EGGER Grupa predstavlja svoj šesti izveštaj o održivosti

Porodična kompanija postavlja ambiciozne ciljeve da „stvori više od dragocenog resursa drveta“ i time omogući održiv način života i rada.

Grupa EGGER već predstavlja svoj šesti Izveštaj o održivosti za finansijsku godinu 2022/2023. On sadrži strategiju, ciljeve i performanse Grupe u vezi sa ekonomskom, ekološkom i društvenom održivošću. Ovim izveštajem, EGGER ističe svoju jasnu posvećenost održivom, generacijski usmerenom upravljanju i transparentnoj komunikaciji u celini.

„Održivo upravljanje je u samom srcu naših strateških akcija. Zahtevamo visok nivo transparentnosti u našem izveštavanju i zadovoljstvo nam je što smo od 2018. godine mogli pružiti sveobuhvatne uvide u naše ambicije i performanse u vezi sa održivošću svim našim zainteresovanim stranama,“ kaže Thomas Leissing, glavni finansijski direktor i predsednik Uprave gru.

Cirkularna ekonomija je u samom središtu poslovnog modela. Pažljiva upotreba dragocenih resursa ključna je za EGGER, zbog čega već 65% drva koje koriste potiče iz nusproizvoda ili reciklaže
foto: EGGER Holzwerkstoffe

Izveštaj o održivosti kompanije EGGER (nefinansijsko izveštavanje) za finansijsku godinu 2022/2023. dostupan je na nemačkom i engleskom jeziku u digitalnom formatu na www.egger.com/sustainabilityreport. Izveštaj je pripremljen u skladu sa standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI) i austrijskim Zakonom o unapređenju održivosti i raznovrsnosti (NaDiVeG) i prošao je eksternu reviziju. Izbor najvažnijih ključnih podataka jasno je prikazan u sažetku održivosti.

EGGER preuzima odgovornost za svoje proizvode, vlastitu proizvodnju, kao i za svoje zaposlene i društvo, i deluje s budućim generacijama. S obzirom na vlastitu održivost i kvalitet pripadajućeg izveštavanja, proizvođač materijala od drveta teži neprestanom unapređenju. U tu svrhu, EGGER ima godišnju performanse koje procenjuju vodeće globalne agencije za ocenjivanje, kao što su ISS ESG ili EcoVadis, i više puta je dobijao nagrade: Trenutno EGGER drži Prime status u ISS ESG korporativnom ocenjivanju, kao i srebrnu medalju u EcoVadis oceni. Stečena saznanja direktno se koriste za dalji razvoj sopstvenog sistema upravljanja održivošću kompanije. Proizvođač materijala od drveta već intenzivno radi na implementaciji Direktive o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD) u vlastitom izveštavanju o održivosti.

Za EGGER-a nema sumnje: Više od 11.000 zaposlenih su najvredniji deo porodične kompanije
foto: EGGER Holzwerkstoffe

EGGER se fokusira na cirkularnu ekonomiju

Rad u zatvorenim ciklusima čini srž EGGER poslovnog modela i stoga je važna poluga za održivo upravljanje. Na ovaj način proizvođač materijala na bazi drveta štedi resurse i optimalno koristi potencijal dragocenog resursa drveta. EGGER je sekundarni procesor ostataka iz pilana i recikliranog drveta. Već 65% drveta koje koristi sastoji se od recikliranog materijala ili nusproizvoda industrijske obrade drveta, kao što su drvene strugotine ili piljevina. Na kraju svog dugog veka trajanja, EGGER proizvodi sami su visoko reciklabilni i mogu se ponovno uvesti u ciklus.

Zahvaljujući svom efektu skladištenja ugljenika, drvo je osnovna sirovina u aktivnoj zaštiti klime. Ova prednost takođe dolazi do izražaja u materijalima baziranim na drvetu: Više CO2 se vezuje u njima nego što se emituje tokom njihove proizvodnje. Tokom finansijske godine 2022/2023, materijali bazirani na drvetu kompanije EGGER su skladištili 6,4 miliona tona CO2. Ovaj ugljenik ostaje vezan u drvetu tokom čitavog njegovog veka trajanja. EGGER stoga promoviše kaskadnu, tj. materijalnu, upotrebu drveta pre termalne upotrebe. Ostaci drveta koji više ne mogu biti upotrebljeni u proizvodnji pružaju energiju iz obnovljivih izvora u sopstvenim elektranama na bazi biomase kompanije. Već 70% upotrebljene energije dolazi iz obnovljivih izvora.

EGGER pojačava upotrebu obnovljive energije u sopstvenoj proizvodnji. Već 70% korišćene energije potiče iz obnovljivih izvora
foto: EGGER Holzwerkstoffe

Porodična firma: Odgovoran poslodavac

Za EGGER-a nema sumnje: Zaposleni su najvredniji deo porodične firme. EGGER takođe postavlja sebi cilj da bude najbolji poslodavac u određenoj regionu. Zadovoljstvo zaposlenih stoga ima poseban prioritet. U svom Izveštaju o održivosti, proizvođač materijala od drveta detaljno objavljuje kako ispunjava svoju društvenu odgovornost.

Odgovorna proizvodnja

Kao proizvodna firma, EGGER oseća odgovornost da aktivno doprinese zaštiti klime i teži kontinuiranom smanjenju vlastitih emisija koje utiču na klimu. U tu svrhu, EGGER trenutno intenzivno radi na klimatskoj strategiji i ciljevima u vezi sa klimom koji iz nje proizilaze. Na taj način, EGGER želi još jednom naglasiti svoju pionirsku ulogu kao odgovornog aktera.

EGGER logo

Kontakt:
info-rs@egger.com
www.egger.com