Brilijantnim inovacijama protiv klimatskih promena

Iranski studio BMDesing nedavno je izumeo brilijantno i inovativno rešenje vezano za vremensku krizu koja pogađa njegovu zemlju…

Najveći problem vezan za Iran jesu veoma niske stope padavina
Najveći problem vezan za Iran jesu veoma niske stope padavina

Iranska pustinjska klima označava da vremenski uslovi mogu biti veoma oštri i putem klimatskih pomena, iz godine u godinu, postaju sve evidentrniji, tako da je postalo sve važnije primeniti održive pincipe primene vode i očuvanja energije pre kreiranja bilo kakvog dizajna.

Posledice ovog globalnog zagrevanja i klimatskih promena mogu dovesti do presušivanja jezera i reka, što poseduje automatski efekat na agrikulturu, dok industrija sve više okreće svoju proizvodnju ka sistemima za navodnjavanje.

U sistem bi se dodao i bazen koji bi prikupljao kišnicu
U sistem bi se dodao i bazen koji bi prikupljao kišnicu

BMDesign studio pokušao je da se uhvati ukoštac sa ovim problemom na način koji može biti primenjen u različitim građevinama, ali njihovu prvu brigu ipak je predstavljalo pomaganje lokalnim školama, za koje su prvobitno i predstavili svoj projekat. Što je još značajnije, sistem za prikupljanje kišnice, kreiran od strane ove iranske kompanije, uključuje kreiranje duplog krova serijom dubokih posuda na vrhu, efikasno dizajniranih kako bi prikupljali vodu iz atmosfere.

Najveći problem vezan za Iran jesu veoma niske stope padavina i upravo zbog toga, moguće je prikupiti jako male količine kišnice. Ovo zahteva ekspresno prikupljanje i očuvanje te vode, koliko god da je moguće, pre nego što ponovo ispari u atmosferu. Iran je prema navodima dobija svega tri posto globalnih padavina, a nivo isparavanja je do tri puta veći nego u većini delova planete.

Ovo je vodeći faktor koji stoji iza kompanije dizajna kompanije BMDesign, čiji oblik i veličina nastoje da uvećaju potencijal prikupljanja kišnice u iranskim školama. Spoljne ivice ovih komponenata, poseduju kose stranice koje omogućuju vodi da se sliva dole i taloži se u njihovom dnu. Na kraju, sva kišnica putuje dalje ka velikom bazenu koji će celokupnom sistemu biti dodat kasnije.

Izvor: www.mojenterijer.rs