Aerobni mikroorganizmi protiv korozije čelične armature u betonu

armature

Otkrivena je nova metoda koja povećava otpornost na koroziju tako što se smanjuje dostupni rastvoreni kiseonik u katodnim reakcijama koje mogu nastati metaboličkim procesima aerobnog Bacillus subtilis natto u prisustvu izvora organskog ugljenika. Pored svega,pokazalo se da je ovaj pristup koristan u olakšavanju stvaranja kalcijumovog karbonata koji služi za zaptivanje pukotina u procesu samoobnavljanja betona.

Zašto je ovo važno? Naime, korozija čeličnih šipki u betonu dovodi do smanjenja trajnosti armiranog betona. Procesi korozije mogu se objasniti elektrohemijskim reakcijama koje se odvijaju u anodnim i katodnim regijama. Reakcije koje se dešavaju nakon toga zahtevaju kiseonik i vodu, kako bi elektroliti podržali protok elektrona.

Rastvoreni kiseonik u rastvorima pora često je kontrolni faktor koji određuje brzinu korozije čeličnih šipki u betonu dok su svojstva u osnovi povezana s propusnošću rastvorenog kiseonika u rastvorima pora. Na to mogu uticati metaboličke aktivnosti aerobnih Bacillus subtilis natto umetnutih u cementne smeše. Bacillus subtilis natto otporan je na nepovoljne uslove okruženja, kao što su slanost i ekstremne vrednosti pH, usled čega se stvaraju endospore dok uslovi ne postanu povoljni.

Elektrohemijska merenja procesa korozije izvršena su korišćenjem metode AC otpora, merenja potencijala (Half-Cell Potential) i merenja makroćelijske korozije koristeći ampermetre sa nultom otpornošću. Krive katodne polarizacije izmerene su 28 i 91 dan pre i nakon što su uzorci bili izloženi testovima korozije izazvane hloridom i to kroz suve i vlažne cikluse.

Rezultati su pokazali da je stopa propusnosti kiseonika zasnovana na ograničenoj trenutnoj gustini znatno niža u slučaju mešanja uzorka maltera sa Bacillus subtilis natto. To se može objasniti činjenicom da se rastvoreni kiseonik troši oksidacijom organske materije, postupkom koji je prvobitno katalizirao Bacillus subtilis natto prisutan u smešama maltera tokom perioda praćenja.

Na osnovu dobijenih rezultata, dodavanje rastvora koji sadrži Bacillus subtilis natto koji reaguje sa rastvorenim kiseonikom rezultira većom otpornošću na korozijske procese. Takođe, postoji velika mogućnost da smanjeni rastvoreni kiseonik u rastvorima pora kroz aerobne procese može povećati otpornost na koroziju kod uzoraka ispucalih betona.

Izvor: Ehime University /gradjevinartsvo.rs

Prethodni tekstKako razumeti tehničke informacije o pločicama?
Sledeći tekstACO Srbija i Crna Gora svečano otvorila ACO Akademiju i izložbeni prostor!