Arhibet ugradnja behaton ploča

Arhibet – proizvodnja, projektovanje i ugradnja betonske galanterije – behaton ploče, ivičnjaci, kanalete i rigole. Proizvodi se rade u tehnologiji vibro-presovani i vibro-liveni beton. Svi proizvodi spadaju u ekološki prihvatljive proizvode neškodljive po okolinu.

Postupak ugradnje betonskih elemenata zahteva određeni postupak koga se treba pridržavati. Određivanje visinskih kota, dovoljna debljina i sabijenost tampon sloja, preciznost u montaži ploča i pravilan izbor materijala su samo neki od uslova da bi se dobila kvalitetna, izdržljiva i estetski lepa površina.

Arhibet d.o.o. - Behaton
Arhibet d.o.o. – Behaton

Preporuka naše firme je da se betonski elementi polažu isključivo na sloju peska ili sitne kamene rizle, umesto u sloju maltera. Na ovaj način se pre svega dobija mogućnost lake zamene oštećenih ploča, lake demontaže pri eventualnim intervencijama na podzemnim instalacijama, kao i bržeg odvođenja površinske vode u drenažni sloj.

Na strani REFERENCE, možete pogledati galeriju slika gde se vidi skoro neograničen izbor kombinacija oblika i boja Arhibet ploča. Radove na ugradnji su pored naše firme izvodile i druge specijalizovane firme za ovaj posao.

Tehnički crteži – Postupak ugradnja behaton ploča

Arhibet d.o.o. - Ugradnja behaton ploča

www.arhibet.rs

ARHIBET d.o.o.
Knjaževačka bb, Donja Vrežina, 18000 Niš
T. +381 18 570 901
F. +381 18 570 906
M. +381 63 467 865
info@arhibet.rs
www.arhibet.rs