Aerodrom u Beču – Check – in 3 je otvoren!

Ono što je 2006. godine započelo polaganjem kamena temeljca, otvoreno je, nakon mnogo uspona i padova, 5. juna 2012. godine. Građevinski radovi na gigantskoj novoj zgradi terminala Check – in 3 (nekadašnji Skylink) na aerodromu u Beču su završeni.

Krilo novog terminala dužine 460 m i širine 33m zauzima površinu od 71.000 m2 i raspolaže sa 51 platformom. Na severnoj strani nalazi se 8 stajališta za avione za kratke i duge relacije a na južnoj strani nalazi se 9 stajališta, od toga 5 za velike avione. Terminal je dug 270m i raspolaže površinom od 76.000 m2. Na njemu se nalazi 96 šaltera za check in, prodavnice i lože. Stepenicama i pokretnim stepenicama omogućena je direktna veza do isto tako novoizgrađene aerodromske železnice.

Kompanija Murexin AG je ovde dala svoj veliki doprinos. Firme Wiedner GmbH iz Gloggnitza i Mrazek GmbH iz Weigelsdorfa obradile su nebrojeno mnogo tona nivelir masa, impregnacija i lepka. Ukupno je obrađeno desetak hiljada kvadratnih metara podne površine. Nakon pripreme podloge površina je impregnirana Epoxy temeljnom smolom EP 70 BM. Kako bi se postigla što bolja veza sa samonivelišućom masom koja dolazi nakon impregnacije, podloga je posuta kvarcnim peskom veličine zrna 0,7-1,2 mm. Kao masa za izravnavanje, sa jedne strane se koristila Reparaturna masa SF 80 za popunjavanje većih neravnina, zatim Nivelir masa Objekt Plus OS 50 za postizanje ravne površine pre lepljenja. Kako bi se udovoljilo zahtevima budućeg opterećenja podne obloge, lepljenje podnih obloga od sintetičkog kaučuka vršilo se dvokomponentnim lepkom PU 330, kao i specijalnim kontaktnim lepkom KK 346.

Već prvog dana podne obloge su izložene testu, budući da je kroz terminal prošlo 35.000 putnika.

Svojim višegodišnjim prisustvom na tržištu Srbije i višedecenijskim prisustvom na tržištu Evrope, MUREXIN se pozicionirao kao stabilan proizvođač materijala za završne radove u građevinarstvu. Jedna od četiri grupe proizvoda Murexina je Lepljenje. U ovu grupu spadaju sistemski proizvodi kojima možete da postignete vrhunske rezultate. Ukoliko je potrebno da postavite parket, zalepite PVC, antistatik, kaučuk oblogu ili sportske podove potražite rešenje u ovoj grupi proizvoda. Terminal 3 u brojkama:

 • 10 ha površine, Terminal veličine 17 fudbalskih terena
 • Potrošeno 297.420 tona betona, što je 15.000 mešalica za beton
 • Krovna konstrukcija težine sedam punih džambo džet aviona
 • Dužina cevi za grejanje i hlađenje je šest puna veća od udaljenosti aerodroma do centra Beča
 • Duž vodovodnih cevi se može otrčati dva maratona
 • Staklo na fasadi je površine stakala 600.000 sunčanih naočara
Skylink Vienna
Skylink Vienna / foto: ©Flughafen Wien AG/Roman Boensch 

Murexin proizvodi korišćeni na Aerodromu u Beču:

 • Epoxidna temeljna smola EP 70
 • Reparaturna masa SF 80
 • Masa za nivelaciju Objekt Plus OS 50
 • Poliuretanski lepak 2K PU 330
 • Specijalni kontakt lepak KK 346

Fotocredit: ©Flughafen Wien AG/Roman Boensch 

Murexin d.o.o. Beograd

Austrotherm d.o.o.
SRB-14000 Valjevo, Mirka Obradovića bb
Tel / Fax: +381 (0) 14 29 13 10 / +381 (0)14 29 13 13
E-Mail: office@austrotherm.rs

Austrotherm d.o.o.(kancelarija za marketinško-tehničku podršku)
SRB-11030 Beograd , Arčibalda Rajsa 27
Tel / Fax: +381 (0)11 2369 280 / +381 (0)11 2369 281
office-beograd@austrotherm.rs • www.murexin.rs