Časopis Podovi
Časopis Podovi

Zorka color

ZopoksZopoks
Samorazlivajući epoksidni pod

 

Zorka colorZorka color

Najbolje rešenje za Vaše podove

Zorka Color a.d.
Hajduk Veljkova bb
15000 Šabac
015.536.88.51
www.zorkacolor.com

 

 

Pročitajte još:
Upe­šan raz­voj pro­iz­vo­da i si­ste­ma usme­re­nih ka prak­si u pred­u­ze­ću MC ima do­bar osnov: nad­pro­seč­no vi­sok udeo sa­rad­ni­ka za­po­sle­nih...
Početkom novembra 2012. godine kompanija Alubond Europe je otvorila pogon za proizvodnju aluminijumskih kompozitnih panela u Banatskim Karlovcima. Alubond Europe posluje u sastavu...
U za­vi­sno­sti od ek­plo­a­ta­ci­o­nih uslo­va na objek­tu, od­no­sno od pri­sut­nog he­mij­skog, me­ha­nič­kog i ter­mič­kog op­te­re­će­nja, spe­ci...
Lafarge nastavlja da svojim inovacijama i kvalitetom proizvoda bude u službi svojih korisnika. Posle višemesečnog razvoja i testiranja, lanirana je nova gama proizvoda – beton...
U prostorima gde je higijena od najveće važnosti i gde je sredina svakodnevno agresivnija, od presudnog su značaja karakteristike poda. Jer podovi, više od bilo kojih drugih po...

Prelistajte časopis

Prelistajte časopis online

Kontakt podaci

AdresaFilipa Višnjića 17a
21000 Novi Sad

Telefon+381 (0)21.633.38.24

Emailredakcija (at) podovi.org

Pratite nas na Facebook-uPratite nas na Facebook-u

Google Plus

RSS FeedRSS Feed

Marketing press