Kvalitet i profesionalnost na prvom mestu

PODOPOLAGANJE – Izvođenje radova

Pod je jedan od najvažnijih elemenata u prostoru i može u potpunosti definisati njegov karakter, kako u fizičkom tako i u estetskom smislu. Kvalitet podne obloge je, pored osobina kao što su boja, tekstura i stil, jedan od najprimetnijih stavki kada se radi o bilo kom podu i u velikoj meri određuje i kvalitet karaktera prostora. Upravo je zbog ove važnosti podne obloge važno i odabrati odgovarajuće izvođače radova koji će profesionalno i sa pažnjom ugrađivati podove u skladu sa projektom.

ODABIR podopolagača

PODOPOLAGAČKI POSAO zahteva posedovanje određenog znanja, veština i iskustva i zbog ovoga je esencijalno odabrati pravi tim koji će se baviti podopolaganjem.

Majstor - postavka poda
Majstor – postavka poda

Nije svaki pod isti, a samim tim i podopolagači se najčešće specijalizuju za jednu vrstu poda – parket, kamen, keramičke pločice i dr. Kada se radi o odabiru podopolagača za određen pod, najracionalnije je proveriti ove stavke – njihovo iskustvo, kvalifikacije koje možda imaju, uveriti se da je komunikacija sa timom laka i jednostavna. Osim ovoga, važno je pogoditi cenu izvođenja radova kao i materijala unapred. Ovih nekoliko stavki može biti od velike pomoći prilikom odabira odgovarajućeg zanatlije i ugovaranja cene radova.

U poređenju sa zamenom poda prilikom renoviranja, postavljanje novog poda može biti relativno lako. Ipak, iako ovo može biti jednostavan posao, ne znači da se tokom postavljanja novog poda neće javiti problemi i izazovi za čije rešavanje će pored teorijskog znanja biti neophodno i iskustvo. Ovo se posebno odnosi na pojedine vrste podova kao što su, na primer, parketi koji zahtevaju visok stepen specijalizacije. Upravo zbog ovoga se iskustvo ne sme prevideti kada se bira podopolagač – odgovarajući zanatlija sa iskustvom i dobrim preporukama je veoma vredna investicija.

Skidanje starog parketa
Skidanje starog parketa
Lepljenje drvenog poda
Lepljenje drvenog poda – Magic Floor d.o.o.

PREPORUKA i/ili moderne tehnologije

Kao što je već rečeno, podopolagači se najčešće specijalizuju za određenu vrstu poda – postavljanje parketa, tepiha to jest itisona, drvenih podova, laminata, podova od vinila, kamena, keramičkih pločica. Postoje takođe i majstori koji nisu specijalizovani, ali bez problema postavljaju podove kod kojih se ne očekuje prevelik stepen specijalizacije kao što su podovi od vinila, itisoni, laminato.

ISKUSTVO PODOPOLAGAČA u postavljanju određene vrste poda se najlakše može proveriti putem referentnih projekata.

Lepljenje drvenog poda
Lepljenje drvenog poda – Magic Floor d.o.o.

Živimo u eri pametnih mobilnih telefona i neretko će zanatlija imati fotografije svojih prethodnih radova upravo u svom telefonu. Preporuka je još jedan način na koji se može proveriti nečiji rad, možda čak način koji je kod nas najzastupljeniji. Često se kod nas zanatlije, posebno zanatlije koje unajmljujemo za ozbiljne poslove kao što je podopolaganje, nalaze po preporuci. Na ovaj način se od prethodnog klijenta dobije informacija ne samo o kvalitetu poda i njegove ugradnje već i o samom karakteru i načinu rada podopolagača što može biti od velike važnosti za kvalitetno i efikasno izvođenje projekta.

Još jedno mesto gde se zahvaljujući modernim tehnologijama, mogu videti iskustva različitih klijenata sa različitim podopolagačima su specijalizovani forumi – internet diskusije gde se vrlo lako mogu naći i pročitati, ali i tražiti i dobiti informacije o zanatlijama određenog domena.

Lepljenje itisona
Lepljenje itisona

Jedna od važnih stavki kada se radi o izboru podopolagača je odabrati tim sa kojim neće biti problema u komunikaciji. Ovo se može utvrditi već pri samom prvom kontaktu sa podopolagačem – da li je ljubazan preko telefona, da li je tačan i da li postavlja mnogo pitanja u vezi sa projektom.

POSTAVLJANJE PODA je posao koji ne traje dugo, ali je od ključne važnosti imati profesionalan odnos sa majstorima koji izvode radove kako bi se otklonile sve sumnje i eventualni problemi koji bi mogli da iskrsnu prilikom podopolaganja.

Lepljenje keramičkih pločica
Lepljenje keramičkih pločica

Još jedan način da se prilikom podopolaganja susretnemo sa što manje problema je da se sve ugovori unapred i dobije detaljan predračun radova. Ukoliko je posao koji je potrebno obaviti većih razmera, svi detalji bi trebalo da budu razjašnjeni u predračunu radova.

Dve posebne stavke o kojima je neophodno pregovarati ukoliko se radi o zameni podova to jest o instalaciji podova u već postojećem prostoru koji se koristi su uklanjanje nameštaja i uklanjanje starog poda. Neki podopolagači će zahtevati da počnu sa radom u već raščišćenom prostoru bez nameštaja dok će drugi, uz odgovarajuću novčanu nadoknadu, sami ukloniti nameštaj. Ovaj detalj je izuzetno važan i kako ne bi došlo do nepotrebnih nesporazuma dobro je dogovoriti kako će se problem nameštaja rešiti pre početka radova i eventualno ugovoriti cenu za koju će tim podopolagača ukloniti nameštaj iz prostora.

Isto se odnosi i na uklanjanje starih podnih obloga – neophodno je pregovarati sa podolopagačkim timom o eventualnom uklanjanju postojećeg poda. U ovom slučaju će biti neophodno ugovoriti i cenu rada podopolagača, ali i organizovati prevoz šuta koji će nastati uklanjanjem što će takođe imati svoju cenu.

Postavka i ugradnja tepiha
Postavka i ugradnja tepiha

PRILIKOM UGOVARANJA posla sa podopolagačima, neophodno je da se svi ovi detalji vide u predračunu jer se na ovaj način i klijent i podopolagač štite od neprijatnih iznenađenja koja su se mogla izbeći i obezbeđuju profesionalan odnos sa dobrim rezultatima.

Kada se napravi precizan predračun, klijent i podopolagač treba da ustanove način plaćanja koji će za obe strane biti prihvatljiv i odgovarajuć. Ozbiljni majstori će u retkim slučajevima tražiti da im se ceo iznos isplati unapred ukoliko se radi o manjem opsegu radova već će najčešće prihvatiti isplatu pri završetku radova. U slučaju da je opseg radova veliki moguće je da će biti potrebno uplatiti određenu sumu kao depozit, međutim, čitava procedura plaćanja zavisi od dogovora između klijenta i podopolagača. Ukoliko sa podopolagačem postoji dogovor o nabavci materijala onda se može očekivati da ovaj materijal bude plaćen po kupovini ili isporuci. Zbog svega ovoga neophodno je detaljno odrediti način i dinamiku plaćanja prilikom ugovaranja radova sa podopolagačima i pre konkretnog početka radova. Kao što je već napomenuto, na ovaj način se mogu izbeći neprijatne situacije i eventualni problemi i obezbediti efikasan završetak radova.

Drveni podovi - parket
Drveni podovi – parket

PODOPOLAGANJE bi trebalo da bude relativno jednostavan posao, a odabirom odgovarajućih majstora za ovaj posao može da uštedi novac, ali i izbegne nepotrebno izlaganje stresu.

Prilikom odabira podopolagača poželjno je odabrati tim sa iskustvom i preporukama, a sve detalje je neophodno ugovoriti unapred kako bi posao tekao glatko i profesionalno, a rezultati bili zadovoljavajući.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.

Prethodni tekstSivi lepotan sa mnogo lica
Sledeći tekstKako da sačuvate toplotu bez većih radova