Važnost odgovarajućih lepkova&lakova prilikom ugradnje

Lepkovi, lakovi – Prilikom kupovine i ugradnje parketa često smo fokusirani na odabir drveta od kojeg je parket napravljen i u određenoj meri spremni da zanemarimo ostale komponente koje, zajedno sa drvenom građom dobrog kvaliteta, čine parket koji će dugo vremena trajati i biti otporan na habanje. Danas na tržištu postoji veliki broj proizvoda koji se mogu koristiti prilikom pripreme podloge i lepljenja parketa i, kasnije, prilikom njegove zaštite i održavanja.

Iako se usled ovog velikog izbora može pomisliti da će naći odgovarajući lepak i proizvode za polaganje i lakiranje parketa biti lak posao, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da je od ključne važnosti za ceo projekat upravo odabrati pravi lepak i proizvode za polaganje određenog parketa koji je odabran za izvođenje projekta. Ovo posebno treba imati u vidu jer ne reaguje svaka vrsta drveta na isti način sa različitim tipovima proizvoda. Zbog različitog načina reagovanja u procesu nabavke materijala za polaganje parketa neophodno je posavetovati se sa profesionalnim licima, najpoželjnije sa samim podopolagačima.

Drvo - gotov parket
Drvo – gotov parket

Materijali o kojima će u ovom tekstu biti reči, a koji se koriste prilikom instalacije parketa i od velike su važnosti za isti su predpremazi, izravnavajuće mase, lepkovi i lakovi za parket. Iako će fokus biti na lepkovima, ostalim komponentama se prilikom ugradnje parketa takođe mora posvetiti pažnja koju, zbog svoje važnosti, i zaslužuju.

PRIPREMA podloge i LEPLJENJE parketa

Samu površinu na koju se ugrađuje parket je neophodno pripremiti na odgovarajući način kako bi parket što bolje „prijanjao“ za nju, to jest kako bi se svi elementi što bolje vezali i na ovaj način izbeglo neravnomerno sleganje elemenata parketa i samim tim njegovo pucanje. Podloga na koju će se parket ugrađivati može biti od različitih materijala, ali u današnjim uslovima materijal koji se najčešće upotrebljava je beton ili cement.

Stare parketne daščice - zamena parketa
Stare parketne daščice – zamena parketa

Uloga predpremaza

Pre ugradnje parketa neophodno je osnovnu podlogu premazati predpremazom ili, kako smo iz engleskog jezika usvojili izraz – prajmerom. Uloga predpremaza je da pripremi samu betonsku podlogu za izradu sloja koji će se nalaziti iznad nje. On učvršćuje površinski sloj betonske podloge i na ovaj način omogućava da se lepak ili masa za ravnanje betona bolje vežu za isti. U pojedinim slučajevima, predpremaz može služiti i za izradu svojevrsne parne brane koja će štititi pod iznad betonskog sloja od eventualne vlage koja je zaostala u betonskoj podlozi.

Kao što je već napomenuto, parket je pod koji zahteva idealno ravnu podlogu kako bi bio dugotrajan. Iz ovog razloga je u pojedinim slučajevima prilikom ugradnje parketa neophodno koristiti izravnavajuću masu, to jest nivelisati podlogu kako bismo imali idealno ravnu površinu na koju će se polagati parket.

Magic Floor d.o.o. - drvene podne obloge
Foto: Magic Floor d.o.o. – drvene podne obloge
Magic Floor d.o.o. - drvene podne obloge
Foto: Magic Floor d.o.o. – drvene podne obloge

NA NAŠEM TRŽIŠTU se može naći ogroman broj vrsta predpremaza i nivelišućih masa, a prilikom njihovog izbora mora se voditi računa o tome kakva je podloga za parket i, što je još važnije, koje drvo i lepak se koristi za postavljanje parketa.

Situacija sa lepkovima na tržištu je slična situaciji sa predpremazima i nivelišućim masama – danas možemo naći veliki broj lepkova različitih vrsta i karakteristika čija cena se može znatno razlikovati. Međutim sve lepkove možemo podeliti u tri grupe, u odnosu na to od kakvog su materijala napravljeni: disperzivni, poliuretanski i elastični lepkovi. U okviru ove tri vrste lepkova mogu se javiti dve podvrste: jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi.

Kako izabrati odgovarajući lepak za parket

Koji lepak će se koristiti prilikom ugradnje parketa zavisi od više faktora. Različite vrste drveta će imati različite fizičke karakteristike i različito će se ponašati tokom vremena u odnosu na to koji lepak se koristi za njihovo polaganje. Dimenzije parketnih pločica takođe diktira upotrebu određenih vrsta lepkova. Tako ćemo na tržištu nalaziti lepkove specijalizovane za određene dimenzije parketa. Veličina i namena prostora predstavljaju još jedan važan činilac prilikom izbora lepka za parket, što je prostor veći površina pokrivena parketom može predstavljati veći izazov za samu podnu oblogu u smislu čvrstoće tokom vremena i prilikom korišćenja i ovim se treba voditi prilikom izbora lepka za parket.

Parket - drveni podovi
Parket – drveni podovi – zaštitni lakovi

DISPERZIVNE LEPKOVE danas nazivamo i klasičnim lepkovima. Ovi lepkovi su sintetički i najčešće se upotrebljavaju za lepljenje lamel i klasičnih parketa različitih dimenzija na betonske i drvene podloge.

Iako još uvek dosta popularni danas se može primetiti trend da se ovi, najčešće jednokomponentni, lepkovi sve više zamenjuju drugim vrstama lepkova za parket. Jedan od razloga za ovo je činjenica da disperzivni lepkovi sadrže materije koje ih svrstavaju u manje ekološki odgovorne od drugih vrsta lepkova koje danas upotrebljavamo. Ipak, savremene tehnologije proizvodnje svode količinu štetnih materija u disperzivnim lepkovima na minimum. Takođe, upotreba ovih lepkova podrazumeva da je u podlozi ostala određena količina vlage ali ovo upravo može biti pogodnost za korišćenje ove vrste lepka za parket.

U drugu grupu lepkova koje danas najčešće možemo naći na tržištu spadaju poliuretanski lepkovi za parket. Kao što im i samo ime kaže ovi lepkovi su napravljeni od poliuretana i baš kao i disperzivni, na tržištu se mogu naći različite vrste koje se koriste za podove različitih dimezija parketskih daščica.

POLIURETANSKI LEPKOVI mogu biti jednokomponentni i dvokomponentni. Jedina razlika između ove dve podvrste je što dvokomponentni, osim lepka, sadrže i supstancu koja ubrzava sušenje lepka što u pojedinim slučajevima može biti veoma korisno, ali u isto vreme zahteva određenu količinu pažnje prilikom postavljanja parketa.

Poliuretanski lepkovi se mogu koristiti za sve vrste parketa i drvenih podnih obloga na podlogama kao što je beton, ali i na keramičkim pločicama, kamenu i itd. Dvokomponentni poliuretanski lepkovi su posebno pogodni za korišćene kod parketa od egzotičnih vrsta drveta i parketa od bambusa.

Drveni podovi - parket - lepkovi i lakovi
Drveni podovi – parket

ELASTIČNI LEPKOVI čine treću grupi lepkova za parket. Ovi lepkovi su napravljeni od sintetičkih komponenti, a glavna karakteristika im je upravo elastičnost, kao što im i ime kaže.

Elastičnost utiče na to da ovi lepkovi imaju niz prednosti. Oni redukuju zvuk, ali i prenošenje opterećenja sa parketa na podlogu, veoma lako se nanose, a mogu se i direktno nanositi na podloge kao što su keramičke pločice. Pošto su elastični mogu kompenzovati manje neravnine koje se mogu naći u podlozi. Ova vrsta lepka je veoma pogodna za prostore sa velikom kvadraturom jer, usled elastičnih karakteristika, dozvoljava parketu da bolje „sarađuje“ sa podlogom, to jest da bolje prijanja i prilagođava se osnovnoj podlozi na koju se nanosi. Kao i prethodna grupa lepkova, elastični lepkovi mogu biti jednokomponentni i dvokomponentni, u zavisnosti od toga da li sadrže komponentu koja ubrzava sušenje.

Lakovi i ulja – čitavo bogatstvo nijansi

Kada je parket zalepljen na podlogu, ostaje još jedan važan element: završni sloj koji najčešće služi kao zaštita i ima ulogu da što duže održi parket u skoro novom stanju. Kod nas na tržištu danas postoje dve vrste završnih premaza za parket: premazi na bazi ulja i sintetički premazi ili lakovi.

Voskiranje parketa - BONA
Voskiranje parketa – BONA – zaštitni lakovi

Danas se kod nas na tržištu najčešće koriste lakovi za premazivanje parketa. Lakiranjem se stvara čvrst i neprobojan sloj visokog sjaja na površini parketa. Lakovi koji se danas koriste su izuzetno otporni na habanje i ogrebotine. Ipak, tokom vremena sloj laka se usled redovne upotrebe poda tanji i ukoliko se pod ne održava mogu nastati znatna oštećenja. Posle izvesnog vremena prelakiran parket neophodno je hoblovati, a zatim ponovo lakirati i ovo zapravo spada u normalno održavanje parketa koji su lakirani. Naravno, što je lak kvalitetniji to će raspon između dva lakiranja biti veći.

ULJANI PREMAZI za parket su tradicionalniji premazi koji nemaju završni sloj visokog sjaja kao što je to slučaj kod lakiranih parketa. Ovo se dešava jer ulje, za razliku od laka, ne stvara neprobojan sloj na površini drveta već prodire u samo drvo.

Rubio Monocoat ulja za drvene podove
Rubio Monocoat ulja za drvene podove

ZBOG OVOGA PARKETI premazani uljem mogu delovati prirodnije i prijatnije na dodir, sa mat završnicom i istaknutom prirodnom teksturom drveta.

Iako se ovakvi parketi brže habaju u odnosu na lakirane parkete, njihova trajnost se može snatno poboljšati redovnim održavanjem. Takođe, parketi sa uljanim premazima se mogu relativno jednostavno ponovo premazati što proces obnove završne nege parketa čini daleko lakšim u odnosu na ponovno lakiranje. Kod nas na tržištu danas dominiraju lakovi za parket, iako se poslednjih godina javlja tendencija korišćenja uljanih premaza.

Parket je znatna i izuzetno trajna investicija koja može višestruko da se isplati. Upravo zbog ovoga se, osim samog kvaliteta drveta, mora obratiti posebna pažnja na odabir hemijskih komponenata prilikom podopolaganja parketa jer upravo komponente kao što je lepak i lak za parket mogu znatno na utiču na dobar kvalitet završnog proizvoda koji može trajati doživotno.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.