Lider u proizvodnji vibropresovanih betonskih elemenata

Vibbet je domaća firma sa sedištem u Čačku koja se bavi proizvodnjom vibropresovanih betonskih elementa, prilagođenih potrebama uređenja privatnih dvorišta i vrtova, ali i drugih zahtevnijih površina poput pasaža, trotoara, trgova, apartmanskih naselja ili stambenih kvartova.

Osnovana je 1990. kao firma Vitobet, da bi se 1995. osamostalila, tako da više od dve decenije zauzma zapaženo mesto u regionu u delatnosti kojom se bavi. Konstantnim unapređivanjem proizvodnje i proširenjem kapaciteta puštanjem u pogon najmodernijih, potpuno automatizovanih postrojenja dolazimo do obima dnevne proizvodnje od 2600 m2 dnevno, što nas stavlja na lidersku poziciju u proizvodnji vibropresovanih betonskih elemenata.

Vibbet dolazi do obima dnevne proizvodnje od 2600 m2 dnevno
Foto: Vibbet doo

Naš proizvodni program se sastoji od preko 40 različitih modela ploča sa više debljina namenjenih različitim tipovima površina, ivičnjaci, rigole, raster i eko ploče, betonski blokovi, blokovi za potporne zidove, stepenice… Na svaki od ovih elemenata moguće je inplementirati različite završne obrade (boje, teksture, materijale), čime se lepeza proizvoda u velikoj meri širi.

Naš proizvodni program se sastoji od preko 40 različitih modela ploča sa više debljina
Foto: Vibbet doo

Svi elementi iz našeg proizvodnog programa imaju atest o kvalitetu izdat od nadležne instutcije.

Posebnu ponudu čini usluga projektovanja gde ćete u međusobnoj kordinaciji sa našim projektantima uz niz sugestija izabrati najpogodnije rešenje.

Behaton
Foto: Vibbet doo

Behaton kao i svaki materijal poseduje tajne koje se kriju u malim stvarima. Nekada jako sitni detalji, poput tipa i oblika distancera, faze ili profilacije donje ivice (kada je u pitanju sama ploča) ili tip kamenog agregata, granulacija i debljine (kada su u pitnaju slojevi ispod),  mogu bitno uticati na kvalitet i trajnost površine.

Zato je važno obratiti se stručnim licima koja imaju iskustva u radu sa ovim materijalima. Naša tehnička služba će uz niz detalja i sugestija najadekvatnije odgovoriti vašem zahtevu. Više o pristupu rada kroz projekotovanje i praktične savete za samostalno osmišljavanje objašnjeno je u delu koji se bavi principima arhitekture partera u okviru firme Vibbet.

Firma iza koje stoiji kvalitetan kadar, neprestano teži ka usavršavanju, kako u potrazi za novim modelima i tehnologijama u pravcu kvaliteta, oblika i dimenzija, tako i u primeni najnoviji trendova u oblasti projektovanja.

“VIBBET” d.o.o.
A. Bulevar Oslobodilaca bb, 32000 Čačak
F. +381.32.54.61.112
M. +381.69.60.90.15
E. info@vibbet.com
W. www.vibbet.com