Osećaj materijala – nova apsorbujuća tekstura

Rezidualni materijali i upotreba antičkih tehnika dovele su do završne obrade površine na visokom estetskom nivou koji potpuno poštuje ljude i životnu sredinu. Upravo kroz ovo putovanje se govori o transformaciji u kojoj boja i materijal postaju sastavni deo površina. To je moć kreativnosti boja i teksture koje je Oikos razvio tokom godina.

Principi kompanije Oikos

Oikos je predstavio je novu završnu obradu – teksturu mat površine koja upija svetlost, a u ponudi je u neverovatno velikom spektru boja.

Igra boje, svetlosti i materijala

Oikos se bavi proizvodnjom boja i materijala za održivu arhitekturu, od 1984. godine. Poštovanje životne sredine i ljudi, za Oikos, je princip koji je nova kompanija morala da izgradi na etičkom, inovativnom i umetničkom nivou. Ovi principi su doveli do novih proizvodnih metoda zasnovanih na ponovnoj upotrebi zaostalih materijala. Materijali stvoreni u industrijskom okruženju, postaje neizostavni deo dekora i dizajna prostora.

Oseċaj materijala i svetlosti

Dublje istraživanje materije, ogleda se u pružanju dodatne vrednosti projekta i potencijalu moćno vizuelnih i taktilnih elemenata. Ovo je osnova za novu klasifikaciju materijala na osnovu načina na koji vrše interakciju sa svetlošću. Oikos identifikuje sedam oblika procesa materijala: apsorpciju, koroziju, refleksiju, raslojavanje, tkanje, vibraciju i transparentnost. U absorpciji, Oikos govori o grubim i poroznim materijama koje omogućavaju ulazak svetlosti unutar prostorije. Korozija predstavlja protok vremena kroz susret svetlosti i materije, pukotine, grubosti i nepravilnosti, koje se ne vide kao elementi koji negativno utiču, već kao obogaćivanje formi. Refeksija predstavlja susret svetlosti bez obzira da li se ponaša krajnje kao ekran, odražavajuċi svetlost nazad u okruženje, usled čega dolazi do promena pogleda na dan i na godišnja doba. Raslojavanje otkriva preklapanje materije i znakova, kombinacija različitih nivoa koji umnožavaju efekte svetlosti i boje. Tkanje je upravo tkanje znakova i tragova vlakna materije koje stiču debljinu pod svetlosnim tokom. Vibracija izražava osećaj ritmičkog kretanja i kako svetlo vibrira po predmetima. Konačno, transparentnost je oko materija koja služi sve ostale stvari. Ona je nevidljiva i bez dubine, poput vela ili ploče stakla.