kema

Predstavljamo: Kema Beograd d.o.o.

 Kvalitet i dugotrajnost

  Preduzeće Kema d.o.o iz Beograda je specijalizovano i tehnički osposobljeno za izradu različitih vrsta industrijskih podova. U prodajnom asortimanu naše firme u ponudi su različite vrste grundirnih sredstava (prajmera), samorazlivajućih ravnajućih masa i kompletan program lepkova za podloge od PVC-a, TEXTILA, LINOLEUMA i GUME. Takođe u našem programu se nalaze i razne vrste sanacionih i reparaturnih materijala koji služe za sanaciju i prepravku starih i oštećenih betonskih podloga.
instruktor

Betoniranje industrijskih podova

Betoniranje industrijskih podova

Danas u savremenom građevinarastvu postoje zahtevi za što bržom gradnjom a to je posebno izraženo kada su u pitanju industrijski objekti ,potrebno je da osim ispunjenja zadatih rokova  ispratiti i kvalitet izvedenih betonskih radova.Primena industrijskih betonskih podova u građevinarstvu je veoma široka a odnosi se na epoksidne podove,podove sa završnom izradom od fer betona, lake betone...
panbex

Predstavljamo: Panbex

Poštovani,
PANBEX® je vodeći evropski proizvođač sistema za industrijske podove i specijalizovanih građevinskih materijala. Glavni akcenat stavljamo na razvoj, proizvodnju i prodaju cementnih suvih posipa, samo-razlivajućih košuljica, zaptivnih sredstava, prevlaka, popravnih maltera i neskupljajućih masa za podlivanje.

U našim nastojanjima za širenjem kontaktiramo Vas kao potencijalnog poslovnog partnera. Svrha ovog pisma je da inicira Vaše interesovanje za kratkim sastankom gde će PANBEX® dokazati da je:

1.       Odgovarajući dobavljač koji nudi velike uštede pri nabavci

2.       Internacionalna firma sa perfektnom reputacijom, moralnim integritetom i zapadnjačkom poslovnom kulturom
aquafin

Aquafin: Industrijski podovi

Kompanija SCHOMBURG iz Nemačke, postoji od 1936. godine i tokom sedam decenija svog postojanja izrasla je u jednog od globalnih lidera proizvodnje, distribucije i ugradnje materijala iz oblasti građevinske hemije. Proizvodi kojima se kompanija bavi grubo se mogu podeliti u sledeće kategorije:

·        Materijali za izradu industrijskih podova (epoksidni, poliuretanski, posipi za izradu fero betona...)

·        Hidroizolacioni materijali (polimer bitumenski premazi, polimer cementni premazi, bentonitni materijali...)

·        Sanicioni materijali (injekcioni rastvori, sanacioni i reparaturni malteri, hidrofobni premazi...)

·        Materijali za polaganje pločica (lepkovi, mase za fugovanje)

·        Materijali za niskogradnju (malteri za pdlivanje i ankerisanje, mase za fugovanje kod tramvajskih šina...)

·        Materijali za sanaciju betonskih konstrukcija (rezervoari za pitku i tehničku vodu...)

·        Aditivi za industriju betona (plastifikatori, superplastifikatori, akceleratori, retarder, pigmenti za obojeni beton...)
instruktor

Industrijski podovi po vašoj meri

Čest je slučaj da se najbolji materijali koje prati dobra tehnička dokumentacija i uputstva o ugradnji materijala ugrade sa greškama koje posle kraće ili duže upotrebe pokažu svoje nedostatke koji su uglavnom uzrok nekvalitetne  ugradnje, uštede materijala i ne poštovanja uputstava kao i zbog...

Pročitajte još :