Porozan beton visoke propustljivosti HydromediaTM

Održivost se nalazi u samom središtu izgradnje i projektovanja. Održivi pristup izgradnji donosi trajne ekološke, društvene i ekonomske prednosti građevinskom projektu. Posmatrano iz te perspektive, porozan beton visoke propustljivosti HydromediaTM, poseduje izuzetno vredne karakteristike kao građevinski materijal i sistemsko rešenje.
Masovna urbanizacija prostora svakako ne ide u korist borbi protiv poplava, ali je neizbežni deo sadašnjice.

Sa porastom urbanizacije, stvara se potreba za izgradnjom puteva, pešačkih staza, parking površina, platoa i zgrada. Sve ovo predstavlja uglavnom nepropusne površine, koje sprečavaju prirodnu drenažu atmosferske vode, čime se remeti prirodni ciklus.

LaFarge Hydromedia™Ako znamo da se u ruralnim predelima 95% vode prirodno infiltrira u zemljište, a 5% završi u odvodnim slivovima, onda je zabrinjavajući podatak da u velikim gradovima samo 5% vode uspe da se infiltrira u zemljište, dok 95% atmosferske vode završi u odvodnim slivovima. Upravo ta ogromna količina vode koja se ispusti u slivove je glavni uzročnik poplava, erozije zemljišta i sličnih problema.

Jedan od načina da se borimo protiv opasnosti od poplava, je primena poroznog betona visoke propustljivosti Hydromedia™.

Hydromedia™ predstavlja rezultat intezivnog istraživačkog rada kompanije Lafarge (deo LafargeHolcim grupacije) u laboratoriji u kombinaciji sa iskustvom sa gradilišta.

Zašto Hydromedia™?

Efikasno upravljanje atmosferskim vodama

 • Rešenje obezbeđuje površinu visoke propustljivosti (preko 300lit/m2/min), čime se značajno smanjuju rizici od poplava uz smanjenje ukupnih troškova održavanja mreže kišne kanalizacije.
 • Bezbednije površine jer nema akumulacije viška vode na pešačkim stazama, parking površinama, sportskim terenima ili nastajanje leda tokom zime.
 • Poroznost Hydromedia™ betona se kreće između 20% i 35%

LaFarge Hydromedia™Briga za životno okruženje

 • Smanjenje urbanih uticaja na vodene tokove
 • Smanjuje zagađenje zemljišta delujući kao filter za čestice
 • Omogućava isparavanje vode kroz beton čime se smanjuje temperatura površine. Za razliku od asfaltnih površina koje utiču na stvaranje takozvanog “Heat island” efekta, temperaturavazduhanadporoznompovršinom je uvekniža
 • Hydromedia™ je vrlo svetao materijal sa koeficijentom svetlosne refleksije 0,2-0,4 (asfalt 0,05-0,2). Ova osobina betona može da doprinese uštedi svetlosne energije i do 26%, većoj vidljivosti i sigurnosti pri noćnoj vožnji
 • Porozni beton ima povoljan uticaj na okolnu vegetaciju, jer omogućava lakšu filtraciju vode i kiseonika u područje korenja.
  Sprečava se pojava grba na stazama usled odizanja korenja
 • Smanjuje se buka nastala interakcijom između gume i asfalta
LaFarge Hydromedia™ inovativni beton
LaFarge Hydromedia™ inovativni beton

Smanjenje troškova

 • Karakteristike poroznog Hydromedia™ sistema, omogućavaju mu da funkcioniše kao celovita kompetitivna alternativa tradicionalnim sistemima drenaže koji podrazumevaju atmosferske cevi, rovove, kanale i slično.
 • Eliminišu se u potpunosti ili smanjuju prečnici cevi atmosferske kanalizacije
 • Porozni beton omogućava da se sve padavine infiltriraju u tlo, tako što služi kao suvi rezervoar. Ovim se potrebne površine za tradicionlano zadržavanje vode eliminišu ili umanjuju. Time se stvara prilika da se zemljište koje bi inače služilo za rovove, kanale ili akumulaciona jezera, iskoristilo kao građevinski prostor za potencijalne objekte
 • Tradicionalni sistemi drenaže su uglavnom povezani sa asfaltnim i betonskimpovršinama, i kao takvi imaju određenih nedostataka:
   da bi se površina izvela sa određenim padovima, zahtevaju se zemljane konstrukcije značajnih veličina
   zahtevaju se dodatni građevinski zahtevi u pogledu dodatnih elemenata kao što su cevi, ulegnuća, rovovi i rezervoari
   primenom akumulacionih jezera zauzimaju se površine koje mogu da služe nekoj drugoj svrsi
   dodatni troškovi usled redovnog održavanja mreže atmosferske kanalizacije
   mogućnost pojave erozije usled velikih oticaja
   “površinski oticaj“ sa sobom kupi sva površinska zagađenja, pesticide, ulja i maziva. Poznato je da voda koja otiče može biti toksična, što zahteva dodatna ulaganja u cilju pročišćavanja atmosferske vode pre nego što se ispusti u krajnje odredište
 • Smanjeni dugoročni troškovi održavanja sistema u zimskom periodu. Kako su vazdušne šupljine dobri izolatori, temperatura donjeg nosećeg sloja je obično za 8-10˚C toplija u poređenju sa gornjom površinom. Ukoliko je snežni pokrivač visine od 5-10cm, porozan beton visoke propustljivosti HydromediaTM će samostalno otopiti sneg

Laka ugradnja

Najbitnije karakteristike za uspešno projektovanje poroznog betona visoke propustljivosti Hydromedia™ su:

 • Dobra propusnost tla.
  Pesak, peskovita prašina i prašinasti pesak su tla koja uglavnom imaju dobru propusnost u rasponu od 0,3-2,5cm/h.
 • Glinovita tla su vrlo nepovoljna zbog malog stepena filtracije, i zato se ne preporučuje primena poroznih sistema na takvom zemljištu
 • Zemlja oko poroznog sistema mora biti stabilizovana vegetacijom, uz strogu kontrolu erozija i nanosa prašine tokom izgradnje ili okolnog uređenja, kako bi se sprečilo začepljenje pora u strukturi poroznog betona
 • Prilikom dimenzionisanja poroznog sistema Hydromedia™ treba voditi računa o propisanoj filtraciji vode kroz slojeve konstrukcije i posteljice
LaFarge Hydromedia™, Vakuver park
LaFarge Hydromedia™, Vakuver park

Estetski aspekt

 • Porozan beton visoke propustljivosti Hydromedia™ je dostupan u sivoj ili drugim nijansama, dugotrajnim i postojanim na Suncu
 • Čista površina jednostavna za održavanje. Metode održavanja poroznog betona su sledeće: pranje vodom pod pritiskom, snažno usisavanje i rotirajuće mašinske četke. Najbolji efekat se postiže kombinacijom dve tehnike održavanja.

Svakog dana predstavnici kompanije Lafarge BFC d.o.o., su u kontaktu sa svojim klijentima, analiziraju njihove potrebe i aktivno učestvuju u izradi specifičnih rešenja. Inovacije su ključni element u razvoju građevinske industrije, gde se kombinuju napredne tehnologije i ograničenja zadata projektom ili okolinom. Lafarge inovativni betoni i sistemaska rešenja su bitan element u održivom razvoju gradova.

Svaki naš novi proizvod je dizajniran da građevinski proces učini efikasnijim i da korisnicima obezbedi korist i uspeh.

Autor teksta:

Danijela Ostojić,
Projektna i Preskriptivna prodaja
danijela.ostojic@lafargeholcim.com

Lafarge beočinska fabrika cementa
Lafarge Beočinska fabrika cementa
Trg BFC 1, 21300 Beočin
www.lafarge.rs