizajna pravih ili radijalnih staza u travnjaku vaše zelene dvorišne oaze.

uređenje staza
Uređenje pristupnih staza /Foto:Vibbet

Voleo bih da popločam dvorište od behatona? Kako se ugrađuje behaton i šta je važno prilikom postavke ovog materijala?

Jedna od velike prednosti behaton ploča ogleda je u jednostavnom građenju. Međutim, bez sagledavanja suštinske problematike loše ugrađen behaton prouzrokovaće niz tehničkih problema i dodatni finansijski izdatak za sanaciju površina. Konsultacija sa stručnim licima značajna je za realizaciju kvalitetnog partera od faze projektovanja do faze izvođenja građevinskih radova. Odluke o pozicijama budućih popločanih površina i dimenzionisanje rampi, denivelacija, stepeništa i padova predstavlja početni stadium u planiranju nakon čega se u odnosu na stil vašeg prostora opredeljuje oblik, veličina i završna obrada behatona.

Kamene kocke
Kamene kocke / Foto: Vibbet

Podršku u procesu planiranja vašeg partera privatnog ili javnog prostora pruža svakodnevno svojim klijentima kvalifikovan kadar iz kompanije VIBBET koja uspešno posluje u industriji proizvodnje građevinskog materijala visokog kvaliteta od vibropresovanog betona u koji spadaju ploče, ivičnjaci, rigole i specijalni elementi, za izgradnju partera javnih gradskih prostora, poslovnih kompleksa, industrijskih postrojenja i porodičnih privatnih dvorišta. Prema planskom nacrtu potrebno je obeleziti teren.

Obeležavanje je važno zbog utvrđivanja granica iskopa i buduće završne kote ugrađenih betonskih ploča prema kojoj se određuje dubina iskopa. Prilikom planiranja iskopa neophodno je, ukoliko ih ima, ustanoviti tačne pozicije podzemnih instalacija kako biste izbegli eventualna oštećenja kablova i cevi prilikom iskopa.

Dubina iskopa se vrši prema dimenzionisanom preseku podne konstrukcije koja zavisi od mnogobrojnih faktora poput kvaliteta tla i namene budućeg popločanja. Tlo iskopa je poželjno izvesti u blagom nagibu kako biste izbegli moguća zadržavanja vode na terenu. U slučaju neodgovarajućeg kvaliteta tla pre nasipanja se postavlja geo membrana koja sprečava rasipanje agregata tampon sloja.

Ukoliko je zemlja odgovarajućeg kvaliteta nasipanje materijala, za izradu nosećeg tampona, je potrebno vršiti u slojevima naizmeničnim sabijanjem. Nakon faze izrade tampon sloja vrši se utvđivanje stabilnih, pouzdanih i čvrstih ivica izradom temelja i ugradnjom ivičnjaka. Tokom izrade neprestano kontrolisati pravilnost pozicija ivičnih elemenata njihove pravce i radijuse.

Nivelacioni sloj ima ulogu da obezbedi ujednačenu i ravnu površinu za polaganje betonskih ploča. Razastiranje se vrši precizno u sloju debljine od 3-5cm. Za formiranje nivelacionog sloja korište se rizla frakcije od 4- 8mm.

Polaganje ploča je najbolje izvoditi od pravilnih uglova ili pravaca. Ukoliko je teren u padu slaganje je potrebno početi od najniže kote terena. Tokom polaganja potrebno je neprestano kontrolisati pravilnost izvedenih fugni i tonsku ujednačenost površine. Ujednačenost tonova na površini postiže se istovremenom ugradnjom ploča sa više paleta. Ukoliko postoji potreba za ukrajanjem behatona radi popunjavanja površine, najmanji ukrojeni element ne sme biti manji od 1/3 ploče.

popločavanje
Behaton ploče / Foto:vibbet

Ugrađene ploče treba da budu više od završne kote popločanja od 10 do 15 mm. Nakon polaganja, kontrole pravaca i fugni vrši se sabijanje površine i zabrisavanje peskom. Za zabrisavanje se koristi čist dunavski ili kvarcni pesak. Nakon izrade popločanje se može odmah koristiti. U prvih nekoliko dana određena količina peska iz fugni može izaći van spojnica. U pitanju je uobičajena pojava koja nastaje prilikom sleganja površine na koju je poželjno odmah reagovati dobrisavanjem materijala.

Vibbet logo

VIBBET d.o.o.
A. Bulevar Oslobodilaca bb, 32000 Čačak
F. +381.32.54.61.112
M. +381.69.60.90.15
E. info@vibbet.com
W. www.vibbet.com