Polaganje keramike unutar i oko bazena

Prvi korak je priprema i nivelisanje podloge odgovarajućim cementnim, reparaturnim malterima. Preko pripremljene podloge se nanosi cementna hidroizolacija polimer-modifikovana i ojačana vlaknima u dva sloja čime se osigurava dugotrajna hidroizolacija površine. Specijalna vrsta fleksibilnog, cementnog lepka koji može da izdrži termičke promene koje trpe podloga i obloga, kao i stalnu izloženost alkalnoj sredini.

pokaganje keramike
Polaganje keramike unutar i oko bazena

Fug masa na bazi epoksidne smole koju karakterišu visoka mehanička i hemijska otpornost ugrađuje se nakon postavljanja keramike i poslednja faza je ispuna spojeva i dilatacija fleksibilnom, hemijski otpornom, neutralnom, silikonskom zaptivnom masom viskog kvaliteta.

Sika® MonoTop, SikaTop®, SikaRep® grupe proizvoda

Priprema podloge

Širok spektar reparaturnih maltera i masa za izravnjavanje površine. U zavisnosti od konkretnih potreba birati odgovarajući proizvod.

 • Odlično izbalansiran odnos cene i kvaliteta
 • Svi materijali testirani i dokazane dugotrajnosti
 • Sve reparaturne materijale karakteriše odlična adhezija za cementne podloge.

Sikalastic®-1 K

Hidroizolacija
Hidroizolacija

Jednokomponentna, fleksibilna cementna hidroizolacija, ojačana vlaknima

 • Odlične karakteristike premošćavanja pukotina
 • Izdržava pozitivan i negativan pritisak vode
 • Može se nanositi na mokre podloge
 • Lako se nanosi špahtlom, četkom ili valjkom
 • Optimalna adhezija na građevinskim površinama poput betona, maltera, pločica, cigle i dr.

Sikadur-Combiflex® SG System

Sistem visokih performansi koji služi za zaptivanje spojnica, a koji se primenjuje na konstruktivne, dilatacione i radne spojnice kao i pukotine.

 • Odlična adhezija
 • Otpornost na vodu i vremenske uslove
 • Može se koristiti i u kontaktu sa vodom za piće

SikaCeram®-255 StarFlex

Lepak za keramiku
Lepak za keramiku

Lepak za keramiku na bazi cementa sa dodatkom polimera. Primena u zavisnosti od vrste podloge i obloge kao i načina eksploatisanja površina. SikaCeram®-255 StarFlex se može koristiti čak i za dimenzije obloga 3.600 cm2 za spoljašnje popločavanje.

SikaCeram® CleanGrout sa SikaCeram® LatexGrout

Jednokomponentna cementna vodoodbojna masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm, klase CG2 (S1) prema standardu EN 13888 (EN 12002).

Masa za fugovanje
Masa za fugovanje
 • Visok stepen čvrstoće
 • Visoka otpornost na mehaničke i hemijske uticaje
 • Otporan na UV zračenje
 • Visoka stabilnost boje
 • Otporan na mraz
 • Sprečava razvoj buđi
 • Korisiti uz dodatak SikaCeram® LatexGrout

Sikasil® Pool

Masa za zaptivanje
Masa za zaptivanje

Normalno vezujuća, silikonska zaptivna masa za bazene i ostale površine izložene vodi.

 • Visoka otpornost na vodu
 • Visoka otpornost na hlor (koji sadrže dezinfekciona sredstva za bazene)
 • Visoko otporan na razvoj gljivica
 • Odlična UV stabilnost i otpornost na vremenske uticaje

 

Sika

Sika Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla 1 – 22310 Šimanovci – Srbija
Tel: +381 22 2155 778
W. www.sika.rs