Evolucija podnog grejanja

Idealan i praktičan izbor za sve prostore

Podno grejanje usporava razmnožavanje mikroorganizama kao što su bakterije, virusi i gljivice i na ovaj način utiče na higijenu prostora što ga čini posebno pogonim za osetljive pojedince ili ljude sa alergijama. Upotrebom podnog grejanja ili hlađenja se takođe može izbeći centralni sistem klimatizacije što izuzetno poboljšava kvalitet vazduha jer značajno smanjuje količinu mikroorganizama i loših čestica koje bi mogle u vazduhu da cirkuliše posebno prilikom upotrebe centralnog sistema klimatizacije.

PODNO GREJANJE je jedan od najefikasnijih načina održavanja prijatne temperature u prostoru. Međutim, sistemi koje danas koristimo u podovima, iako u popularnom imenu imaju samo „toplu“ stranu svoje funkcije, mogu biti korišćeni kako za grejanje tako i za hlađenje.

Podno grejanje je bezbedno i zdravo
Podno grejanje je bezbedno i zdravo

Kada se govori o sistemima podnog grejanja najčešće se misli kako su ovi sistemi veoma moderni. Međutim, ovo je veoma daleko od istine jer su prvi tragovi sistema koje bismo mogli nazvati drevnim pretkom modernog podnog grejanja zapravo izuzetno stari i datiraju čak iz Neolita. Arheološka iskopavanja u Aziji i na Aleutskim ostrvima nadomak Aljaske otkrila su drevne sisteme podnog grejanja u podzemnim nastambama. U ovim drevnim sistemima dim se sa ognjišta posebnim sistemima kanala vodio ispod kamenih ploča u podzemnim prostorijama zagrevajući ih kako bi one zatim odavale ovu toplotu u prostore u kojima su bile postavljene. Ove najranije forme podnog grejanja su tokom vremena evoluirale u moderne sisteme koji umesto dima koriste tečnost ili električnu energiju kako bi postizale kako zagrevanje tako i hlađenje prostora.

Moderni sistemi toplotnog grejanja koriste električni otpor ili tečnost koja se nalazi u specijalnim cevima koje čine čitav sistem. Prvi način grejanja ili hlađenja naziva se „Električni sistem toplotnog grejanja/hlađenja“ dok se drugi način naziva „hidronički sistem“. Oba ova sistema se mogu koristiti u celom objektu ili mogu biti lokalizovani samo na određenim površinama u objektu ili prostoru kako bi se poboljšala udobnost korišćenja tog prostora.

ELEKTRIČNI SISTEMI kao pokretačku energiju koriste električnu struju, dok kod hidroničkih sistema postoji čitav sklop koji čini sistem spojenih sudova.

Podno grejanje ima mnoštvo prednosti
Podno grejanje ima mnoštvo prednosti

Ovi sudovi su povezani sa bojlerom ili toplotnom pumpom koji sistemu obezbeđuju toplotnu energiju. Bojleri koriste najrazličitije vrste energije za zagrevanje sistema podnog grejanja: prirodni gas, električnu energiju, ugalj ili naftu, solarnu energiju itd. Toplotne pumpe za zagrevanje sistema koriste ele- ktričnu energiju, prirodni gas ili geotermalnu energiju zemljišta i trenutno su veoma popularne na našem tržištu.

TOPLOTNE PUMPE koje rade na principu geotermalne energije su ujedno i najefikasnije, a na duge staze gledano i najisplativije, iako inicijalno mogu predstavljati značajnu investiciju u poređenju sa drugim vrstama.

Podno grejanje ima mnoštvo prednosti u odnosu na klasične sisteme grejanja. Ono omogućava optimalnu temperaturu u prostoru i izuzetan toplotni komfor. S obzirom da kod podnog grejanja toplota ili rashlađivanje dolazi od podne površine tako će i subjektivni osećaj grejanja ili hlađenja biti više primetan i prijatniji. Ovaj opšti osećaj prijatnosti je nadalje pojačan dodirom sa grejnom, odnosno rashladnom površinom, pre korisnikovih stopala.

Upotreba podnog grejanja ili hlađenja
Upotreba podnog grejanja ili hlađenja

Osim poboljšanja udobnosti boravka u prostoru, podno grejanje u značajnoj meri utiče na kvalitet vazduha u prostoru u kojem je instalirano. U prvom redu, korišćenjem podnog grejanja postoji veći izbor prirodnih i toplih materijala koji na pozitivan način deluju na sastav vazduha i sadržaj organskih materija u vazduhu u poređenju sa „hladnim“ materijalima kao što su keramičke pločice, teraco ili beton. Takođe, podno grejanje usporava razmnožavanje mikroorganizama kao što su bakterije, virusi i gljivice i na ovaj način utiče na higijenu prostora što ga čini posebno pogonim za osetljive pojedince ili ljude sa alergijama. Upotrebom podnog grejanja ili hlađenja se takođe može izbeći centralni sistem klimatizacije što izuzetno poboljšava kvalitet vazduha jer značajno smanjuje količinu mikroorganizama i loših čestica koje bi mogle u vazduhu da cirkuliše posebno prilikom upotrebe centralnog sistema klimatizacije.

Kada se govori o bezbednosti, podno grejanje se smatra izuzetno bezbednim, međutim, u ovom slučaju ono može imati i nekoliko mana. Podno grejanje je bezbedno jer kod njega postoje minimalne, gotovo nikakve šanse da dođe do požara. Takođe, pošto je ugrađeno u sam pod ono ne predstavlja fizičku prepreku i potencijalnu opasnost od saplitanja.

Podno grejanje
Podno grejanje

Ovo je posebno važno u zdravstvenim ustanovama i bolnicama kao i u staračkim domovima – dakle na svim onim mestima gde bi se mogli naći ljudi sa bilo kakvim smetnjama u kretanju. Još jedan plus podnog grejanja se ogleda u tome da ono ubrzava sušenje površine ispod koje je postavljeno pa se samim tim još više potvrđuje korišćenje ovakvog sistema u objektima za stare ili bolnicama to jest zdravstvenim ustanovama.

Podno grejanje kao sistem nema mana, osim ako mane ne definišemo kao ličnu odluku da se koristi manje kvalitetan materijal ili ako angažujemo nestručnu osobu koja isto ugrađuje. Ukoliko se koriste manje kvalitetni materijali za izradu samog poda kao i sistema podnog grejanja usled korišćemnja grejanja i hlađenja poda to može dovesti do odavanja štetnih gasova iz podne površine u okolni prostor, ali i do sindroma „bolesnih zgrada“ u čitavoj konstrukciji objekta.

Ipak, moramo napomenuti da se ovo danas, prilikom novogradnje, skoro uopšte ne dešava jer su s jedne strane ljudi bolje informisani, a sa druge, na tržištu su opstali uglavnom sistemi uz koje dobijate garanciju na osnovu koje ćete izbeći gore navedene anomalije.

REHAU RENOVA podno grejanje
REHAU RENOVA podno grejanje

Kada se govori o održavanju i dugovečnosti podnog grejanja treba na umu imati činjenicu da je najpreporučljivije posao projektovanja i ugradnje ovog sistema prepustiti stručnjacima koji će na profesionalan način i prateći standarde i zahteve industrije napraviti najbolje izbore za svaki sistem i svaki pod.

Kada se ovaj posao prepusti stručnom osoblju kao rezultat se može dobiti izuzetno dugotrajan pod koji će biti potrebno samo redovno održavati. Na ovaj način će se izbeći potencijalne greške u ugradnji koje bi nas mogle koštati čitavog poda.

PODNO GREJANJE je jedan od najefikasnijih i slobodno se može reći najboljih sistema grejanja i hlađenja koji su danas dostupni.

Zablude o podnom grejanju

Ono je ne samo ekonomski i energetski efikasno već je često i najbolji izbor u postizanju komfora prostora kao i zdrave atmosfere i uslova u prostoru u kojem se koristi. Osim toga, podno grejanje je usled svoje efikasnosti dobar izbor za ekološki svesne pojedince koji brinu o očuvanju prirode. Uvraženo je mišljenje da je podno grejanje moderan izum, međutim, istina je da je podno grejanje staro nekoliko milenijuma.

Druga zabluda o podnom grejanju je da se ono koristi samo u privatnim prostorima i enterijerima. Naprotiv, upravo se podno grejanje može sresti i možda svoju najefikasniju primenu nalazi u eksterijerima, pogotovo u prostorima koje je neophodno držati čistim od leda i snega i neprekidno prohodnim. Ovakvi prostori su aerodromske piste, javni prostori i šetališta, trotoari kao i prilazi garažama. Podno grejanje nalazi svoju primenu kako u privatnim tako i u javnim prostorima, bez velike razlike.

Iako važi za skuplji vid grejanja i hlađenja ono na duge staze može biti veoma isplativo, a rezultati koje daje u smislu udobnosti prostora i efekata koje ima na zdravlje svih korisnika prostora nemerljivi su sa drugim oblicima grejanja.

Autor: Irma Talović, d.i.a.