X-Bond Lepak vrhunskih performansi

Parket u užem smislu reči je podna obloga od drveta. Sistem parketa čine podloga, lepak, odnosno zvučna izolacija i površinski premaz. Sve komponente moraju biti međusobno usklađene. Kod većine parketnih podova nisu samo od presudne važnosti drveni elementi (u smislu tehničkih i svojstava građevinske fizike), već ceo sistem.

Izbor odgovarajućeg lepka za parket vrši se prema vrsti podloge, prema kasnijem opterećenju, ali pre svega prema vrsti parketa kojim će se pod obložiti. Egzotične vrste drveta reaguju sasvim drugačije od hrastovog ili javorovog parketa.

Murexin je razvio najnoviju seriju proizvoda sa nazivom X-Bond koji pored vrhunskih performansi zadovoljavaju i najzahtevnije evropske ekološke propise. X-Bond proizvodi ne sadrže vodu, pa su najprikladniji za lepljenje parketa. Murexin nudi izvanredan lepak za parket sa širokim spektrom primene X-Bond MS-K511 koji dokazuje svoj kvalitet čak i kod podnog grejanja.

Lepak iz X-Bond serije, koji se lako nanosi, prianja na upojne i neupojne podloge. Grundiranje i predpremazi nisu potrebni, što skraćuje vreme čekanja u celom ciklusu. Neravnine na podlozi ravnaju se pre lepljenja parketa nanošenjem debelih slojeva lepka.

Nakon sušenja prvog sloja može se naneti drugi sloj i to bez grundiranja i nanošenja predpremaza – ušteda u vremenu i novcu.

Za razliku od uobičajenih PU ili klasičnih lepkova, specijalni lepkovi X-Bond ne sadrže štetne rastvarače, izocijanate ili amine.

Proizvod je neškodljiv po životnu sredinu i ispušta neznatnu emisiju prema EC 1. Osim toga ostaci ovog lepka se lako čiste: dva sata nakon upotrebe ostaci lepka mogu se ukloniti laganim trljanjem. Lepak za parket X-Bond MS-K511 stvara trajni stopostotni sloj, koji premošćuje pukotine, a podno grejanje ne utiče na njegovu trajnost. Dakle, X-Bond proizvodi ostaju godinama trajno elastični, eliminišu sile smicanja i time sprečavaju prenošenje štetnih sila na podlogu.

Osim toga: Lepak za parket X-Bond MS-K511 utiče na smanjenje buke koraka za 14 decibela.

PODRUČJE PRIMENE:
za štapni parket, parket visokih ivica i mozaični parket
za egzotično drvo
za masivne parkete svih dimenzija
za gotove parketne daske
za drveni pločnik
za laminatne podove

Perfektan izgled završne površine – Sistem GEL PERFECT

U skladu sa ekološkim karakterstikama sistema koji je predstavljen, pri završnoj obradi zalepljene drvene obloge, preporučuje se Štuko masa na vodenoj bazi AV 10, Predpremaz na vodenoj bazi AV 20 ali i dodatno Vodeni gel AV 30 za pripremu površine za lakiranje. Sa Gel Perfect sistemom za normalne i više zahteve pri upotrebi, poravnanjem malih neravnina može se postići optički savršeno premazana površina. Murexinovi lakovi na bazi vode čine jezgro programa lakova za parket. Oni garantuju prvoklasni rezultat koji udovoljava svim zahtevima.

Murexinovi proizvodi na bazi vode obeleženi su znakom „Aqua“. Na pakovanju se nalazi logo koji ukazuje na proizvod neškodljiv po životnu sredinu.

Izdvajamo jednokomponentni proizvod Lak na vodenoj bazi PU 80 koji je već našao široku primenu na tržištu Srbije. Dostupan je u dva nivoa sjaja: 90% i 15%, što je takođe inovacija u postizanju visokog sjaja završne površine kada je u pitanju lak na bazi vode. Ovaj proizvod zadovoljava klasu čvrstoće prema EN C 2354 klasa C (102.6mg), što odgovara najvišim zahtevima. Potrošnja pri radu valjkom je 1l za 10 do 12 m2 po nanosu.

Murexin d.o.o.