Aerobni mikroorganizmi protiv korozije čelične armature u betonu

Otkrivena je nova metoda koja povećava otpornost na koroziju tako što se smanjuje dostupni rastvoreni kiseonik u katodnim reakcijama koje mogu nastati metaboličkim procesima aerobnog Bacillus subtilis natto u prisustvu izvora organskog ugljenika. Pored svega,pokazalo se da je ovaj pristup koristan u olakšavanju stvaranja kalcijumovog karbonata koji služi za zaptivanje pukotina u procesu samoobnavljanja betona.

Zašto je ovo važno? Naime, korozija čeličnih šipki u betonu dovodi do smanjenja trajnosti armiranog betona. Procesi korozije mogu se objasniti elektrohemijskim reakcijama koje se odvijaju u anodnim i katodnim regijama. Reakcije koje se dešavaju nakon toga zahtevaju kiseonik i vodu, kako bi elektroliti podržali protok elektrona.

Rastvoreni kiseonik u rastvorima pora često je kontrolni faktor koji određuje brzinu korozije čeličnih šipki u betonu dok su svojstva u osnovi povezana s propusnošću rastvorenog kiseonika u rastvorima pora. Na to mogu uticati metaboličke aktivnosti aerobnih Bacillus subtilis natto umetnutih u cementne smeše. Bacillus subtilis natto otporan je na nepovoljne uslove okruženja, kao što su slanost i ekstremne vrednosti pH, usled čega se stvaraju endospore dok uslovi ne postanu povoljni.

Elektrohemijska merenja procesa korozije izvršena su korišćenjem metode AC otpora, merenja potencijala (Half-Cell Potential) i merenja makroćelijske korozije koristeći ampermetre sa nultom otpornošću. Krive katodne polarizacije izmerene su 28 i 91 dan pre i nakon što su uzorci bili izloženi testovima korozije izazvane hloridom i to kroz suve i vlažne cikluse.

Rezultati su pokazali da je stopa propusnosti kiseonika zasnovana na ograničenoj trenutnoj gustini znatno niža u slučaju mešanja uzorka maltera sa Bacillus subtilis natto. To se može objasniti činjenicom da se rastvoreni kiseonik troši oksidacijom organske materije, postupkom koji je prvobitno katalizirao Bacillus subtilis natto prisutan u smešama maltera tokom perioda praćenja.

Na osnovu dobijenih rezultata, dodavanje rastvora koji sadrži Bacillus subtilis natto koji reaguje sa rastvorenim kiseonikom rezultira većom otpornošću na korozijske procese. Takođe, postoji velika mogućnost da smanjeni rastvoreni kiseonik u rastvorima pora kroz aerobne procese može povećati otpornost na koroziju kod uzoraka ispucalih betona.

Izvor: Ehime University /gradjevinartsvo.rs

Nedavne objave

Unapređenje podnih obloga – DECI NA DAR

20. novembar, Svetski dan deteta, ustanovljen je 1954. godine kada je Generalna skupština usvojila rezoluciju 836 istoimenog naziva. Generalna skupština…

11 hours ago

Sistem industrijskih podova Sikafloor® MultiDur

Za veoma zahtevne komercijalne i indistrijske uslove, Sikafloor® MultiDur predstavlja optimalan izbor. Ovaj sistem se dizajnira posebno za vaše uslove,…

1 day ago

Keramika i podno grejanje

Keramičke pločice, mermerni pod i granit su trajne podne podloge, jednostavne za održavanje i skoro neuništive. Pored ovih imaju i…

1 week ago

Tender za trgove u Surčinu

Stanovnici surčinskih naselja Jakovo i Dobanovci u bliskoj budućnosti dobiće nove trgove pod uslovom da se, nakon tri neuspela pokupaja,…

5 days ago

„Drvoprodex“ na sajmu „Domotex 2020“ uz podršku USAID WHAM projetka

Sigurni smo da ste se već upoznali sa veoma uspešnom firmom „Drvoprodex“ koja je zbog svoje vrhunske usluge, kvalitetne ponude…

1 week ago

Kompanija Belgrade Waterfront nagrađena drugu godinu za redom

Kompanija Belgrade Waterfront je već drugu godinu za redom osvojila prestižnu međunarodnu nagradu European Property Award i to u kategoriji…

2 weeks ago