Baumit i Kema – Ugradnja fasade sa oblogom od keramika ili kamena

Keramičke obloge i dekorativni kamen sve su popularnija tehnička i estetska rešenja kada govorimo o završnim oblogama na fasadama. Takva su rešenja u zadnje vreme u porastu kod gradnje stambenih i poslovnih objekata, jer pružaju bolji izgled i dizajn zgrade, a time i osiguravaju trajnu zaštitu od spoljnih uticaja. Svi proizvodi u predstavljenom sistemu, poseduju višegodišnju garanciju kvaliteta na Evropskom tržištu.

Priprema podloge

Vrlo porozne podloge očistimo, otprašimo i impregniramo pomoću sredstva za impregnaciju KEMA KEMAGRUND A, koju razredimo vodom 1:1. Sve neravnine i segregacijska gnezda prethodno izravnamo pomoću lepka i mase za izravnanje Baumit StarContact. Temperatura podloge i vazduha kod ugradnje keramičke fasade ne sme biti ispod 5°C.

Lepljenje toplotne izolacije EPS/XPS ili kamene vune

Na termoizolacione ploče nanosimo lepak Baumit StarContact u neprekidnom sloju uz ivicu i na 3 mesta usredini, metodom ivično-tačkasto. Termoizolacione fasadne ploče utisnemo i pripazimo, da lepak Baumit StarContact ne ulazi u spoj između ploča zbog mogućeg nastanka toplotnog mosta. Neravnine na površini termoizolacionih ploča izbrusimo ili nanesemo tanak sloj lepka za izravnavanje.

Izrada armaturnog sloja od lepka i tekstilno-staklene mrežice

Lepak za armiranje Baumit StarContact nanosimo na površinu termoizolacionih pločaza fasadu, pomoću nazubljene gleterice zuba 10 mm. U sveži sloj lepka za armiranje utisnemo tekstilno-staklenu armaturnu mrežicu Baumit StarTex, gore prema dole, sa preklopom od minimalno 10cm. Baumit StarTex mora ležati u sredini lepka, zbog toga moramo sveže na sveže naneti dodatni sloj lepka, kojim prekrijemo mrežicu. Zajednička debljina armaturnog sloja je minimalno 5mm. Na armaturni sloj mrežice i lepka, izvodimo mehaničko učvršćivanje fasade sa tiplovima. Izbor tiplova i broj tiplova po m² biramo obzirom na izloženost objekta uticaju vetra, vrsti nosivog zida, debljini toplotne izolacije i težine završnih slojeva. Minimalan broj tiplova je 6 kom/m², sa dubinom sidrenja od min. 70mm, uz preporuku korišćenja tiplova na zavrtanje.

Na termoizolacione ploče nanosimo lepak Baumit StarContact
Foto: KEMA – Lepljenje keramičkih obloga i obloga od kamena

Lepljenje keramičkih obloga i obloga od kamena

Kod svih spoljnjih površina keramičke i obloge od kamena lepimo kontaktno – u dva sloja. Kod sistema koji predstavljamo preporučujemolepljenje pomoću fleksibilnog lepka KEMA KEMAKOL 170, kvaliteta C2TS1 (SIST EN 12004:2007).

Fugovanje

Za konačno fugovanje obloga od keramike koristimo polimercementu fugmasu KEMA NANO COLOR, koja omogućava difuziju vodene pare. Fug masu utisnemo po celoj fugi, bez praznog prostora. Ukoliko se obloga radi od klinker opeke, za fugovanje se koristi klinker malter Baumit Klinker Mörtel. Držimo se pravila, da fuge moraju biti m²<6% na površinu fasade (širina fuge 8-10 mm).

Vodootporna impregnacija keramičkih završnih obloga

Za konačnu površinsku vodootpornost fuga i klinker keramičkihpločica preporučujemo vodootpornu bezbojnu impregnaciju KEMAFOB AQUA, koju nanosimo na površinu mazanjem ili prskanjem. Zbog mogućih stvarnih uticaja na podlogu i materijale preporučujemo prethodno testiranje.

Sigurna, pouzdana i trajna rešenja uz Baumit i Kema sisteme.

www.baumit.com  www.kema-on.net
BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.kema-on.net