Šta treba znati pre ugradnje parketa?

Pre ugradnje parketa obavezno pročitajte i pratite uputstva za montiranje. Parket nemojte montirati u prostorije koje nisu grejane, sanitarne i vlažne prostorije ili na spoljne površine. Daske u paketu mogu biti različite boje, zato ih rasporedite tako da dobijete pod kakav želite u pogledu nijansi.

Pre polaganja svaku dasku treba vizuelno pregledati i odvojiti daske koje nisu ispravne za polaganje. Parket se obično polaže u pravcu glavnog izvora svetlosti. U hodnicima i većim prostorijama parket se montira tako da je duža stranica daske u istom pravcu kao i duži zid sobe. Pri ugradnji pazite na dilataciju. Montiran parket se skuplja i rasteže zato je neophodno ostaviti dovoljno velike distance. Distanca od zida u suvim i manjim prostorijama mora biti bar 10 mm, a u većim prostorijama i prostorijama sa nestabilnom klimom nešto veća. Dilatacijski razmaci kod masivnog parekta su veći nego kod ostalih parketa. Kod velikih površina (širina veća od 7 m i dužina veća od 8 m) i na prelazima iz jedne prostorije u drugu obavezno montirajte dilatacijske profile. Pre polaganja skladištite parket u originalnoj ambalaži u prostoriji u kojoj će se polagati 48 sati da se aklimatizuje.

Pakete parketa otvorite neposredno pre polaganja. U slučaju da Vam ostane neiskorišćeni materijal ponovo ga zapakujte i zalepite. Masivni, dvoslojni i višeslojni parket se lepi celom dužinom na podlogu, troslojni parket može se ili lepiti ili položiti „plivajući“. U toku montiranja idealna temperatura prostorije je 18oC. Relativna vlažnost vazduha pre, u toku i nakon polaganja treba da je od 40 do 60%.

Troslojni gotovi parket sa click sistemom spajanja nije potrebno lepiti po spojevima. Može se položiti „plivajući“ ili lepiti celom dužinom na podlogu. Spoj pero-utor se lepi ako parket montirate „plivajući“. U slučaju da lepite parket na podlogu, spojeve ne treba lepiti. Za lepljenje po spoju možete upotrebiti PVA lepkove (polivinil acetanske lepkove), za lepljenje po celoj dužini na podlogu korsitite lepkove koji ne sadrže vodu.

Priprema podloge pre ugradnje parketa

 • Podloga na koju montirate parket mora biti ravna, tvrda i kompaktna. U slučaju da ne odgovara uslovima morate je odgovarajuće sanirati pre početka polaganja parketa.
 • Betonsku košuljicu pre polaganja dobro očistite.
 • Parket ne smete montirati na meke podne obloge (tepisi i sl.). Stare PVC obloge, linoleum ili pluta su odgovarajuća podloga samo u slučaju „plivajućeg“ načina montaže.
 • Stare keramičke pločice su ogovarajuća podloga ako je obezbeđena hidroizolacija. Za lepljenje na podlogu, neophodno je keramiku dobro očistiti i izbrusiti tako da bude hrapava.
 • Vlaga mora biti u sledećim granicama:
  • betonska košiljica (CM metoda) 2,0% (1,8% – podno grejanje),
  • anhidridna košuljica (CM metoda) 0,5% (0,3% – podno grejanje),
  • drvena podloga 8,0%

Obavezno pratite uputstva u pogledu vlage, posebno kod novogradnje.

Podloga za podno grejanje

–    Koristite materijale koji su predviđeni za montažu na podno grejanje,
–    Pri suvomontažnom polaganju obavezno postavite parnu prepreku (PVC folija),
–    Maksimalna dozvoljena temperatura parketa je 26oC (ispod tepiha i nameštaja),
–    U toku sezone grejanja moguć je nastanak proreza (fuga) između pojedinačnih parketnih daščica i lamela,
–    Savetujemo Vam da izbegavate polaganje parketa dimenzijski nestabilnih vrsta drveta (bukva, jatoba, maslina, kanadski javor..)
–    Savetujemo Vam da parket ne montirate na električno podno grejanje.

Prethodni tekstPodovi visokog kvaliteta: Floorex Company
Sledeći tekstEuroselecta: PVC podne obloge