Teme: zeleni krov

FRAGMAT S / Hidroizolacija

Izolujemo od temelja do krova

Adekvatna, dobro projektovana i izvedena hidroizolacija apsolutni su preduslov zdravog funkcionisanja jednog objekta, njegove dugotrajnosti, održivosti i svega što ima veze sa pravilnom gradnjom...
Hidroizolacija za zelene krovove

Koliko je važna pravilna hidroizolacija za zelene krovove?

Iako su se prvi oblici pojavili još sedamdesetih godina prošlog veka u Nemačkoj, prava ekspanzija zelenih krovova vezana je za XXI vek. Ekološki ili...
ACO ProfiLine® je sistem linijskog odvodnjavanja

ACO ProfiLine®

ACO ProfiLine® je sistem linijskog odvodnjavanja za fasade, terase, balkone, ravne ili zelene krovove - savršeno rešenje za visoke dizajnerske zahteve. Ovo je perforirani sistem...
odovdnjavanje sa zelenih krovova

Sistem odvodnjavanja fasada, ravnih krovova i terasa

Sistem odvodnjavanja fasada, ravnih krovova i terasa služe kao zaštita zatvorenog stambenog ili poslovnog prostora od prodora vode koja usled velikih količina padavina ili pod uticajem vetra preti svojim prodorom. Prilikom rešavanja detalja spoja fasade ili otvora sa prohodnom/zelenom/neprohodnom terasom pred arhitekte se postavlja izuzetno zahtevan zadatak koji bez stručne pomoći predstavlja veliki izazov.

Pročitajte još :