Kvalitet pa dizajn pre svega

Domaći i međunarodni standardi, norme, pravila i propisi su sve stroži u svim oblastima ljudskih aktivnosti. Građevinska industrija okrenuta je tome da bude jedna od onih koja poštuje sve njih. To je prirodno – zahtevi za zgrade prate celokupnu brigu o bezbednosti i ekologiji. Ovaj trend je još pod uticajem EU sa građevinskim propisima koji važe ne samo u zemljama članicama EU, već i onima koje su počele pristupne pregovore, a i u onima van.

Sertifikati kao obaveza za izvoznu strategiju

Odgovoran i pametan investitor ili arhitekta ne prati samo standarde koji važe u trenutku započinjanja bilo kog projekta izgradnje, takođe su tu i oni koji se primenjuju u većini razvijenih zemalja. Propisima nisu izostavljeni ni parametri za keramičke pločice i njihovu primenu.

Keramičke pločice imitacija kamena
Zorka keramika – kolekcija Villet i Terra Brick

Dizajn i boja nisu jedini parametri u odlučivanju za neke specijalne namene. U mnogim slučajevima su tehničke karakteristike te koje igraju presudnu ulogu pri izboru odgovarajuće pločice. Posebno za takve slučajeve potrebno je ponuditi keramičke pločice sa fokusom na njihove tehničke parametre, kao što su mehanička i hemijska otpornost površine, bezbednost hodanja (protivkliznost) i lako održavanje.

Naravno, veoma bitni parametri su njihova namena odnosno fizička karakteristika čvrstoće materijala i maksimalne nosivosti, uz sertifikate i ateste o otpornosti na termošokove, mrazootpornosti i rezistentnosti na visoke temperature, kao i veoma važna karakteristika – nezapaljiv materijal za javne objekte.

Keramičke pločice velikih dimenzija doživljavaju ekspanziju
Zorka keramika – kolekcija Louvre White Glossy

Bez obzira na pripadnost i članstvo EU, ili na okruženje kom pripada, skoro svaka država prisvaja i usvaja svoje norme, kao i standarde vezane za uvoz proizvoda, pa samim i time i keramičke pločice su tema usklađivanja. Ovi zakoni i standardi se pored kvalitativnih karakteristika, često primenjuju i kao princip zaštite domaćeg tržišta od konkurentnih proizvoda u oblasti kvaliteta.

Često se preispituje primena u područjima sa veoma jakim zahtevima, kao što su industrijski objekti izgrađeni za prehrambenu i farmaceutsku preradu proizvoda. Najveći higijenski zahtevi su regulisani propisima HACCP/HALAL.

Najveci higijenski zahtevi su regulisani propisima HACCP i HALAL
Zorka keramika d.o.o. sertifikati

Najbolji od primera zaštite tržišta i uslova za uvoznike odnosno proizvođača su uslovi koje postavlja Rusija i sama carinska procedura kod izvoza. Specifičnost primene ISO i EN normi za proizvode za prostor Rusije se definišu standardnom GOST-R ili ne tako daleke Francuske zahtev NF UPEC.

Standardom GOST-R definiše se dodatna kontrola i sertifikacija proizvoda bez obzira na već postojeće sertifikate koje izvoznik i/ili proizvod poseduju.

Standardom GOST-R definiše se dodatna kontrola i sertifikacija proizvoda bez obzira na već postojeće sertifikate koje izvoznik i/ili proizvod poseduju
Standard GOST-R

Za sve pomenute specijalne namene malo je onih koji u ponudi imaju odgovarajuće sertifikovane pločice i da su i u potpunosti sertifikovane prema zahtevima i zakonima država bivše Jugoslavije i zemalja članica EU. Prvi korak u postizanju uslova za testiranje i sertifikovanje robe je uređen i sertifikovan sistem. Pre svega pod sertifikovanim sistemom podrazumeva se sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetnom i zaštitom životne sredine, gde spadaju sertifikati iz oblasti ISO 9001 i ISO 14001. Veoma važnu stavku u funkcionisanju organizacije i održavanju postignutog kvaliteta proizvoda čine testiranja proizvoda praćena odgovarajućim važećim atestima od strane domaćih i inostranih instituta.

Kako bi održali i unapredili izvoznu strategiju u organizaciji kompanije „Zorka keramika“, o pitanjima sertifikacije proizvoda i praćenja normi se poklanja posebna pažnja. O ovome svedoče sertifikati, atesti i priznanja koja su transparentno dostupni svima putem posebne sekcije na web sajtu, kao i na upit.

Zorka keramika - Kvalitet pa dizajn pre svega
Zorka keramika d.o.o. – Kvalitet keramičkih pločica pa dizajn pre svega

Praćenjem svetskih normi i standarda Zorka keramika je pokrenula nekolicinu edukativnih seminara za potrebe edukacije kupaca, prodavaca i saradnika o tehničkim karakteristikama i svojstvima keramičkih pločica, ali o propisima i standardima koji se primenjuju u građevinskoj industriji.

Efekat ovoga se ogleda rastom zahteva za proizvodima sa sertifikovanim tehničkim karakterisitkama, sa namerom da se istaknu u prvi plan posebne karakteristike proizvoda Zorka keramike.

Katalog kompanije Zorka keramika pruža informacije i dizajnerska resenja
Zorka keramika d.o.o. kolekcija keramičkih pločica

Katalog kompanije „Zorka keramika“ pruža informacije i dizajnerska rešenja, prema preporučenim modelima keramičkih pločica za industrijsku i arhitektonsku primenu uz isticanje svih važnih parametara kvaliteta proizvoda.

Dodatne informacije i šira ponuda ambijentalnih rešenja, kao i važeći sertifikati dostupni su putem web stranice www.zorka-keramika.rs ili direktnim kontaktima sa odeljenjima prodaje i/ili marketinga Zorka Keramike.

www.zorka-keramika.rs

ZORKA-KERAMIKA d.o.o.
A. Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac, Republika Srbija
T. +381 15 361 000
E. keramika@zorka-keramika.rs
W. www.zorka-keramika.rs