Pešački most sa visećim vrtovima i vodopadom (FOTO)

Pariški dizajnerski studio Rescubika predstavio je fantastičan predlog za Babylon Bridge, pešački most preko Sene. Inspirisan Vavilonskim visećim vrtovima, predloženi most bio bi prekriven zelenilom na više nivoa, od drveća duž mosta pa do visećih sadnica koje okružuju centralni vodopad. Novi javni park bi takođe bio povezan sa obalama, koje bi mogle da se pretvore u parcele gradske poljoprivrede za lokalnu upotrebu.

Most
Most preko Sene ima vodopad na sredini

„Ovaj projekat ima za cilj da ispita mogućnost snažnog ulaza u grad u obliku visećeg pejzaža“, objasnili su iz dizajnerskog studi. „Vavilonski most je pozitivna vizija grada sutrašnjice, manje haotična i uništavajuća od jučerašnje. Most je urbano sredstvo koje bi omogućilo prelaz preko reke uz šetnju i opuštanje. To je participativna i pozitivna arhitektura.“

Most
Vavilonski most je pozitivna vizija grada sutrašnjice

Kao protivotrov gradskog života, Vavilonski most bi štitio posetioce od gradske buke i zagađenja svojim visećim vrtovima i vodopadom u centralnom delu. Velika, uređena nadstrešnica protezala bi se preko mosta kako bi pružila hlad i pešacima, ali i hiljadama visećih biljaka u saksijama. Duž celog mosta bi bile postavljene i oblasti za sedenje. 

most
Centralni vodopad na mostu
most
Velika nadstrešnica pruža hlad duž celog mosta
Most
Vodopad usred mosta
Most
Pešački most preko Sene