Teme: mikroarmirani beton

Armirani i mikroarmirani beton

Evolucija betona u armirani i mikroarmirani beton

Beton je jedan od osnovnih građevinskih materijala. Iako među najstarijim materijalima, ekspanziju je doživeo tek u prošlom veku, sa modernim pokretom. Danas pokriva preko 50% graditeljskih potreba u svetu, a u Evropi čak preko 70%. Veliki udeo u gradnji betonom imaju specijalne vrste. Koji beton odabrati?

Beton

Prednosti mikroarmiranja betona!

Namena vlakana, kao dodatka osnovnom materijalu, je da poboljšaju svojstva složenog materijala, što može da bude od izuzetnog značaja za njegovu praktičnu primenu. U svežu betonsku masu ugradjuju se vlakna čiji se tip i količina određuju proračunom.

Pročitajte još :