Izdavanje energetskog pasoša i izrada elaborata o energetskoj efikasnosti

Instalacija Inženjering je specijalizovana je za otklanjanje nedostataka termotehničkih, komfornih i industrijskih instalacija, kao i izradu sertifikata energetskog nivoa objekata (pasoša objekata), proveru karakteristika elemenata koji definišu energetski pasoš objekta (starih i novih objekata).

 Kvalitet i poverenje kao imperative u poslovanju

Instalacija Inženjering je osnovana 1990.g , a osnovne delatnosti su:
• inženjering (izvođenje i projektovanje)
• akreditovana laboratorija (merenje i regulacija termotehničkih instalacija)
• građevinska fizika i građevinska auksutika
• energetska efikasnost (izdavanje energetskih pasoša i akreditovano merenje elemenata za proveru pasoša objekata)

Instalacija Inženjering je specijalizovana je za otklanjanje nedostataka termotehničkih, komfornih i industrijskih instalacija, kao i izradu sertifikata energetskog nivoa objekata (pasoša objekata), proveru karakteristika elemenata koji definišu energetski pasoš objekta (starih i novih objekata).

Radovi se najčešće izvršavaju po inženjering sistemu: snimanje stanja, projektovanje, kontrola, izvodenje radova, dovodenje u funkcionalno stanje opreme i kompletne instalacije, podešavanje instalacije sa svim neophodnim merenjima i izradom odgovarajućih eleborata.

Pored instalacija grejanja, ventilacije, klimatizacije, kao i industrijskih instalacija, firma se bavi i održavanjem odredenih termotehničkih parametara radi zadovoljenja različitih tehnoloških potreba.

 

 

 

Do sada projektovane i izvedene instalacije su:

  • kotlarnice (svih različitih medija)
  • instalacije sa komprimovanim vazduhom (počev od kompresorskog postrojenja do potrošača)
  • instalacija centralnog grejanja
  • vazdušnog grejanja
  • klimatizacije za sve vrste javnih objekata (sa posebnim industrijskim i medicinskim zahtevima).

U najvećom broju instalacija, imperativ je na održavanju potrebnih parametara i nadzor nad istim, naročito za uvozne tehnologije, a u cilju dobijanja upotrebne dozvole. Svi radovi se na kraju izvođenja ispituju, počev od parametara do opreme.

Instalacija Inženjering poseduje:

• sertifikat sistema menadžemnta kvalitetom SRPS ISO 9001
• seritifikat – akreditaciju za merenje i ispitivanje, ovlašćenu od strane ATS-a
• ovlašćenje od strane Ministarstva za merenje nivoa buke u životnoj sredini
• sertifikat za izdavanje energetskog pasoša objekata
• licence za energetsku efiksanost Inženjerske Komore Srbije
• licence za projektovanje i izvođenje Inženjerske Komore Srbije

 

Izdavanje energetskog pasoša

INSTALACIJA INŽENJERING je ovlašćena za izdavanje energetskog pasoša, sa većim brojem licenciranih inženjera energetske efiksasnosti.

INSTALACIJA INŽENJERING poseduje projektni biro i akreditovanu laboratoriju za ispitivanje i izdavanje uverenja o kvalitetu zidova, prozora i ostalih delova omotača.

INSTALACIJA INŽENJERING