Osiguranje objekata u izgradnji i montaži

Realizacija projekta, u različitim fazama izgradnje, izložena je veoma specifičnim rizicima. Moguća pojava raznih vrsta neželejenih događaja i potencijalnih šteta zahteva pravilnu procenu rizika i izbor adekvatnog osiguravajućeg pokrića sa ciljem finansijske sigurnosti čitavog objekta.

Osiguranje objekata u izgradnji i montaži štiti sve ugovorne strane uključene u realizaciju projekta – investitora, glavnog izvođača i sve podizvođače. Osiguranje se odnosi na posledice požara, eksplozije, zemljotresa, poplava, bujica i visokih voda, oluja, udara groma, sleganja i klizanja tla, zatim na štete koje su nastale kao posledica greške u projektu, nehata ili nemara radnika, provalne krađe i razbojništva, građevinske nezgode i sl. Ugovoreni radovi, materijal, oprema, uređaji i postojeća imovina, predstavljaju predmete osiguranja.

Osiguranje je moguće ugovoriti prema klasičnim ili prema CAR (contractor All Risk Policy) uslovima osiguranja.

Ovo osiguranje se može proširiti i na građansku odgovornost za štete na imovini ili za povrede trećih lica, koja nisu povezana sa procesom izgradnje.

www.sava-osiguranje.rs

Pozovite nas: +381 11 1134 836
info@sava-osiguranje.rs
www.sava-osiguranje.rs

Prethodni tekstPEARL SHINE FLOOR – Epoksi pod sa bisernim sjajem
Sledeći tekstU društvu kompanije ACO – Savršen spoj posla i uživanja