ACO SISTEMI za odvodnjavanje i prečišćavanje u infrastrukturi

Kao vodeća svetska kompanija u oblasti odvodnjavanja, ACO svoje iskustvo i želju za inovacijom ulaže u razvoj proizvoda koji moraju zadovoljiti specifične zahteve današnjih infrastrukturnih projekata, kao što su tuneli i auto putevi.

Foto: ACO građevinski elementi d.o.o.
Foto: ACO građevinski elementi d.o.o.

Kao vodeća svetska kompanija u oblasti odvodnjavanja, ACO svoje iskustvo i želju za inovacijom ulaže u razvoj proizvoda koji moraju zadovoljiti specifične zahteve današnjih infrastrukturnih projekata, kao što su tuneli i auto putevi. Ovi proizvodi omogućavaju niz pogodnosti u projektovanju i eksploataciji, uz isticanje sigurnosti kao najvažnijeg parametra.

U okviru ACO sistemskog lanca Collect-Clean-Hold-Release, voda se najpre prikuplja sa saobraćajnice (atmosferske padavine) ili u tunelu (incedentne tečnosti) različitim sistemima kanala za odvodnjavanje i na najbrži i najsigurniji način odvodi do sistema separatora lakih naftnih derivata, nakon čega se kontrolisano upušta u krajnji recipijent.

ACO građevinski elementi d.o.o. - Tunelski kanal, ugradnja
Foto: ACO građevinski elementi d.o.o. – Tunelski kanal, ugradnja

ACO tunelski kanali se proizvode od polimer betona, koji je po svojoj prirodi idealno gladak, vodonepropustan materijal, otporan na dejstvo hemikalija, mraza i soli. U projektima tunela, zahteva se da komponente koje se ugrađuju, zadovolje parametre propisane Evropskom tunelskom direktivom 2004/54/EC i smernicama nemačkih propisa RABT i ZTV-ING.

Ove preporuke definišu da materijal od kojeg su izrađeni kanali za odvodnjavanje u tunelima, mora biti klasifikovan kao nezapaljiv.

ACO tunelski kanali su proizvodeni od specijalnog polimer betona koji u potpunosti zadovoljava ove uslove. Osim vrste materijala, njihov robustan dizajn i struktura omogućavaju primenu tanjih zidova kanala sa maksimalnim poprečnim presekom, što pospešuje hidrauličke karakteristike kanala. Dodatni elementi ACO tunelskih kanala, kao što su sabirna okna, su takođe konstruisani u skladu sa propisima o nedozvoljavanju prenošenja požara u podužni drenažni sistem. I kanali i dodatni elementi su fabrički opremljeni zaptivkama koje obezbeđuju apsolutnu vodonepropustnost sistema za odvodnjavanje.

Nakon što se atmosferske padavine ili incidentne tečnosti prikupe, sa saobraćajnice auto puta ili tunela, vode se u sistem separatora ulja i naftnih derivata. U slučaju tunelske odvodnje, osmišljen je specijalan sistem sa ventilskim oknom koje u slučaju incidenta zatvara protok prema separatoru i usmerava prikupljenu tečnost u sistem taložnika. Separator je opremljen senzorima koji mere nivo ulja i naftnih derivata, kao i nivo vode i taloga, sa napajanjem sa strujne mreže ili baterijski.

Kao važan deo ACO sistemskog lanca koji upotpunjuje primenu ACO rešenja u infrastrukturi, su različiti sistemi šaht poklopca. U visoko frekventnim saobraćajnicama opterećenim teškim saobraćajnim opterećenjem klase D400, vrlo često dolazi do propadanja spojnice između tela šahta i šaht poklopca, zbog čega šaht poklopci trpe veća opterećenja i tonu u saobraćajnicu. Zbog toga je neophodno često renoviranje saobraćajnih površina, što sa sobom donosi niz nepogodnosti za korisnike kao i velike troškove održavanja.

ACO MultiTop i CityTop Bituplan šaht poklopci su osmišljeni tako da maksimalno rasterećuju telo šahta i prenose opterećenje u okolne nosive slojeve. Oni se ugrađuju zajedno sa asfaltom, tako da se saobraćajnica može koristiti vrlo brzo nakon asfaltiranja. Zbog svog dizajna, načina prenosa opterećenja, specijalnih uložaka protiv habanja i buke, ovi šaht poklopci doprinose dugom životnom veku saobraćajnice i znatno smanjuju troškove održavanja. Sličan princip prenosa opterećenja imaju i ACO Combipoint ulični slivnici. Kao modularan sistem od polipropilena sa rešetkama od livenog gvožđa, ovi slivnici dozvoljavaju veliki slobodu u izboru tipa slivnika, položaja izlivne cevi i nagiba završne površine.

ACO građevinski elementi d.o.o. - Multitop šaht poklopac
Foto: ACO građevinski elementi d.o.o. – Multitop šaht poklopac

U okviru tunelskih saobraćanica, javlja se potreba za specijalnim vrstama šaht poklopaca iznad šahtova za instalacije, koji moraju biti vodonepropusni, sa zaključavanjem i nosivošću za težak saobraćaj. ACO Secant/Servocat poklopci su od livenog gvožđa, ispunjeni betonom i kao i ostali sistemi odvodnjavanja u tunelu imaju funkciju zaštite instalacija od prenošenja požara.

ACO građevinski elementi d.o.o. - Šaht poklopac Secant za tunel
Foto: ACO građevinski elementi d.o.o. – Šaht poklopac Secant za tunel

U ovom kratkom pregledu predstavljeni su samo neki od ACO sistema koji imaju primenu u infrastrukturnim projektima. Za više detalja o ovim ili brojnim drugim ACO sistemima možete se informisati na našoj Web stranici www.aco.rs

Piše: Jelena Andrić Grafakos, dipl.inž.građ.

Prethodni tekstNajbolje za kraj 2016. – novi pod od plute u Vašem domu!
Sledeći tekstRELAZZO profili za terase će svakom prostoru dati individualan izgled
ACO grupa je jedna od vodećih svetskih kompanija u oblasti odvodnjavanja i prečišćavanja površinskih voda i voda unutar objekata. Osnovana je kao porodična kompanija 1946 godine u Rendsburgu u Nemačkoj, kao nastavak tradicije livenja gvožđa koju je ustanovila porodica Ahlmann u IX veku. Danas ACO grupa broji više od 3800 zaposlenih u 40 zemalja sveta i 29 proizvodnih centara. Autentičnost, osećaj pripadanja porodici i posvećenost ostvarenju najviših ciljeva su stubovi ACO korporativne kulture. Upravo ove vrednosti povezuju ACO zaposlene, prevazilazeći kulturne i nacionalne razlike i doprinose njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.