Postavljanje linoleuma i PVC podnih obloga

Održavanje elastičnih podnih obloga kao što su PVC i linoleum je jednostavno, može se vršiti ručno ili mašinski upotrebom vode i standardnih deterdženata. Ipak, da bi održavanje bilo lakše, poželjno je nakon postavke podnih obloga naneti zaštitni premaz na bazi voska. Ovakav završni sloj ujedno dalje štiti i od manjih mehaničkih oštećenja.

POSTAVLJANJE PVC podnih obloga, kao i većina drugih obloga, zahteva prethodno pripremljenu, suvu i čistu podlogu. Neravnine je potrebno ukloniti i za to se najčešće koristi masa za izravnavanje.

Kod ovih podloga važno je osigurati da ispod njih neće doći do pojave vlage jer se one ponašaju kao nepropusna brana, što znači da ta vlaga može da ugrozi čak i konstrukciju objekta nakon dužeg vremena.

Podovi u bolnicama
Podovi u bolnicama

Treba razlikovati pločaste i trakaste podne obloge. Takođe, PVC se uglavnom lepi lepkovima sa niskim sadržajem otopina, odnosno disperzijskim lepkovima bez velikih emisija.

Isto tako kod postavljanja linoleuma je važno da je podloga čista, suva i ravna. Linoleum je potrebno držati barem 24 časa u prostoriji u kojoj će biti montiran, i to na sobnoj temperaturi, kako bi se prilagodio uslovima u prostoriji. Pre ugradnje materijala treba proveriti da li su dovoljne količine i uvek treba dodati barem 15 do 20 centimetara prilikom sečenja materijala, a zatim se on lepi na podlogu.

Autor teksta: Ljubica Slavković, M.Arch.