Skladištenje i transport bitumenskih traka

Uzimajući u obzir naredna uputstva za skladištenje i transport bitumenskih traka, mogu se sprečiti bilo kakva oštećenja proizvoda, a sa time i moguće nekvalitetno izvođenje kod same ugradnje.

Skladištenje
Rolne se skladište u uspravnom položaju, u pokrivenim prostorima i obavezno ih treba zaštititi od direktnog uticaja sunčevih zraka (paleta prekrivena sa PE folijom). Ista uputstva važe za rukovanje sa rolnama za vreme transporta.

Transport
Prilikom utovara i istovara traka potreban je oprez u kontaktu sa oštrim predmetima. To naročito važi u slučaju niskih temperatura, jer su neke trake osetljivije na savijanje i odmotavanje.

Oprez pri niskim temperaturama
Kod jako niskih temperatura moramo paziti da rolne traka za vreme transporta i tokom rukovanja u skladištima nisu izloženi udarcima i padovima. Odmotavanje rolni pri veoma niskim temperaturama nije dozvoljeno! Kod nižih temperatura trake se pre ugradnje skladište u pokrivenim i bar 24 časa zagrevanim prostorijama.

Autor priručnika „Hidroizolacije“
Dr. Roman Kunič, univ. dipl. inž. građ.
Direktor istraživanja i razvoja
FRAGMAT TIM, d.d. 
Spodnja Rečica 77 
SI-3270 Laško, Slovenija 
W: www.fragmat.si 

TIM IZOLIRKA d.o.o.
Branka Erića 7
22240 Šid, Srbija
W: www.timizolirka.rs 

Prethodni tekstRedakcija časopisa Podovi na MEDWOOD sajmu u Grčkoj
Sledeći tekstMMFA je narasla do 30 članova – novi odbor izabran u Berlinu