Odabir i projektovanje industrijskih podova

INDUSTRIJA
podloga za razvoj poslovanja

Arhitekte, inženjeri i dizajneri susreću se sa mnogo izazova kada se radi o izboru, projektovanju i izradi industrijskih podova. Za svaki projekat neophodno je izabrati i odlučiti se za odnos mnogobrojnih elemenata konstrukcije koji mogu biti različiti od projekta do projekta. Zbog složenosti ovog procesa arhitekte inženjeri i dizajneri treba da poznaju različite tipove industrijskih podova i da poznaju njihove prednosti i mane.

Prilikom projektovanja i izrade industrijskih podova u fokusu je njihova funkcionalnost, a ne njihov estetski aspekt. Odabir odgovarajućeg tipa industrijskog poda, njegova čvrstoća, trajnost i raznovrsnost primene su najvažnije osobine industrijskog poda koje je neophodno razmotriti.

Industrijski podovi su specijalizovani podovi koji se koriste u veoma specifičnim uslovima. Često su izloženi hemikalijama, razređivačima, različitim uljima i jedinjenima koja se koriste u industriji kao i specifičnom opterećenju koje proističe iz upotrebe teške mašinerije ili specijalizovanih vozila koja se često koriste u industriji.

U industrijskim objektima pod je jedan od najvažnijih elemenata jer podnosi veliki deo habanja i opterećenja bez obzira da il se radi o opterećenju koje dolazi od mašina iz fabričkog pogona, vozila koja se koriste ili specifičnih hemikalija kojima će pod potencijalno biti izložen. Ukoliko se ne odabere odgovarajuć pod za određen prostor posledice mogu biti veoma skupe i opsežne jer će se svako oštećenje poda odraziti kao finansijski gubitak ne samo u smislu dodatnog plaćanja za sanaciju ili ugradnju nove podne površine već i u smislu gubitka novca zbog prestanka rada pogona i obustavljanja fabričkih operacija usled nemogućnosti korišćenja prostora tokom sanacije poda.

Industrijski pod u proizvodnim halama
Industrijski pod u proizvodnim halama

Način na koji će se prostor koristiti, dakle grana industrije kojoj će podna površina služiti jedna je od najvažnijih stavki o kojoj je neophodno veoma dobro razmisliti. Različite grane industrije diktiraće način na koji se prostor koristi i, prema tome, zahtevaće određene posebne karakteristike poda.

Na primer, ukoliko će se pod ugrađivati u pogone u kojima će se proizvoditi ili obrađivati mlečni proizvodi onda je bolje izbegavati podove od epoksidnih smola jer će mlečna kiselina iz mleka i mlečnih proizvoda oštetiti pod od epoksida. S druge strane, upravo će epoksidni pod biti dobar izbor za određene prostore kao što su, na primer, prostori u kojima se očekuje pojava sumporne kiseline dok će u ovakvim prostorima drugi podovi biti skloni oštećenjima.

Svaka industrija diktiraće vrste opterećenja kojima će pod biti izložen i u odnosu na ta opterećenja i eventualno specijalne uslove koji će se u prostoru javljati i uticati na podnu površinu.

U odnosu na ova opterećenja i uslove pristupiće se i odabiru industrijskog poda – betonskog, od epoksida, poliuretana, sintetičkih polimera i tako dalje.

U opterećenje poda kod industrijskih objekata spada, takođe, i saobraćaj koji će se u objektu odvijati. Arhitekta ovom prilikom treba da odgovori na pitanja da li će vozila imati pristup objektu i ako da, koja vrsta vozila. Ukoliko se u prostoru očekuju viljuškari i slična vozila za prenos tereta sama podna površina biće izložena većem habanju i opterećenju. Čak i ukoliko se u prostoru očekuje samo pešački saobraćaj mora se uzeti u obzir potencijalno habanje i oštećenja usled korišćenja specijalizovane obuće koja se u pogonima može koristiti.

Industrijski pod
Industrijski pod trpi velika opterećenja

Kada je saobraćaj u pitanju potrebno je uzeti u obzir i njegovu frekvenciju. Parking prostori i garaže će biti izloženi prolasku možda čak i hiljada vozila u toku dana u odnosu na njihovu veličinu tako da će se pod u ovakvim prostorima u velikoj meri razlikovati od podova u prostorima gde se očekuje daleko manji broj vozila u toku dana kao što je slučaj sa prostorima za skladištenje.

Budžet koji je na raspolaganju može u velikoj meri uticati na izbor poda. Iako je najbolje izabrati pod koji će odgovarati svrsi i funkciji samog prostora i operacijama koje će se u njemu odvijati, budžet će u velikoj meri uticati na izbor tipa podne površine u industrijskom objektu. U obzir se mora uzeti da cena bilo kog industrijskog poda ne podrazumeva samo cenu materijala i njegove ugradnje. Tokom vremena, industrijski podovi iziskuju čišćenje i redovno održavanje kako bi ostali u dobrom stanju kao i povremene popravke usled neizbežnih oštećenja, a u određenim slučajevima čak i zamenu poda.

Jednostavnost održavanja je još jedna praktična osobina koju industrijski podovi treba da imaju i o kojoj je potrebno pažljivo razmisliti prilikom izbora podne površine za industrijski objekat.

Industrijski pod pretovarna hala
Industrijski pod pretovarna hala

Korisnici objekta će biti prezauzetni svojim poslom da bi obratili puno pažnje na eventualna zaprljanja koja su u industrijskim objektima često i više nego očekivana. Zbog ovoga je neophodno da industrijski pod bude veoma lak za održavanje, da ne zahteva komplikovano čišćenje. Ukoliko se u prostoru očekuju zaprljanja usled upotrebe različitih tečnosti i ulja neophodno je odabrati pod koji nije porozan i koji ima dodatnu zaštitnu površinu ili sloj koji će štititi od mrlja i biti lak za čišćenje svaki put kada do zaprljanja dođe. Istovremeno, ukoliko se u prostoru očekuje ovaj vid zaprljanja treba razmišljati i o bezbednosti radnika koji će u prostoru boraviti jer svaka vlažna površina predstavlja potencijalnu opasnost usled klizanja. Zbog ovoga je preporučljivo u ovakvim uslovima koristiti materijale koji su otporni ne samo na zaprljanja nego i na klizanje i istovremeno laki za čišćenje.

Trajnost je još jedna osobina koju prilikom odabira poda za industrijske objekte ne možemo dovoljno naglasiti. Zbog prirode aktivnosti koje će se u industrijskim objektima odvijati neophodno je da podovi budu izuzetno trajni i otporni.

Industrijski pod u radionici
Industrijski pod u radionici
Industrijski pod u radionici
Industrijski pod u radionici

Podna površina mora biti u stanju da podnese, i to tokom dužeg vremenskog perioda, habanje usled primene teške mašinerije ili motorizovanih vozila kao i opreme koja će se intenzivno koristiti u prostoru i koja može uzrokovati velilko habanje i oštećenja. Materijal koji se odabere za podnu površinu mora biti veoma čvrst i, istovremeno, otporan na habanje i oštećenja, mora biti dugotrajan i u slučaju eventualnog oštećenja biti lak za popravku i pritom u razumnom cenovnom okviru.

Izbor industrijskog poda je složen i zahtevan proces koji zahteva poznavanje kako samih procesa koji će se u prostoru odvijati tako i reakcija materijala na te procese i eventualne specifične uticaje kao što je prisustvo određenih hemikalija u prostoru. Fokusiranje na stavke koje su navedene u tekstu pomoći će prilikom izbora industrijskog poda, ali će na konačan izbor uticati konkretni uslovi koje će diktirati sam prostor za koji se podna površina bira.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.